عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 124

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر، حاصل نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز "ایلام" است . هدف از این طرح عبارت است از: "دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو ایلام" - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو. - دلایل گوش نکردن به برنامه‌های محلی رادیو. - تعیین میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌های محلی. - دلایل انتخاب برنامه از نظر شنوندگان. - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان. -2 "دستیابی به وضعیت برنامه‌ه ...

گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز "گرگان" است . اهداف مورد نظر انجام این بررسی عبارتند از: - دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو گرگان. - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو. - دلایل گوش نگردن به برنامه‌های محلی رادیو. - تعیین میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌های محلی. - دلایل انتخاب برنامه از نظر شنوندگان. - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان در مورد برنامه‌ها. یا ...

هدف از اجرای این طرح دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو و تلویزیون اردبیل است . نتایج بررسی نشان می‌دهد که: - 61 درصد پاسخگویان شنونده برنامه‌های محلی رادیو هستند. - عمده‌ترین دلیل عنوان شده برای گوش نکردن به رادیو، "نداشتن وقت " بوده است . - گروه سنی 50 سال به بالا بیشتر از سایر گروههای سنی شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. - افراد بی‌سواد، بیشتر از سایرین شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. - برنامه "جمعه گورشو" با 30 درصد شنونده، پرشنونده‌ترین برنامه رادیو ب ...

نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که 66 درصد از پاسخگویان شنونده و 69 درصد بیننده برنامه‌های محلی رادیو و تلویزیون مرک اردبیل بوده‌اند. براساس این نتایج افراد گروه سنی 25 تا 29 سال با 78 درصد و افراد در سطح سواد ابتدایی و دبیرستان به ترتیب با 72 و 71 و 71 درصد و مردان با 71 درصد به ترتیب بیش از سایر گروههای سنی، تحصیلی و زنان (62 درصد) شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. همچنین گروه سنی 20 تا 24 سال با 73 درصد و افراد در سطح تحصیلی راهنمایی و دبیرستان به ترتیب ...

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که برنامه‌های محلی تلویزیون در شهر سنندج بیشترین و در شهر مشهد و اصفهان کمترین بیننده را داشته‌اند. در شهر اردبیل، برنامه "سیمای ورزش استان"، در شهر ارومیه برنامه "سئوینچ"، در اصفهان برنامه‌های "خانواده" و "سیمای ورزش "، در اهواز "پیک آدینه"، در بوشهر "ورزش استان"، در تبریز "جنگ برگ سبز"، در خرم‌آباد "جنگ آخر هفته"، در رشت "گیله تی‌تی"، در زنجان "روز هفتم"، در ساری "آشنا"، در سنندج برنامه "گلبژیز"، در سمنان "جنگ آدینه"، در شهرکرد "ره‌آورد ه ...

در این پژوهش که در بهمن ماه 1376 در 26 شهر دارای مرکز رادیو اجرا شده است ، در مجموع با 11169 نفر از افراد 15 سال به بالا که به روش نمونه‌گیری تصادفی، با رعایت تراکم جمعیت و انتساب جنس و سن در هر یک شهرها انتخاب شده بودند، مصاحبه شد. برنامه‌های محلی رادیو در شهر اردبیل بیشترین شنونده و در شهر اهواز و قم کمترین شنونده را داشته است . عمده‌ترین دلایل پاسخگویان برای گوش‌نکردن به برنامه‌های رادیو "نداشتن وقت " و "نداشت علاقه به برنامه‌ها" عنوان شده است . پرشنونده‌ترین برنامه محلی د ...

گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز "خوزستان" است . هدف از اجرای این طرح عبارت است از: -1 "دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو اهواز" - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو. - تعیین میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌ها. - دلایل انتخاب برنامه از نظر شنوندگان. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان. -2 "دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون اهواز" - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی. - تعیین ...

گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز بوشهر است . هدف اجرای این طرح عبارتست از: -1 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو بوشهر: - تعیین میزان شنونده. - دلایل گوش ندادن به برنامه‌های محلی. - تعیین میزان رضایت شنوندگان. - تعیین میزان شنونده بخش خبری. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان در مورد برنامه‌ها. -2 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون بوشهر: - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی. - دلای ...

نتایج این بررسی در مورد برنامه‌های محلی صدا به شرح زیر است : -1 63 درصد پاسخگویان شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. -2 افراد در گروه سنی 25 تا 29 سال با 53 درصد کمتر از افراد در سایر گروههای سنی و افراد دارای تحصیلات ابتدایی با 87 درصد وو دبیرستانی با 74 درصد بیش از سایر سطوح تحصیلی شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. -3 برنامه گلبانگ ندا با 53 درصد شنونده و برنامه سلام بامدادی با 20 درصد شنونده سایز برنامه‌های محلی، پرشنونده‌ترین برنامه محلی بوده‌اند. -4 57 درصد ا ...