عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر، حاصل ارزشیابی نهائی سریال کارتونی فوتبالیستها است که به منظور تعیین اثرات اصلی و جانبی سریال بر مخاطبان و همچنین بررسی میزان موفقیت برنامه در رسیدن به اهداف تعیین شده برای پخش آن انجام گرفته است . بنا بر یافته‌های این پژوهش ، کارتون فوتبالیستها از قدرت جذب بیننده بسیار زیادی برخوردار است به طوری که 99 درصد تماشاگر به آن بوده‌اند. کارتون فوتبالیستها به دلیل برخورداری از جنبه‌های پرتحرک ارزشی و فضای شاد و پرهیجان بیشتر مورد علاقه مخاطبان پسر و گروه سنی 10 ...