عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکی از حوزه های پر اهیمت در مطالعات سیستم قدرت می باشد که تمام بخشهای سیستم قدرت اعم از تولید و مصرف را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تجدید ساختار در صنعت برق ، تغییرات عمده ای در ساختار یکپارچه عمودی انحصاری ایجاد نموده است. هرچند وظیفه اصلی اجزای سیستم قدرت شامل تولید، انتقال و توزیع در سیستم های تجدید ساختار یافته همچنان ثابت باقی می ماند با اینحال قوانین جدید وضع شده جهت تضمین رقابت پذیری و همچنین دسترسی بدون تبعیض مصرف کنندگان ، جداسازی ها ، ...