عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 271

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دنبال تحولات گسترده‌ای که در سطوح جهانی و بومی صورت گرفته است ، ضرورت ارتقای کمی و کیفی آموزش و دوباره‌نگری در برنامه درسی بیش از همیشه احساس میشود.از جمله الزامات تحولات مذکور، جلب مشارکت افراد موثر در برنامه‌ریزی درسی تعیین چگونه مشارکت آنهااست .در این راستا، در دهه‌های اخیر برنامه‌ریزی درسی به عنوان یک حوزه تخصصی همواره در تلاش جهت فراهم کردن زمینه مشارکت افراد، گروهها، مجامع علمی ومهمتر از همه معلمان، در فرآیند برنامه‌ریزی درسی بوده است .در این تحقیق، ب ...

موضوع تحقیق بررسی کیفیت برنامه‌ریزی درسی دوره متوسطه نظری با توجه به دیدگاه متخصصان برنامه‌ریزی درسی و مولفان کتب درسی و دبیران دروس (فیزیک ، شیمی، عربی، زبان) می‌باشد که در آن سعی شده است این مسایل و مشکلات مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. سوالهای ویژه این تحقیق عبارتند از: -1 آیا برای برنامه‌ریزی درسی و تالیف کتب درسی دوره متوسطه نظری از افراد متخصص و آگاه به اندازه کافی استفاده می‌شود؟ -2 آیا برنامه درسی و محتوای کتب درسی دوره متوسطه نظری با علایق و نیازهای دانش‌آموزان و نیاز ...

مقاله حاضر حول محور جایگاه نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی تدوین شده است و بر آن است تا با نگاهی تحلیلی از الگوها و نظریات ارائه شده، اختلاف نظرها را در خصوص نقش و جایگاه نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی به تصویر کشد. در این مقاله سه رویکرد اصلی (منطقی، تعاملی و انتقادی) در زمینه نیاز سنجی برنامه ریزی درسی مطرح شده است و از دیدگاههای ارائه شده درباره این رویکردها مورد بحث و بررسی واقع شده است. ...

چکیده ندارد.

بسمه تعالی دانشکده: روانشناسی و علوم اجتماعی (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه: 10120603941001 عنوان پایان نامه: سنجش سواد برنامه ریزی درسی معلمان پایه اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران نام و نام خانوادگی دانشجو: بهنام ملکی شماره دانشجوئی: 920053259 رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی تاریخ شروع پایان نامه: 26/03/1394 تاریخ اتمام پایان نامه: 29/11 ...

این پایان نامه، پژوهشی است که به ارز‌یابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده فیزیک سال اول متوسطه در شهر تهران می‌پردازد. در این پژوهش جامعه آماری، معلمان فیزیکی بودند که در سال تحصیلی 89-88 در شهر تهران مشغول به تدریس بودند و همچنین دانش‌آموزانی که در کلاس این معلمان مشغول به تحصیل و یادگیری بودند. این پژوهش بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و سوال‌ها از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر اجرایی در زمره پژوهش‌های زمینه‌یابی قرار دارد. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر در ا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.