عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی هدف از انجام تحقیقات و مطالعات بمنظور تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به کنترل توسعه پایتخت و بهبود شرایط محیط زیست برای ساکنین آنست . برای نیل به این هدف انجام مطالعات لازم در مسائل مشروحه ذیل ضروری بنظر می‌رسد. -1 تلفیق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و استان مرکزی با برنامه‌های عمرانی پایتخت . -2 ارزیابی وضع موجود تهران از نظر برنامه‌ریزی عمران شهری، تاسیسات و تسهیلات شهری، اقتصاد و صنایع، بهبود محیط زیست و ارائه سیاست‌های عمرانی. -3 تجدیدن ...

هدف از این گزارش ، توجیه ضرورت برنامه‌ریزی مناسب با توجه به علوم و فنون پیشرفته برای حداکثر بهره‌گیری از کلیه امکانات موجود و به حداقل رساندن هزینه‌ها و ضایعات و تثبیت اولویت طرح‌ها و پروژه‌ها و ارائه پیشنهاد برای رفع عدم هماهنگی و رفع تاخیر در اجرای طرح‌ها است . این تحقیق با روش اسنادی و بررسی گزارش‌های بودجه برنامه‌ای سال‌های 1365-1368 شهرداری تهران، برنامه کاری مقدماتی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و گزارش برنامه‌های عمرانی مناطق بیستگانه انجام گرفته است . یافته‌ها ...

از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی ، و سپس تهیه تهیه طرح های منطقه ای ،در کشور ما جند دهه می گذرد . در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و یازهای ملی و منطقه ای ،سطح ،نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است . در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم ، این سطح از برمانه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری ( جایگاه ...

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهه 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه. در این مقاله ضمن ...
  
پس از مطالعه خصوصیات : جمعیتی ایلات مختلف ، امکانات آموزشی، وضعیت امرار معاش ، محل استقرار، امکانات دامپزشکی، نحوه دسترسی و استفاده از مراتع و دیگر شاخصها، به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات و تنگناهای این جامعه به راحتی قابل تشخیص است . مراتع، که عرضه حیات و تداوم شیوه تولید این گروه اجتماعی است روز به روز محدودتر و فرسوده‌تر می‌شود. ایل راهها، که مسیر کوچ‌رو به علل متفاوت از جمله -1 افزایش تعداد نیروی انسانی -2 بالا رفتن سطح توقع نسبت به اشتغالهای موجود -3 تمایل به ...

چکیده ندارد.

یکی ازالگوهای توسعه منطقه ای ایجاد قطبهای صنعتی است. این الگو بر گرفته از نظریه قطب رشد فانسوا پرو بوده که معتقد است توسعه در همه جا و یکباره اتفاق نمی افتد. بلکه فرایند توسعه ابتدا دربرخی نقاط یا قطب های رشد ایجاد و سپس به نواحی اطراف منتشر می شود. این تفکر در برنامه های عمرانی چهارم و پنجم قبل از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و در چند نقطه به اجراء درآمد و متعاقب آن شهرستان مبارکه نیز دردهه 1360 با احداث مجتمع بزرگ صنعتی به لیست قطب های توسعه اضافه شد. اما ایجاد و گسترش اینگ ...