عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
«موسسه اطلاعات علمی و فنی چین» (ایستیک)1 سازمانی است که با تکیه بر توان سازمان‌دهی اطلاعاتی خود، خدمات اطلاعاتی به جامعه عرضه می‌کند. خدمات اطلاعاتی یکی از حوزه‌هایی است که در حال حاضر پیشرفت سریعی دارد و این روند در قرن 21 نیز ادامه خواهد داشت. کارکنان بخش‌های اطلاعات علمی و فنی باید مبنای کار خود را بر اطلاعات علمی و فنی بگذارند، با نیازهای جامعه هماهنگ باشند، و رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران را وظیفه خود بدانند و تنها در این صورت است که می‌توانند سهمی در قرن جدید داشته باشند ...

امروزه تحولات بوجود امده درقالب بحث تجدیدسختارباعث شفافیت و تفکیک وظایف بخشهای مختلف سیستم قدرت گردیده است این موضوع به تدریج باعث ایجاد بازار برق درسطح عمده فروشی و به دنبال آن درسطح خرده فروشی شده است موفقیت این برنامه ها متاثرازعوامل مختلفی نظیر اجرای صحیح برنامه های تجدیدساختارو تقویت نتایج تجدیدساختاربا اجرای برنامه خصوصی سازی درصنعت برق می باشد یکی ازمهمترین بخشهای این برنامه ریزی برنامه ریزی بلندمدت تعمیر و نگهداری نیروگاه ها درسیستم قدرت تجدیدساختارشده می باشد دراین م ...

با توجه بافزایش سهم راه‌آهن در حمل و نقل کشور در برنامه‌های آتی و نیاز به گسترش شبکه خطوط راه‌آهن و مطالعه وضعیت کشور از نظر قطبهای صنعتی و مراکز تولید و مصرف و سیر جابجایی بار و مسافر و نهایتا" برنامه‌ریزی اصولی جهت تصمیم گیری در مورد توسعه بلندمدت راه‌آهن امری است ضروری ...

چکیده ندارد.

مجموعه حاضر نگرش نظام یافته‌ای برای طراحی ایران 1400 را معرفی می‌نماید. نقش و اهمیت آینده‌نگری و نظریه برخی متفکران آینده‌نگر مورد بحث قرار گرفته و عوامل موثر در برنامه‌ریزی بلندمدت از جمله آرمان و فرهنگ کشورها، تحولات فراملی، تحولات محتوایی و ارتقاء مفهوم توسعه بیان شده است . به توانایی‌های کشور شامل جمعیت و نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی کشور، منابع نفت و گاز، منابع معدنی و زیرساخت‌های کشاورزی، صنعت ، زیرساخت‌های ارتباطات و اطلاع‌رسانی و روحیه سازندگی اشاره گردیده است . ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.