عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ریزی توسعه شهری در ایران از میزان تحقق پذیری بسیار کمی برخوردار است. علاوه بر کمبودهای محتوایی برنامه ها، مشکلات نظام برنامه ریزی شهری و سلسله مراتب برنامه ها، شیوه های برنامه ریزی نیز دچار مشکلات عدیده ای است؛ به طوری که نمی تواند پاسخگوی هدایت و برنامه ریزی توسعه شهری در شرایط متحول پیچیده و با عدم قطعیت باشد. رشد بی رویه شهرنشینی و افزایش انتظارات شهروندان از م دیران شهری از سویی و بحران های مالی و اقتصادی حاکم بر جوامع نوین امروزی در کنار مشکلات اجتماعی و کالبدی شه ...

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان « برابری فرصت ها» در دسترسی گروه های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت ها است. از عوامل موثر در نابرابری دسترسی به خدمات می توان به رویکردهای غالب نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری کرد. ...

در آستانه ورود به هزاره جدید پدیده شهری شدن جهان حکایت از تولد نوعی سیاره شهری دارد. از آنجا که این پدیده با قطبی شدن و تمرکز گرایی همراه است توازن نظامهای اسکان را بر هم زده و اصلاحات کالبدی فیزیکی را - در سیستم شهرهای متمرکز می طلبد که در این راستا بهبودی سکونتگاههای غیررسمی خاصه در کلانشهرها از جمله کلانشهر تبریز، از مهم ترین مقولات برنامه ریزی شهری محسوب می شود. از سوی دیگر انگاره های مدیران و تصمیم گیران سیاست های توسعه شهری، )به مثابه نقشه ذهنی( در این شهرها، از مهم ...

فضای عمومی شهر، صحنه نمایش زندگی روزمره مردم است، و در تقابل با فضای زندگی خصوصی تعریف می شود. اهمیت فضای عمومی به دلیل نقشی است که در توسعه جامعه دموکراتیک بازی می کند. و آن با مفهوم دسترسی پذیری بی قید و شرط برای همگان تعریف می شود. از دیدگاه برنامه ریزی شهری مشخصه اصلی هر شهر، فضاهای عمومی، پارک ها و میادین آن شهر است. فضای عمومی در شهر زمینه مشارکت مردم را فراهم آورده و آنها را با هم مرتبط می سازد. در حال حاضر ایجاد نشاط شهروندی عنصری گوشده در مدیریت شهری است. و برنامه ری ...

فرآ یند برنامه ریزی دربرگیرنده کلیتی است پیوسته در جریان ، از این رو تلقی رویدادها، اشـیاء یـا افعال به مثابه واقعیتهای ا یست ایی که در زمان و مکان ثابت اند مردود است ( ۶۱ ) . برنامه ریزی شهر ی و قرآ یند آن نیز امری مستمر، همیشگی و پویا است و نمیتوان با آن به صورت مقطعی ، موقـت و ا یـ ستا برخورد نمود . بخشی از برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی حمل و نفل شهر ی است که به همراه برنامـه ریزی بخش های کاربر ی اراضی ، زیر ساخت ها و سایر بخش ها، بعد کالبدی برنامه ریزی جامع شهر ی را تشکی ...

نیادهای جغرافیایی، در فرآیند شکل‌گیری، ادامه حیات و تحولات تاریخی جوامع انسانی، نقش تعیین کننده دارند. به طوری که، عامل اصلی تمرکز و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیت در ایران به شمار می رود. لذا، می‌بایست در روند توسعه و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه اساسی قرار گیرند. این تحقیق، با هدف بررسی بنیادهای جغرافیایی در ساختار محیطی و برنامه‌ریزی شهر لار بر اساس دیدگاهی جامع‌نگر صورت گرفته است. وجود دوگانگی شهری، عدم تناسب جمعیت با عملکرد، نابرابری در دسترسی به امکانات شهری و محدودیت مناب ...

با شروع صنعتی شدن جوامع بشری، مکتب های جدید علوم شهری بر این باور بودند که بر مبنای حرکت سریع تغییر و تحولات، شهرها را باید از دیدگاه مهندسی محض و تقدم ماشین بر انسان برنامه ریزی وطراحی نمود. این رویکرد در جوامع شهری به ازهم گسیختگی هویت فرهنگی- تاریخی و از بین رفتن المان های شاخص انسانی را موجب گردید. در نتیجه این اعمال آلودگی شدید زیست محیطی شهر ها را فرا گرفت و شهروندان به انواع بیماری های روحی، روانی و جسمانی مبتلا گردیدند. از اوایل دهه 1970 میلادی جرقه های فکری در بین د ...

شهرها تبلور عینیت یافته ی زیست و معیشت بشری هستند و به همین دلیل خاستگاه تمدنها نیز به شمار می روند. مدنیت، تمدن و آنچه که در زبانهای فرنگی civilization گفته می شود، همراه با فرهنگ یا culture عموماً در شهرها شکل گرفته و تکامل می یابند. منظر شهری را می توان نمادی از مظاهر فرهنگی و تمدن شهرها و متناسب با آن کشورها و اقوام و ملل مختلف دانست. زمانی برای تعریف هویت شهرها از بناهای نمادین مانند برج، مجسمه، ستون، میدان و مانند اینها استفاده می شد، که برج ایفل، مجسمه ی آزادی، ستون پی ...

بهره‌گیری از روشهای نوین برای بهینه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی شهری می‌تواند منجر به حل بسیاری از مسائل پیچیده‌ای بشود که تصمیم‌گیرندگان و تحلیل‌گران امور شهری با آن مواجه‌اند. الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه را می‌توان باتوجه به گستردگی عوامل درگیر با امور شهری، به عنوان ابزاری مناسب در این زمینه درنظر گرفت. اما باتوجه به ماهیت مکانی بسیاری از امور مرتبط با برنامه‌ریزی شهری، استفاده از الگوریتم‌های تکاملی که عموما روابط مکانی و منطقی موجود میان عوارض در جهان واقعی را نادیده می-گیرن ...