عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میانسالی ،یکی از مهم ترین دوره های زندگی زنان است كه با دوره هاي انتقالي نظير يائسگي و تغييرات عمده در وضعيت سلامتي همراه مي باشد، از طرفی اشتغال و انجام مسئولیت های چندگانه نیز عامل مهم تأثیر گذار بر وضعیت سلامتی محسوب می شود ،بنابراین از آنجايي كه توصيه هاي مربوط به تعديل سبك زندگي ،سنگ بناي برنامه هاي مديريت بهداشت زنان ميانسال است و مي تواند زمينه اي براي ارتقاء كيفيت عملكرد جسمي و رواني در طول سالهاي بعدي زندگي فراهم نمايد و از طرفي تأكيد خاص سازمان بهداشت جهاني بر مسئله ...