عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1747

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده عنوان این پژوهش آسیب‌شناسی برنامه‌های تلویزیونی با موضوع هنرهای تجسمی با مطالعه موردی برنامه‌های شبکه چهار سیما از دهه‌ی هشتاد(برنامه‌ی منشور) بود و هدف از این پژوهش آن بوده‌است که آسیب‌شناسی برنامه‌های تلویزیونی را با موضوع هنرهای تجسمی انجام دهد و در کنار تحلیل و ارزیابی برنامه‌های تولید شده خلاء و کمبودهای این حوزه را شناسایی و نتایجی که به بارخواهد آورد را بسنجد. همچنین به ضرورت‌های جامعه نسبت به آموزش هنرهای تجسمی در رسانه‌ی تلویزیون بپردازد. روش انجام این پژوهش ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی وبرنامه رادیویی "مجلس و مردم " وسریال "سالهای دور ازخانه " ومهمترین جزازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو 19 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن ( 72ازصد) می باشد وتلویزیون 71 درصد بیننده داشته و میزان رضایت ازبرنامه ها درمجموع ( 65ازصد) می باشد. برنامه های "خانواده " وسریال تلویزیونی "سالهای دور ازخانه " درمقطع موردبررسی بهترین برنامه ه ...

بررسیها نشان می‌دهد که اکثر کودکان و نوجوانان، بیننده برنامه کودک و تلویزیون در ایام نوروز بوده‌اند. حدود نیمی از کودکان و نوجوانان برنامه‌های کودک را "هر روز تماشا می‌کرده‌اند" 87 درصد کودکان و نوجوانان، برنامه کودک هر دو شبکه را در ایام نوروز تماشا کرده‌اند. نیمی از کودکان و نوجوانان، برنامه کودک شبکه اول را بر شبکه دوم توضیح داده‌اند. در مجموع، برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون از نظر مخاطبان آن، برنامه‌های جالب و متنوعی بوده‌اند. از بین برنامه‌های پخش شده از دو شبک ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی وبرنامه "راه شب " ومجموعه تلویزیونی آئینه و مهمترین جز ازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو 31 درصدشنونده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه های آن ( 69ازصد) می باشد وتلویزیون 86 درصدبیننده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه ها ( 66ازصد) می باشد.برنامه های "سلام صبح‌بخیر" و "آئینه " دومقطع موردبررسی بهترین برنامه هاازنظر شنوندگان و بینندگان بوده است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی و برنامه رادیویی "عصر جمعه بارادیو" وسریال تلویزیونی "پائیز صحرا" ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که رادیو 30 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن ( 73ازصد)می باشد برنامه های "صبح جمعه باشما" و "پائیز صحرا" بهترین برنامه ها ازنظر شنوندگان و بینندگان بوده است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی وبرنامه رادیویی "خانواده " وبرنامه تلویزیونی "سالهای دورازخانه " ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی از آنست که 18 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن (69ازصد) می باشد و تلویزیون 61 درصدبیننده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه ها (56ازصد) می باشد.برنامه های "خانواده " وسریال "زندگی مدرس " درمقطع موردبررسی بهترین برنامه ازنظر شنوندگان و بینندگان ب ...

یکی از پارامترهای موثر بر کیفیت صدا، محیط استودیو است که به علت نصب دکور، شرایط آکوستیکی آن تغییر نموده است. برای بدست آوردن ساختارهای مناسب تر دکور، پس از رصد برنامه های شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ساختار و شکل آنها و مشورت با صدابرداران محترمی که در محیط این دکورها صدابرداری نموده اند، چندین دکور از برنامه های سیما انتخاب گردید. اما به دلیل محدودیت های فراوان اندازه گیری در استودیوها، دوازده دکور در سه ساختار دو وجهی باز، سه وجهی باز و مدور که بیشترین ...

هدف تعیین وضعیت برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ازنظر درصد شنونده وبیننده میزان رضایت ازبرنامه ها درمجموع متوسط زمان گوش دادن به رادیو وتماشای تلویزیون وبهترین برنامه ها ازنظر شنوندگان وبینندگان بوده است .نتایج این بررسی دربخش نتایج طرح منعکس شده است . ...

میان رضایت شنوندگان از برنامه‌های رادیو بیشتر در حد خیلی زیاد و به میزان 56 درصد بوده است . برنامه "خانه و خانواده" در مجموع 6 درصد، دارای بیشترین شنونده بوده و رضایت شنوندگان از این برنامه در حد خیلی زیاد است . در بین بخشهای خبری مختلف رادیو، اخبار ساعت 8 بامداد در کل با 3 درصد دارای بیشترین میزان شنونده بوده است . بیننده برنامه‌های تلویزیون در روز مورد بررسی در مقایسه با دوره‌های گذشته افزایش پیدا کردند به 80 درصد رسیده است . میزان رضایت بینندگان از برنامه‌های تلویزیو ...