عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فصل اول؛ رساله با عنوان کلیات؛ به بررسی براهین خداشناسی (حرکت، حدوث، وجوب و امکان) پرداخته و ذکر شده که به دلیل ضعف براهین؛ فیلسوفان مسلمان از این براهین عدول کرده و برهان دیگری که از استحکام و توانایی افزون برخوردار بوده بنیان نهادند. در ادامه به تاریخچه برهان صدیقین و جایگاه این برهان در میان مجموعه براهین اشاره شده است. فصل دوم؛ به بررسی برهان صدیقین در حکمت مشاه پرداخته است. نخست حکمت مشا معرفی شده است و سپس مقدمات برهان صدیقین ابن سیا و تقریر وی از برهانش بیان شده است ...
نمایه ها:
برهان | 

منصوب بودن امام از سوی خدا، فصل تشیع است. یکی از برهان‌های اثبات این امر "برهان حفظ و نقل شرع" است؛ که به موجب آن، بدون امام معصوم دین برجا نخواهد ماندو به مکلفان انتقال نخواهد یافت. اساس برهان، به طریق خلف، آن است که راه‌های حفظ و نقل و شرع بدون امام، ابطال گردند. پایان نامه به ترتیب منطقی شامل گزارش های برهان ، ابطال راههای حفظ ونقل اهل سنت ، نقد پاسخهای ایشان و تطبیق برهان با شرایط منطقی است. حاصل فصول آن است که راه‌های اهل سنت، ظنی است و پیروی از ظن، منهی شرع است. نیز اثب ...
نمایه ها:
برهان | 
ظن | 
قیاس | 
اجماع | 
قیاس | 
ظن‬ | 
شریعت | 
برهان | 
امام | 
اجماع | 

موضوع رساله مذکور که موسوم به برهان وجودی آنسلم و برهان صدیقین می‌باشد مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که بعد از بیان نکاتی که در قالب روش و ابزار تحقیق و تاریخچه مختصری در مورد موضوع به ترتیب ذیل می‌باشد فصل اول به برهان صدیقین و وجه تسمیه و تاریخ آن اختصاص دارد و فصل دوم به شرح برهان آنسلم و مقدمات مربوطه و تقریرات و انتقادات حول آن می‌پردازد و در فصل سوم و چهارم، تقریرات برهان صدیقین از نظر ملاصدرا در کتب مختلف وی نظر شده و نظرگاههای افرادی همچون جوادی آملی محقق سبزواری و مصباح د ...
نمایه ها:
نقد | 
وجود | 
آنسلم | 
قدیس | 
برهان | 

دانشجو دربارهء صناعت برهان در این رساله به تفحص پرداخته و بخشی ازمبحث مورد نظر را به نظریات جدید که پیرامون آن مطرح شده اختصاص داده‌است . و رساله خود را بر سه بخش تدوین نموده 1 - کلیات شامل سوابق تاریخی و تعریف برهان و جایگاه برهان در منطق 2- بخش دوم در مبادی برهان 3 - بخش سوم به بررسی اقسام علل و برهان اختصاص یافته است . ...
نمایه ها:
منطق | 
برهان | 

در ابتدا، بمنظور بررسی جوانه‌زنی و شکستن خواب بذر این دو گونه، تیمارهای خاص‌خواب‌شکنی روی بذور‌گونه‌های فوق اعمال شد. بدین منظور بذرها پس از ضدعفونی تحت تاثیر تیمارهای تناوب دمایی، خراش مکانیکی، آب جوش و اسید سولفوریک غلیظ قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد برای جوانه‌زنی بذر هر دو گونه کهور ایرانی و برهان وجود داشته‌است. آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان می دهد در گونه برهان، تیمار خراش مکانیکی بیشترین درصد جوان ...

چکیده با یک نظرکلی و فراگیر بر تاریخ تفکر بشری می‌توان به این مهم دست یافت که بشر از ابتدای پیدایش، بر اساس فطرت جستجوگر خود همواره در پی کشف منشأ هستی در تلاش و تکاپو بوده است و در هیچ برهه از تاریخ، بحث از وجود خدا، از زندگی بشر، بکلی محو نشده است.آثار فلاسفه والهی‌دانان مشحون از برهانهای در اثبات وجود خدا است ولی در عین حال همان متفکران و اندیشمندان در عباراتی دیگر وجود خدا را برهان ناپذیر می‌دانند و گفته خود را اینگونه توجیه کرده‌اند که خداوند متعال در هستی خود نیاز ...

آن چه در این نوشتار ملاحظه می کنید، مسأله وجود خداست. یعنی ما در پی آن هستیم که ببینیم آیا براهین اثبات وجود خدا برحقند یا ادله نافی وجود خدا. با توجه به این که این پایان نامه ترجمه و ارزیابی بخشی از کتاب درآمدی بر فلسفه دین است، براهینی که از آن ها در این کتاب بحث می شود عبارتند از: براهین خداباوری شامل: 1- برهان وجود شناختی که در آن از مفهوم به وجود خدا پی می بریم. تقریر های مختلف این برهان قابل مناقشه است، غیر از تقریر برهان صدیقین در حکمت متعالیه که قابل بحث است. 2- ب ...

دراین رساله آراء و نظریات ابن سینا درباره ذاتی و عرضی در باب برهان و ایساغوجی بطور مشروح بیان گردیده و علاوه براین در مبحث "ذاتی باب برهان " سخنان صدرالمتالهین (ره) در دفاع از شیخ‌الرئیس ذکر شده، و نیز نظریه مرحوم علامه طباطبائی دربارهء "ذاتی‌باب برهان" مورد نقد و بررسی قرارگرفته‌است . در مقدمهء رسالهء مزبور به تاریخچه پیدایش منطق و تطورات آن تا زمان ابن سینا بطور خلاصه پرداخته شده است . ...

برهان درختی از خانواده لگومینوز و زیرتیره Mimosoideae می‌باشد. گیاه بومی مناطق گرمسیری آسیا، آفریقا و استرالیا است، که در ایران به عنوان درخت زینتی در باغ‌ها و منازل جنوب از آبادان و خرمشهر و اهواز تا بندرعباس و میناب کاشته می‌شود. آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر هورمون BAPو TDZ(1 و 1/0 میکرومول) و آنتی اکسین CPZ (5 و 2 میکرومول) بر وزن تر، خشک و درصد رطوبت قسمت‌های مختلف ریشه گیاه برهان است. که شامل شش تیمار می-باشد. نتایج نشان داد، ریزنمونه‌هایی که از قسمت‌های ابتدایی ر ...