عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه درباره مسایل برنامه ریزی کسری صحبت می کنیم و یک الگوریتم سیمپلکس برای حل مسایل برنامه ریزی کسری قطعه قطعه خطی ارایه می دهیم. در فصل 1 کلیتی از مسایل برنامه ریزی خطی را معرفی می کنیم و نکات، تعاریف و احکام پایه ای را بیان می کنیم که در سراسر پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند. در فصل 2 مسایل برنامه ریزی کسری خطی را مورد توجه قرار می دهیم که در آن، تابع هدف کسری از دو تابع خطی و قیود، خطی می باشند. در فصل 3 درباره برخی مدلهای برنامه ریزی کسری که دارای تاب ...

بهره‌وری به عنوان نسبت بین خروجی (محصولات تولید شده) به ورودی (منابع مصرف شده) تعریف شده و به عنوان از حیاتی‌ترین فاکتورهای موثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی کسری یکی از ابزارهای رایج در انواع مسائل بهینه‌سازی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، بهره‌وری و مسائل تصمیم‌گیری در علوم مهندسی و مدیریت است و می‌تواند برای بیشینه‌سازی یک نسبت فیزیکی یا اقتصادی از قبیل حجم تولید به زمان یا درآمد به هزینه، به منظور اندازه‌گیری کارایی یا بهره‌وری شرکت‌ها بکار گرفته شود. در ا ...

مسائل بهینه سازی کسری خطی به دلیل کاربردهای فراوان در برنامه ریزی های تولیدو برنامه ریزی های مالی و کلان، توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. این گونه مسائل معمولا پس از مدلبندی مسائل حمل و نقل، مالیات، اندازه گیری کارایی یک سیستم و غیره پدیدار می شوند. این پایان نامه ابتدا به معرفی مساله برنامه ریزی کسری خطی در حالت کلی می پردازدو سپس روش هایی را برای حل این گونه مسائل به همراه ارائه الگوریتم ها و تحلیل همگرایی آن ها بیان می کند. ...

در این ‏پایان‌نامه مسائل برنامه‌ریزی چندهدفی کسری غیرخطی‏(درجه دوم) صحیح‏ به عنوان ‎‏بخش مهمی از مسائل برنامه‌ریزی چندهدفی مورد بحث قرار گرفته‌ است. روش مورد بحث که اساس آن روش صفحه برش می‌باشد‏، ‎‎‏با استفاده از ویژگی شبه یکنوا بودن توابع کسری غیرخطی موجود در مسأله‏، تمام نقاط غیرتسلطی مسأله‌ی برنامه‌ریزی چندهدفی کسری غیرخطی صحیح را پیدا می‌کند. در این روش یک مسأله‌ی برنامه‌ریزی کسری غیرخطی صحیح تک‌هدفی با یکی از توابع هدف مسأله‌ی چندهدفی در نظر گرفته می‌شود و روش صفحه برش ب ...

در این مطالعه، ابتدا به بررسی یک شبکه عصبی تصویری برای حل مسائل برنامه ریزی درجه دوم محدب تباهیده با محدودیتهای خطی پرداخته و نشان می دهیم شبکه ارائه شده همگرای سراسری است. این مدل پایدار نمایی است و در یک مدت زمان متناهی به جواب بهینه همگرا می شود. در حالت کلی، برای حل مسائل برنامه ریزی غیرخطی محدب با محدودیتهای خطی و غیرخطی شبکه های عصبی جدیدی را ارائه می نماییم. در مقایسه با دیگر شبکه های موجود برای حل مسائل برنامه ریزی غیرخطی، شبکه های پیشنهاد شده قادرند برای حل انواع مس ...

در این رساله تحلیل حساسیت پایایی مجموعه حامی برای مساله های بهینه سازی خطی کلی و تحلیل حساسیت پایایی افراز بهینه برای مساله های بهینه سازی خطی سازی استاندارد وقتی که ضرائب تابع هدف و طرف راست قیدها هر یک در دو جهت مختلف پریشیده شوند و سپس تحلیل حساسیت چند پارامتری پایائی پایه بهینه را با استفاده از مفهوم ماکزیمم حجم ارائه شده بوسیله وانگ و هوانگ را برای مساله بهینه سازی کسری تکه ای خطی مطالعه می کنیم. برای مساله خطی کلی مساله خطی کمکی ارائه شده اند که با استفاده از انها ب ...

روش معروف سیمپلکس، ارائه شده توسط دانتزیگ، برای حل مساله برنامه‌ریزی خطی به رده مسایل برنامه‌ریزی خطی تکه‌ای و برنامه‌ریزی کسری خطی تعمیم داده شده است. در این پایان نامه، بدنبال تعمیم روش سیمپلکس برای حل مساله برنامه‌ریزی کسری خطی تکه ای هستیم، که از الگوی تعمیم روش سیمپلکس به مساله‌های برنامه‌ریزی خطی تکه‌ای و برنامه‌ریزی کسری خطی الهام گرفته است. درواقع روش سیمپلکس را برای حل مساله برنامه‌ریزی کسری خطی تکه ای، که یک رده کلی تر از مسائل برنامه‌ریزی خطی، برنامه‌ریزی کسری و بر ...

مسائل بسیاری را در واقعیت می‌توان یافت که تحت تأثیر چند هدف متعدد قرار می‌گیرند، یک مسأله برنامه‌ریزی خطی چند هدفه شامل تعدادی تابع هدف است که باید ماکزیمم یا می‌نیمم شوند. مسأله برنامه‌ریزی کسری به عنوان ابزار برنامه‌ریزی مهمی در چهار دهه گذشته برای مدل سازی مسائل واقعی زندگی مورد استفاده قرار گرفته است.در این رساله مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی چند هدفه فازی را با استفاده از سری تیلور حل می‌کنیم. در روش پیشنهادی با استفاده از بسط سری تیلور مسأله برنامه‌ریزی کسری خطی چند هد ...

در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های مقطع زمانی سال زراعی 92-1391 برای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین برنامه ریزی فازی کسری با اهداف چند گانه، سطح بهینه نهاده‌های تولید محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار تعیین و با الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده و الگوی فعلی منطقه مقایسه شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از طریق تکمیل 250 پرسشنامه از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد بدست آمده است. یافته های این پژوهش نشان د ...