عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون رقابت میان سازمان ها، تمرکز زدایی سازمان ها و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ، لزوم درک بهتر از " تغییرات" و " آینده" را برای دولتها، کسب وکار ها، سازمانها و مردم ایجاب میکند. آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد. ...

تولید روغن های گیاهی مجهول الحال در کارخانجات ،عواقب ناشی از مصرف آن بر سلامت جامعه را متوجه مردم کرده است. میتوان گفت بیماری های قلبی و عروقی که آمار ها نشان می دهد میانگین سنی آن در ایران تا مرز 40 سال پایین آمده است، شایع ترین ضرر این روغن ها می باشد. لذا اخیرا مردم به توصیه پزشکان متخصص قلب و عروق و اطبا طب سنتی رو به مصرف روغن های گیاهی خالص نظیر کنجد، زیتون، آفتابگردان و ... آورده اند. از طرفی شرایط اقتصادی راه را برای افراد سودجو باز گذاشته است تا بتوانند با قیمت های ...