عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1994

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کرم ساقه ‏خوار برنج ،(Lepidoptera: Crambidae) ) Chilo suppressalis (Walker، یکی از مهم‏ترین حشرات آفت‏ برنج در اغلب مناطق جهان و ایران می‏ باشد. در این تحقیق موضوعات مختلفی شامل غربال‏گری انبوه مزرعه‏ ای، سازوکار‏های مقاومت، نقش القایی سیلیس در مقاومت و تاثیر ژنوتیپ‏های مختلف برنج روی زنبور تریکوگراما طی سال‏های 1392، 1393 و 1394 در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران مطالعه شد. ابتدا تعداد 98 ژنوتیپ برنج برای مقاومت به این آفت در شرایط مزرعه غربال ...

در بین آفات برنج در ایران، کرم ساقه‌خوار مهم‌ترین عامل خسارت در مزارع می‌باشد. کشت گیاهان مقاوم به حشرات یکی از روش‌های مهم حفظ نباتات است که عمده‌ترین مزیت آن کاهش هزینه‌های تولید و کاهش مصرف سموم می‌باشد. مکانیسم‌های مقاومت به حشرات شامل سه دسته آنتی‌زنوز، آنتی‌بیوز و عدم‌ترجیح است. اصلاح برای مقاومت به ساقه‌خوار نیازمند درک مکانیسم مقاومت به این آفت و میزان توارث‌پذیری آن است. اگرچه تاکنون منابع متعددی از مقاومت به ساقه‌خوار پیدا شده‌اند، اما مطالعات اندکی بر روی نحوه توار ...

در برنامه‌ افزایش بهره‌وری و پایداری تولید برنج در ایران، استفاده بهینه از منابع تولید در بهره‌وری بهینه از اراضی و کاهش هزینه‌های آن بسیار مورد توجه می‌باشد. عامل آب یک جزء تأثیرگذار در تولید برنج و پایداری آن محسوب می‌شود. با توجه به شرایط اقلیمی ایران و تمایل مردم به مصرف برنج، برنامه‌هایی که سبب کاهش مصرف آب، توسعه کشت برنج و افزایش تولید را توجیه نماید مهم خواهند بود. از اینرو و در راستای تغییر الگوی کشت از سیستم غرقابی مرسوم برنج که مبتنی بر آبیاری پیوسته می‌باشد به سیس ...

شناخت فون بندپایان مفید مزارع برنج بخصوص عنکبوتها از اولویت زیادی برخوردار است . بسیاری از کشورهای برنج‌خیز از این دشمنان طبیعی برای کنترل خسارت آفات کلیدی برنج استفاده می‌نمایند بطوریکه اغلب نیازی به مبارزه شیمیائی علیه آفات نخواهد داشت ، با توجه به اینکه در شالیزارهای شمال کشور، تعداد متنوعی از گونه‌های بندپایان بویژه عنکبوتها وجود دارند شایان ذکر است تاکنون از نظر وضعیت کارآئی آنها در جهت کاهش آفت بررسیهای لازم انجام نشده است در این راستا 2 مزرعه در 2 میکروکلیمای مختلف بمس ...
نمایه ها:
فون | 
حشره | 
برنج | 

دیابت شیرین یکی از شایعترین بیماریهای متابولیکی است که چندان خوش‌خیم نیز نمی‌باشد. حدود 50 درصد قطع عضو اندامهای تحتانی . 25 درصد موارد مربوط به نارسائی کلیه در سالمندان از این بیماری سرچشمه می‌گیرد. افزون بر این، دیابت شیرین پنجمین علت مرگ و میر در جهان بشمار می‌رود. تنظیم میزان قند و لیپیدهای خون در محدوده طبیعی از بروز عوارض این بیماری پیشگیری می‌نماید که این امر بوسیله تغذیه صحیح بیمر امکان‌پذیر است . یکی از نکات مهم در تنظیم برنامه غذایی مبتلایان، انتخاب کربوهیدراتهائی ب ...

برنج یکی از محصولات مهم کشاورزی است که در نقاط محتلف کشور تولید می شود. در این میان، حدود 6500 هکتار از زمین های کشاورزی استان اصفهان به کشت آن اختصاص داده شده است. که بیش از 65000 تن کاه و ضایعات پس از برداشت را بجای می گذارد. در حال حاضر اکثر این ضایعات به وسیله سوزاندن در فصل پاییز پس از برداشت برنج از بین برده می شود. سوزاندن در واقع کی روش موثر کارا و ارزان برای از بین بردن و حذف این ضایعات است. زیرا باعث کنترل بیماری ها و آفت های گیاهی می شود. اما سوزاندن دارای معایب زی ...

به منظور بررسی تنوع صفات در برنج‌های بومی مازندران در سال 1375 تعداد 101 رقم و لاین برنج در ایستگاه تحقیقاتی برنج آمل از نظر موارد زیر تحت مطالعه قرار گرفت : در تجزیه آماری داده‌ها تنوع زیادی برای هر صفت مشاهده شد. در بررسی دسته‌بندی خوشه‌ای مشاهده شد که بین ارقام الگوپذیری خاصی از شهرستانهای مازندران دیده نمی‌شود. ضرایب همبستگی محاسبه شده برای صفات نشان داد که صفت زودرسی با تعداد برگ همبستگی مثبت معنادار (r 0/3068) و با زاویه برگ پرچم همبستگی منفی معنادار (r -0/5661) دارد. ب ...

بمنظور تعیین نقطه بحرانی پتاس در رقم برنج بینام حتی‌الامکان در بیست نقطه از مزارع برنج که دارای پتاس قابل جذب از حدود 60 پی،پی،ام تا بیش از 150 میباشد انتخاب میگردد. و در هر قطعه یک آزمایش یک تکراری با تیمارهای زیراجراء میشود : K0 شاهد وK1 =75 کیلوگرم پتاس خالص در هکتار و K2= 150 کیلوگرم پتاس خالص در هکتار با توجه به نتایج تجزیه خاک و برگ و ارقام حاصل از برداشت محصول و یادداشت برداریهای انجام شده در طول رشد نقطه بحرانی پتاس در برنج بینام تعیین میگردد. ...

در این بررسی تعداد 210 لاین برنج خوش کیفیت که حاصل بررسیها و دو رگ گیریهای انجام شده در موسسه تحقیقات بین‌المللی برنج فیلیپین بوده‌اند در یک آزمایش مشاهده‌ای و در مجاور ارقام شاهد چرام یک و چمپا محلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند ، در نهایت تعداد 25 لاین عملکردی بیشتر از دو شاهد و 45 لاین عملکردی بیشتر از یک و نیم برابر رقم چمپای محلی و کمتر از شاهد چرام 1 تولید نمودند. با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی و زراعی ارقام منتخب برای شرکت در آزمایشات پیشرفته‌تر مشخص گردیدند. ...