عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 411

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی حمل ونقل شهری ازآغاز فعالیت برنامه‌ریزی شهری در ایران تاکنون- وعمدتا درچارچوب برنامه‌های توسعه‌شهری - مورد توجه بوده است .بااین وجود، سیستم حمل ونقل درون شهری کشور بویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات ونارساییهای مختلفی مواجه می‌باشد. به‌نحوی که ساکنین این شهرها همه روزه بامشکلاتی چون تاخیر در رسیدن به مقصد، پایین بودن ضریب ایمنی، آلودگیهای زیست محیطی، ناراحتیهای ناشی از سفر، بالابودن هزینه انجام سفرو پیامدهای منفی این نارسائیها روبه‌رو هستند . دستیابی به علل وعوامل مشک ...

برنامه‌ریزی شهری بعنوان یک ابزار مدیریتی، با ساخت شهرهای پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی که نیازهای تمامی شهروندان را در دسترسی به مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات شهری برآورد می-کند، در ارتباط می‌باشد. امروزه به اثبات رسیده است که حرفه برنامه‌ریزی شهری به لحاظ تاریخی زیر سلطه اقلیتی نخبه قرار داشته است که عموما نیازها و خواسته‌های آنان را منعکس می‌کند. سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری واقعیات موجود درباره اینکه زنان و مردان در استفاده از خدمات شهری، دسترسی به فضاهای شهری، و تاثیر ...

برنامه ریزی شهری،می تواند به عنوان یک عامل اساسی پایدار جهت بهبود کیفیت زیست محیطی در محیط های طبیعی و ساخته شده بسیار تأثیرگذار باشد وهمچنین می تواند شرایط مناسب برای توسعه معماری سبز را ارتقاء دهد.شهرها معمولا با بسیاری از فضاهای سبز ترکیب شده اند و در معرض اثرات نامطلوب رشد وشهرنشینی قرار گرفته اند.درآغاز قرن 21 زمینه معماری سبز راه خود را در مسائل پیچیده تری تغییر داده است،فراتر از روش های سنتی،تئوری معماری سبز و عملکردی توسعه پیدا کرده است.از طرفی مناطق سبز دارای ویژگی ه ...

دردهه های اخیرمکاتب و پارادایم های متعددی درحوزه ادبیات شهری شکل گرفته که برخی ازآنها تاثیرات عمیقی برفضاهای شهری نهادها ند دراین رویکرد استراتژی توسعه شهری cds که یکی ازمهمترین و بحث برانگیزترین آنها محسوب شده و درچندسال اخیر نیز توجه بسیاری ازمحافل علمی - حرفه ای ایران رانیز به خود معطوف کرده است ویژگی اصلی برنامه ریزی شهری درایران اززمان شروع برنامه ریزی به مفهوم امروزی آن رویکرد بالا به پایین آن می باشد دراین رویکرد برنامه ریزی بیش ازاتکا به نیازها اهداف و خواسته های شهرو ...

گزارش طرح حاوی مباحثی در زمینه تجارب برنامه‌ریزی شهری کشورهای بریتانیا، آمریکا و ایران و نیز تجارب برنامه‌ریزی شهری اهواز می‌باشد. همچنین در زمینه تجارب برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری جهانی و ایران و خصوصا نمونه موردی طرح (شهر اهواز) مباحثی مطرح شده است . ...

برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری از آغاز فعالیت برنامه‌ریزی شهری در ایران تاکنون و عمده در چارچوب طرحهای توسعه شهری-مورد توجه بوده است با این وجود، سیستم حمل و نقل درون شهری کشور-به ویژه در شهرهای بزرگ -با مشکلات و نارسائیهای مختلفی مواجه می‌باشد. دستیابی به علل و عوامل مشکلات و نارسائیهای موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری کشور، حداقل ارزیابی طرحهای توسعه شهری را از نظر میزان تحقق اهداف و عملی شدن پیشنهادات بخش حمل و نقل آنها طلب می‌نماید تحقیق فوق در جهت پاسخگویی به اهداف فوق انج ...

در سالهای اخیر تکنیکها و ابزارهای جدیدی برای پشتیبانی بهینه فرایند برنامه ریزی شهری با استفاده از برتریهای تکنولوژی اطلاعات توسعه داده شده اند . دراین میان مدل های یکپارچه شهری مهمترین توسعه از این نوع هستند . این مدل ها با یکپارچه نمودن مدل های کاربری زمین وحمل و نقل سعی کرده اند که پایه محکم و استواری را برای برنامه ریزی کاربری زمین وحمل و نقل مهیا نمایند . مدل‌های یکپارچه انواع و سطوح مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری را در منطقه های شهری و کلانشهری پوشش دهند. همچنین برنامه ...

منظور از نظام شهری، کلیت ساختارهای شهرهای یک منطقه یا محدوده سیاسی با کارکردهاو ارتباطات متقابل آنهاست که بصورت سلسله مراتبی در محدوده فضا استقرار یافته اند. برای برنامه ریزی و حرکت در جهت ساماندهی شهری شناخت و بررسی آن ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضع موجود نظام شهری استان یزد در مولفه های جمعیت و کارکردهای عمده خدماتی، صنعتی و اشتغال و برنامه ریزی بهینه آن است که با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و شاخص های منتخب در 14 شهر استان یزد طی سالهای 1375تا ...

مقدمه : مفهوم استانداردهای شهری ، طرح مسئله برای ایران - وضعیت کاربری‌های زمین شهری در ایران - نظام تقسیمات شهری در ایران و توزیع کاربری‌ها - نحوهء استقرار فضائی کاربری‌های شهری در ایران - وضع موجود سرانه‌ها و سایر استانداردهای شهری در ایران - پیشنهاد سرانه‌های حداقل و معیارها و ضوابط لازم . ...