عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح فوق تعیین میزان درک پیام هریکازقسمتهای برنامه ،تعیین میزان علاقه مخاطبین به قالب ارائه هریک ازقسمت ها وجمع‌آوری نظرات معلمین ومسئولین امور تربیتی درمورد هریک ازقسمتهای برنامه می باشد.دراین طرح ازروش پس‌آزمون استفاده شده است .نتایج حاصل دررابطه باهریک ازموارد فوق به تفصیل ارائه شده است . ...

این بررسی با هدف تعیین میزان شنونده و رضایت آنها از برنامه "درحاشیه خبرها" و همچنین دستیابی به نظرات آنهادر رابطه باکیفیت ،مدت و ساعت پخش این برنامه انجام گرفته است . نتایج این بررسی حاکی از آنست که 37 درصد جامعه مورد بررسی به نحوی شنونده این برنامه هستند و بطور کلی نظراتشان در رابطه با سایر اجزا برنامه درحد " متوسط " بوده است . ...

هدف طرح فوق تعیین طرح میزان یادگیری گروه نمونه ازبرنامه خردسالان رادیو وهمچنین میزان توجه گروه نمونه به این برنامه می باشد.نتایج حاصله نشانگر آنست که گروه نمونه دررده سنی 3-4 سال بیشترین میزان یادگیری و دررده سنی 5-6 سال کمترین حد یادگیری رادرمقایسه باسایر گروههای سنی دارابوده است . ...

گزارش حاضر منعکس‌کننده نظرات مخاطبان برنامه‌های رادیوئی در 24 شهر دارای مرکز رادیوئی است . این بررسی در مرداد ماه 1374 اجرا شده است . نتایج حاصله نشان می‌دهد که: - برنامه رادیوئی در شهرکرد با 82 درصد بیشترین شنونده و در ارومیه با 26 درصد کمترین شنونده را داشته است . - دو برنامه "صبح جمعه با شما" و "خانه و خانواده" پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیوئی بوده‌اند. - بخشهای خبری بیشترین درصد شنونده را در شهر بوشهر (91 درصد) و کمترین درصد شنونده را در شهر ارومیه (34 درصد) داشته است . ...

هدف از این بررسی دستیابی به پاسخ این سوال است که "برنامه‌های ویژه رادیو و تلویزیون در ایام نوروز 1363، تا چه حد توانسته است مورد استقبال و پسند مردم واقع شود؟ در ابتدای این گزارش ضمن ارائه سیمای پاسخگویان کودک و نوجوان این موارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است . میزان بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان در ایام نوروز (99 درصد از کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله)، چگونگی تماشای برنامه کودک تلویزیون در ایام نوروز، اوقات تماشا و قسمتهای مورد پسند برنامه‌های نوروزی کودک تلویزی ...

این بررسی با روش تحلیل محتوی انجام شده و نتایج آن بدین ترتیب است : -1 برای ساختن این برنامه لازم است ابتدا فرهنگ مناطق گوناگون ایران مطالعه گردد. -2 جهت گیری این برنامه بایستی بالا بردن و بهبود کیفیت شیوه تولید باشد. ...

"گلبانگ ساحل" برنامه رادیویی زنده‌ای است که جهت پر کردن اوقات فراغت و بالا بردن سطح آگاهی شنوندگان از یک سو و راهنمایی مسافرین در مورد نحوه استفاده از مواهب طبیعی استان از سوی دیگر، تهیه و پخش می‌شود. این نظرخواهی به منظور ارزیابی این برنامه از دیدگاه مردم شهرسازی انجام شده است . نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که این برنامه یکی از پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیو ساری است اما بیش از نیمی از شنوندگان برنامه آن را بصورت تنوعی (بعضی اوقات ) گوش کرده‌اند. قسمت‌های "ارتباط ...

خلاصه نظرات پاسخگویان به شرح زیر جمعبندی می‌شود: -1 رادیو و تلویزیون شبکه الف ) برنامه‌ها: قریب به 90 درصد پاسخگویان شنونده و بیننده دائمی برنامه‌های رادیو و تلویزیون هستند که برنامه‌های مذهبی بیشتر مورد توجه پاسخگویان قرار گرفته است . ب ) اکثر پاسخگویان (77 درصد) رادیو و تلویزیون را به عنوان مطمئن‌ترین منبع خبری ذکر نموده‌اند و مهمترین ایرادی که به برنامه‌های خبری وارد شده است (مهمترین آن) سانسور در خبر بوده است (6 درصد رادیو، 5/5 درصد تلویزیون). در بین رادیوهای بیگانه، ...

هدف عمده و اساسی ارزشیابی برنامه این است که اطلاعاتی درباره میزان تاثیر و جذابیتهای برنامه‌های رادیو تلویزیون برای تهیه‌کنندگان و مدیران فراهم آورد. اهمیت اهداف در ارزشیابی و کنترل روند تولید تعیین اهداف محتوای برنامه قدم مهمی است که از سوی مدیریت پخش یک شبکه باید برداشته شود. به بیانی ساده هدفهایی از نظر پخش مطلوب می‌باشند که از نقطه نظر نتایج، قابل اندازه‌گیری برای مخاطبین گاشته شده‌اند این گونه اهداف ابزار اساسی وادار ساختن مدیران و تهیه‌کنندگان به جوابگویی در ...