عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند و با رونق آن موجب اشتغال ،اعتلا فرهنگی ،حفاظت محیط زیست و تقویت موقعیت منطقه در کشور و حتی در نظام بین المللی شود. رویکرد به اکوتوریسم به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه گسترده ای یافته است. این در حالیست که از نظر اقتصادی نیز اکوتوریسم پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد اشتغال سبب می شود .بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعل ...

موضوع اصلی رساله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم وچهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس چارچوب مفهومی-تحلیلی تحقیق، زندگی اجتماعی متشکّل از چهار حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، جامعوی و فرهنگی است.لایه زیرین زندگی اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می بخشد،ارزشهای اجتماعی است. ارزشهای محوری حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی به ترتیب: پول، قدرت، تعهد و دانش است. حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی درعین استقلال در ساختار و سازوکار با دی ...

در سال های اخیر بازارچه های شهر های مرزی کشور، جایگاه ویژه ای از لحاظ ارزش اقتصادی و همچنین جذب گردشگران، به دلیل داشتن شرایط مناسب از جمله صدها کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، پیدا کرده اند. این بازارچه ها، خلاء اقتصادی موجود در محدوده مرزها را جبران کرده و از خالی شدن حاشیه مرزها جلوگیری می نمایند، که این امر خود می تواند در بالا بردن ضریب امنیت مرزها و افزایش ورود گردشگران، بسیار موثر واقع شود. با راه اندازی بازارچه ها و گذرگاه های مرزی و استفاده بهینه از ظرفیت های اق ...

برای دستیابی به توسعه، برنامه‌ریزی از ضروریات غیر قابل انکار است.توسعه فرایندی است که با مدیریت صحیح در رابطه است چرا که برای رسیدن به توسعه باید برنامه‌ریزی کرد و برای برنامه‌ریزی و اجرای صحیح آن نیاز به مدیریت می‌باشد. توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی است. فرایندی که با استفاده از سازوکارهایی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، تقویت خود اتکائی فردی و جمعی، و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتما ...

بودجه ابزاری است برای انجام عملیات، جهت رسیدن به اهداف و سیاست ها، بنابراین یکی از اهداف مهم بودجه ریزی اطمینان از تحقق اهداف و اجرای سیاست ها بوده و برای حصول این اطمینان ناچار به ارزیابی و مقایسه نتایج با اهداف مورد نظر هستیم.در طول برنامه چهارم توسعه در شرکت مخابرات منطقه 7 تلفن شهر تهران مشاهده می شود که، شرکت با توجه به بودجه سرمایه ای اختصاصی، در ارائه خطوط تلفن به شهروندان بامشکل مواجه بوده و نمی تواند امکانات و تجهیزات لازم را فراهم کند. به همین منظور تأثیر بودجه سرم ...

امروزه همه کشورهای جهان به دلیل محدود بودن منابع اولیه و نامحدود بودن نیازهای انسان در زندگی اجتماعی استفاده از نظام بودجه ریزی جهت رسیدن به حداکثر بهره از حداقل منابع را امری ضروری و لازم می دانند و از روشهای مختلف بودجه ریزی استفاده می کنند. در این میان کشور در حال توسعه ما نیاز بیشتری به برنامه ریزی دقیق و کارآمد برای رشد سریعتر و همه جانبه خصوصا در زمینه های اقتصادی دارد و استفاده از بودجه ریزی مناسب همراه با روش های کنترل بودجه ای نوین می تواند در این زمینه بسیار تاث ...

هدف از این پژوهش بررسی میزان سرمایه اجتماعی سازمانی و مولفه‌های آن (رابطه‌ای، زمینه‌ای و ساختاری) و مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه‌های توسعه حرفه‌ای بوده است. روش تحقیق همبستگی از نوع توصیفی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت‌علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی مشغول به کار در دانشگاه‌های دولتی (هرمزگان، علوم پزشکی و پیام نور )، واقع در استان هرمزگان، می‌باشند. جامعه آماری اعضای هیأت‌علمی استان هرمزگان 314 نفر بودند که در این پژوهش 253 نفر شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری ...

بررسی مسایل مربوط به نهاد آموزش و پرورش در هر جامعه ای از اهمیت ویژای برخوردار است. نظریه پردازان این حوزه به طور مداوم با ارایه نظریه و راهکارهای جدید و گوناگون سعی در شناخت بیشتر و ایجاد تغییرات لازم در این نهاد را دارند. عوامل گوناگون بر برنامه ریزی آموزش و پرورش در هر جامعه ای دخیل هستند. وجود تنگناها و مشکلات مستعد در نظام آموزشی ایران مسئولین فرهنگی را بر آن دانست که به طراحی برنامه های توسعه ای متعدد بپردازند.از ابتدای دوره مدرن آموزش و پرورش در ایران پنج برنامه توسعه ...

قاعدتاً با این هدف در مجلس شورای اسلامی برنامه‌های اول تا چهارم ج- ا- ایران به تصویب رسیده، که سازوکار تعبیه شده در برنامه بتواند اهداف و دغدغه‌های اصلی نظام اسلامی را که از جمله شامل حفاظت و عمق بخشی به کیان هویتی اسلامی است، تامین نماید. در این چشم‌انداز و با رویکرد نگارنده مبنی بر پذیرش مبانی جمهوری اسلامی، مساله اصلی رساله بررسی چالش‌های احتمالی هویتی حاصل از تحولات مدنظر برنامه‌ها، با لحاظ فرصت‌ها و محدودیت‌ها، است.از نظر روشی، تکالیف مندرج در برنامه‌ها، توصیف و سپس از م ...