عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنعت گردشگری امروزه به یکی از بزرگترین وپردرآمدترین بخش‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. با درک اهمیت گردشگری از جنبه‌های مختلف، اشکال نوینی برای آن ابداع گردیده و تکامل یافته است. گردشگری سلامت یکی از اشکال قابل توجه گردشگری نوین است. افزایش امید به زندگی از یک سو و پیچیدگی‌های شرایط زندگی در دوران کنونی از سوی دیگر که موجب بروز انواع ناتوانی‌های جسمی و روحی در نیروی کار جامعه شده، دستیابی به راهکارهای مناسب برای رفع این تنگناها با کمترین هزینه را در دستور کار برنامه‌ریزان ام ...

از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت می‌گیرد اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی است. گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و در عین حال از پاک‌ترین صنایع عصر حاضر به شمار می‌رود که توجه ویژه دولت‌ها و کشورهای جهان را به خود جلب نموده است. افزون بر این، برنامه-ریزی توسعه پایدار گردشگری گزینه شاخص بخش گردشگری می ...

چکیده مرکز راهبرد شهری بانک جهانی در گزارش سال 2009 خود چنین عنوان کرده است که با گذشت 37 سال از فعالیت این بانک و صرف 37 میلیارد دلار برای بهبود شرایط سکونتی شهرهای کشورهای در حال توسعه، هنوز هم بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان شهرهای دنیا، به عنوان حاشیه نشین در سکونتگاه های غیر رسمی ساکن هستند. این بانک معتقد است که دلیل فقدان اثرات مثبت منابع مالی مصروف شده را باید در ناکارآمدی نگرش ها، پارادایم ها و رویکردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری این کشورها کنکاش کرد. این مقوله از ...

مشکلات حومه نشینی در نیمه دوم قرن بیستم برای شهرهای بزرگ حادتر شد .مراکز شهری جمعیت خود را به نفع حومه ها از دست دادند ولی خود حومه ها نیز با مشکلاتی روبه رو بودندکه جدایی شدید کاربریهای اصلی ، نبود امنیت و استفاده بیش از حد از اتومبیل شخصی و آلودگی و تخریب زیست محیطی از جمله این مشکلات بود . برای ساماندهی وضعیت موجود شهرها و حومه ها، شهرسازی نوین از طرف شهرسازانی چون آندرس دوانی،پیترکالثروپ و خانم الیزابت پلتر زیبریک دراواخر قرن بیستم مطرح شد.سه الگوی اصلی شهرسازی نوین یعنی ...

هدف از مسأله برنامه‌ریرزی توسعه تولید (GEP) یافتن تکنولوژی مطلوب، زمان و مکان نصب نیروگاه‌های جدید در یک افق زمانی مشخص می‌باشد بطوریکه تضمین می‌کند ظرفیت نصب شده رشد تقاضای بار را در سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان برآورده خواهد کرد. چون شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان دارای ماهیت کاملاً غیر خطی است وارد کردن آن در GEP باعث پیچیده‌تر شدن مسأله می‌شود؛ لذا در این پایان‌نامه روش‌های مختلف احتمالی و سودمند جهت ارزیابی کارآمد‌تر قابلیت اطمینان در GEP ارائه می‌شود. مسأله برنا ...

سياست توسعة پايدار گردشگري، امروزه يك رويكرد عمومي است كه از طريق دولت مورد توجه قرار گرفته است تا گردشگري از لحاظ بوم شناسي در طولاني مدت قابل قبول و از لحاظ مالي خودكفا و از نظر ديدگاه هاي اجتماعي و اخلاقي براي جوامع محلي مفيد و نويدبخش باشد. بنابراين، گردشگري بايد بخشي از محيط طبيعي، فرهنگي و انساني باشد تا تعادل بين آن ها را حفظ كند. روش توسعة پايدار در برنامه ريزي گردشگري حائز اهميت است چرا که بيشترين توسعة گردشگري متکي بر جاذبه ها و فعاليت هايي است که به محيط طبيعي، مير ...

نیادهای جغرافیایی، در فرآیند شکل‌گیری، ادامه حیات و تحولات تاریخی جوامع انسانی، نقش تعیین کننده دارند. به طوری که، عامل اصلی تمرکز و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیت در ایران به شمار می رود. لذا، می‌بایست در روند توسعه و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه اساسی قرار گیرند. این تحقیق، با هدف بررسی بنیادهای جغرافیایی در ساختار محیطی و برنامه‌ریزی شهر لار بر اساس دیدگاهی جامع‌نگر صورت گرفته است. وجود دوگانگی شهری، عدم تناسب جمعیت با عملکرد، نابرابری در دسترسی به امکانات شهری و محدودیت مناب ...

هدف پژوهش حاضر ارئه یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه اکوتوریسم در مطالعه رودخانه های استان چهرامحال وبختیاری است . روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق ازنظرهدف توصیفی– پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل 5 نفر کارشناس گردشگری در سازمان مرکزی میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. در تحقیق حاضر برای افژایش میزان روایی پرسشنامه مطالعات زیادی ازجمله مطالعه کتب و تحقیقات مرتبط صورت گرفته و سپس به اساتید مربوطه داده شد در این تحقیق به دلیل انکه ...

پرسش اصلی این تحقیق آن است که مشارکت و عناصر و مولفه‌های آن از چه ابعادی و تا چه میزان در نظریه‌های توسعه حضور دارند. به منظور پاسخگویی به این مسأله، رسیدن به اهداف ضمنی زیر را مدنظر قرار داده‌ایم: - بررسی جایگاه نظریه در علم و به ویژه علوم اجتماعی و ضرورت بررسی و اصلاح در سطح نظریه - مطالعه پارادایم هریک از مکاتب و نظریه‌های اصلی توسعه و مشارکت - تعریف شاخص‌هایی برای سنجش سطح مشارکت‌پذیری، با کمک نظریه‌ها و مباحث مطرح در حوزه مشارکت - ارائه مفاهیم اصلی هر نظریه به نحوی ...