عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع، بدلیل نزدیک بودن به سمت مصرف کننده، وسعت زیاد و گسترده بودن یکی از بخش های پرهزینه یک شبکه قدرت را تشکیل می دهد که نیاز به برنامه ریزی دقیق برای جلوگیری از قطعی بار و کاهش سطح قابلیت اطمینان سیستم را دارد. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی هایی که این بخش را از سایر بخش-های دیگر شبکه متمایز می سازد، بالا بودن حجم اطلاعات و تعداد زیاد متغیرهایی است که در مدل جامع شبکه توزیع انرژی به چشم می خورد. سیستم توزیع شامل مجموعه ای از شبکه های الکتریکی و حرارتی م ...

برنامه‌ریزی توسعه شبکه فوق‌توزیع یکی از بخش‌های مهم برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های قدرت می‌باشد که هدف آن مشخص کردن مکان، زمان و ظرفیت احداث پست‌های فوق‌توزیع جدید و توسعه پست‌های موجود و نیز مکان، زمان، و تعداد خطوط فوق‌توزیع جدید برای افزودن به شبکه فوق‌توزیع می‌باشد به نحوی که تحویل انرژی الکتریکی به مراکز بار با لحاظ نمودن مجموعه‌ای از قیود بهره برداری و قابلیت اطمینان به اقتصادی‌ترین نحو ممکن صورت گیرد. از طرفی نگرانی‌های زیست‌محیطی جهانی و نیاز روز افزون به استفاده از ان ...
 
در این تحقیق به بررسی و تحلیل نظام اسکان سلسله مراتبی سکونتگاه های ناحیه میاندوآب به لحاظ جمعیتی و کارکردی و همچنین برنامه ریزی توسعه فضایی آن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و مدل های کمی و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته در بعضی دهستان های ناحیه میاندوآب منجمله مکریان شمالی و مرحمت آباد جنوبی به لحاظ کارکردی و اکثر دهستان های ناحیه به لحاظ جمعیتی از انتظام فضایی مناسب برخوردار نیستند. عدم انتخاب بهینه مراکز در توسعه روستایی د ...

وجه غالب نظام برنامه ریزی توسعه در مناطق روستایی ایران بصورت یک سویه و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد. این رهیافت از هر چند دلسوزانه و با توجیهات علمی و فنی است، موجب عدم درکک متقابل بین برنامه ریز و مردم شده و باعث میگردد نتایج برنامه ها یا طرح های مطالعاتی کمتر به مرحله اجرا درآید و عملا به عدم توسعه واقعی روستا و نادیده گرفتن توانمندی مردم منجر می شود. لذا ضرورت تجربه روش های نو در امر سیاستگزاری وجود دارد. یکی از تئوریه های جدید دراین زمینه نظریه توسعه پایدار است. ا ...

چکیده ندارد.

یکی از مسایل مهم در سیستم قدرت مساله برنامه ریزی برای توسعه سیستم قدرت میباشد. در این پایان نامه با هدف توسعه خطوط انتقال مدلی برای مساله برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال با در نظر گرفتن قیود امنیت وقابلیت اطمینان شبکه ارایه شده است.این مدل ، یک مساله بهینه سازی دو سطحی است که در سطح اول آن مساله برنامه ریزی سیستم قدرت و در سطح دوم آن مساله تسویه بازار در طول دوره و در سناریوهای متفاوت بار وپیشامدهای خروج خطوط مدل شده است. ...
نمایه ها:

کیفیت مناسب و تداوم در انرژی رسانی به مصرف کنندگن هدف اصلی شرکت های برق و مسئولین سیستمهای قدرت است. طبق گزارشهای موجود 80 تا 95 درصد قطعی برق مشترکین ناشی از بروز خطا در سیستم توزیع می باشد. برای رفع این مشکل طراحی سیستم توزیع با افزودنگی کامل یعنی بکارگیری همه تجهیزات موثر بدلیل محدودیتهای اقتصادی عملا امکان پذیر نیست لذا طراحی اقتصادی و برنامه ریزی توسعه سیستم توزیع برای برآورد هدف مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید توجه داشت که خطا در اجزای مختلف سیستم توزیع اجت ...

این گزارش در جهت انجام فعالیتهای برنامه‌ریزی بخش آموزش عالی و به منظور تعیین اهداف تفصیلی این بخش در زمینهء عملیات عمرانی و فعالیتهای جاری تهیه و تنظیم شده است . به همین منظور، در فصول اول تا سوم، پس از ارائهء تصویری از وضع موجود ظرفیتهای فیزیکی آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی در حال بهره‌برداری و در دست اجرا، ظرفیتهای جدید مورد نیاز در قالب پروژه‌های عمرانی و منابع مالی، انسانی و فیزیکی مورد نیاز برآورده شود. در فصلهای چهارم و پنجم این گزارش ، اهداف کمی بخش (تعداد دانشجویان و زیر ...