عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 822

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت فرش دستباف را عوامل متعددی می تواند تغییر دهد. از جمله این عوامل عیوبی هستند که می‌توانند در مراحل قبل از بافت ، حین بافت و یا بعد از بافت ، اتفاق بیفتد. از آنجا که این عیوب کیفیت فرش را شدیدا کاهش می‌دهند. لذا باعث می‌شوند که اعتماد خریداران نسبت به اعتبار و کیفیت فرش دستباف ایران سلب گردد. به همین دلیل پژوهش حاضر تلاش خواهد نمود تا عیوب بافت را که شامل ناهماهنگی در بافت ، غلط بافی، سفیدک زدن پشت فرش ، رگه‌دار شدن، سره‌دار شدن و کیس خوردگی و... می باشد و کورد شناسایی ق ...

هدف از اجرای این طرح تعیین مکان مناسب برای ساخت فضای آموزشی مطلوب و استفاده بهینه از آن با توجه به در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل فاصله روستاها و مدارس نسبت به یگدیگر ، جمعیت دانش‌آموزی ، تراکم و مدارس موجود با توجه به مرکزیت محلی برای استفاده بیشتر و بهتر از ساخت فضا و هدر ندادن اعتبارات ساخت فضای آموزشی در این زمینه. ...

به موجب این طرح،یک گروه کارشناسی به سرپرستی محقق برنامه های تولیدوتوسعه شرکت را موردبررسی قرارمی دهند،وباتوجه به تشکیلات وسازماندهی آن برنامه ریزی لازم برای تامین نیروی انسانی وآموزش آنهارابه انجام می رسانند،درمراحل مختلف این تحقیق بامسئولان و کارشناسان شرکت دردفتر مرکزی ویامحل کارخانه ها تبادل نظرومشورتهای لازم به عمل می آید. ...

1 - به عنوان مهم‌ترین و قوی‌ترین نتیجه این تحقیق می‌توان گفت که "تمرکززدائی" از نظام آموزش فنی و حرفه‌ای یک ضرورت بوده و باید با توجه به امکانات ، توانائیها و نیازهای هر استان و منطقه نسبت به واگذاری اختیارات بیشتر به مسئولین منطقه‌ای اقدام نمود. 2 - با افزایش سطح تحصیلات ، میزان گرایش به نظام آموزشی غیرمتمرکز افزایش می‌یابد. 3 - با افزایش سابقه کار، میزان گرایش به نظام آموزشی غیرمتمرکز افزایش می‌یابد. (البته شدت این ارتباط کمتر از مورد قبل می‌باشد). 4 - بیشترین گرایش به عدم ...

این مقاله به بررسی نیازهای آموزشی پژوهشگران پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی می‌پردازد. روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی کاربردی است و اطلاعات لازم برای بررسی سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش از طریق مطالعه منابع و متون و نیز از طریق پرسش‌نامه‌ای متشکل از 42 سوال بسته و 2 سوال باز جمع‌آوری شده‌اند. این اطلاعات در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. این تحقیق به نتایج زیر منجر گشت : بین "رشته تحصیلی پژوهشگران در بدو خدمت با نیازهای شغلی آنان" رابطه مثبت وجود دارد. بین "برنامه‌های آمو ...

سیر تحولات اداری پلیس در ایران . برنامه ریزی آموزشی . اصول نظری و عملی آموزشی . آموزش کارکنان و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها در این پایان نامه بررسی شده است . ...

نظارت و ارزیابی در مرکز هر فعالیت و برنامه اجرایی قرار دارد و بدون آن هیچ برنامه ای درست اجرا نمی شود هدف این تحقیق، تدوین یک نظام نظارتی و ارزیابی برای برنامه های مختلف تربیت بدنی و ورزشی دانشگاه های دولتی کشور است که با سیاست گذاری و هدایت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می شود. این بررسی توصیفی و کاربردی در چهار مرحله انجام گرفت: در مرحله اول، الگوهای مدلهای مختلف نظارت و ارزیابی از منابع اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور به منظور کاربردی ساختن آنها برا ...

این جزوه با هدف آشنا کردن شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی آموزش عالی، با چهارچوب نظری و کسب مهارتهای عملی برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، بویژه برنامه‌ریزی توسعهء دانشگاهی، تهیه شده است . جزوهء مذکور ضمن پرداختن به فرایند نظام برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، شامل الف) نظام برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی و دانشگاه ب) مراحل تدوین برنامهء توسعهء آموزش عالیˆ دانشگاه، مرکب از: 1 - بررسی و تحلیل عملکرد گذشته و وضع موجود 2 - تعیین هدفهای کمی و کیفی 3 - تعیین استراتژیها 4 - تع ...

پیشرفتهای روزافزون علوم و فنون و گسترش اهداف سازمانی نیاز به آموزش را پدیدار نموده و روش برنامه‌ریزی آموزش یکی از روشهای شناخته شده میباشد. شیوه‌های بکار گرفته شده مصاحبه با افراد سطوح گوناگون سازمان، مشاهده افراد (کارسنجی) و مشاهده عملکرد، تجهیزات کتابخانه و بررسی دفاتر و اسناد جامعه آماری میباشد. در بخش اول به مبانی تئوریک پرداخته و خواننده را با آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی از جنبه‌های مختلف آشنا می‌سازد نظام آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی آموزشی در کشور و ویژگیهای آن در جهان س ...