عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 636

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی حمل ونقل شهری ازآغاز فعالیت برنامه‌ریزی شهری در ایران تاکنون- وعمدتا درچارچوب برنامه‌های توسعه‌شهری - مورد توجه بوده است .بااین وجود، سیستم حمل ونقل درون شهری کشور بویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات ونارساییهای مختلفی مواجه می‌باشد. به‌نحوی که ساکنین این شهرها همه روزه بامشکلاتی چون تاخیر در رسیدن به مقصد، پایین بودن ضریب ایمنی، آلودگیهای زیست محیطی، ناراحتیهای ناشی از سفر، بالابودن هزینه انجام سفرو پیامدهای منفی این نارسائیها روبه‌رو هستند . دستیابی به علل وعوامل مشک ...

بررسی تجارب توسعه های شهری اخیر در ایران، مسائل بی شماری را خصوصاً در ارتباط با تحلیل کیفیات محیط زیست نشان می دهد. از طرفی افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاستهای توسعه های شهری در ابعاد کلان و محلی، باعث شده است که نیروهای وارد بر ساختار شهر از قبیل مهاجرتها، مسائل اقتصادی و اجتماعی، کمبود مسکن و غیره، راه حلهای موقتی و موضعی را سبب شوند. از آن جمله می توان به رشد درون شهری از طریق احداث ساختمانهای بلند اشاره نمود که در حال تغییر سا ...
نمایه ها:
اثر | 
الهیه | 
تهران | 

چکیده مرکز راهبرد شهری بانک جهانی در گزارش سال 2009 خود چنین عنوان کرده است که با گذشت 37 سال از فعالیت این بانک و صرف 37 میلیارد دلار برای بهبود شرایط سکونتی شهرهای کشورهای در حال توسعه، هنوز هم بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان شهرهای دنیا، به عنوان حاشیه نشین در سکونتگاه های غیر رسمی ساکن هستند. این بانک معتقد است که دلیل فقدان اثرات مثبت منابع مالی مصروف شده را باید در ناکارآمدی نگرش ها، پارادایم ها و رویکردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری این کشورها کنکاش کرد. این مقوله از ...

با گسترش شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرها؛ نیازشهرها برای برقراری عدالت فضایی در ارائه یِ خدمات شهری که به عنوان بخش جدایی ناپذیر از جوامع شهریست، امری ضروریست.خدمات عمومی شهر به مثابه مهمترین ابزار بخش عمومی در برقراری عدالت فضایی است. این خدمات به طور کلی به عنوان فعالیتهای اقتصادی که منفعت عمومی دارند و در ابتکار عمل نهادهای عمومی هستند، تعریف میشود. شهرها بستر تحقق برنامه ریزی عدالت فضایی است.صرف وجود خدمات در یک شهر حتی اگر بیش از نیاز واقعی باشد تنها ملاک برای عدالت فضایی ...
نمایه ها:

گزارش طرح حاوی مباحثی در زمینه تجارب برنامه‌ریزی شهری کشورهای بریتانیا، آمریکا و ایران و نیز تجارب برنامه‌ریزی شهری اهواز می‌باشد. همچنین در زمینه تجارب برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری جهانی و ایران و خصوصا نمونه موردی طرح (شهر اهواز) مباحثی مطرح شده است . ...

برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری از آغاز فعالیت برنامه‌ریزی شهری در ایران تاکنون و عمده در چارچوب طرحهای توسعه شهری-مورد توجه بوده است با این وجود، سیستم حمل و نقل درون شهری کشور-به ویژه در شهرهای بزرگ -با مشکلات و نارسائیهای مختلفی مواجه می‌باشد. دستیابی به علل و عوامل مشکلات و نارسائیهای موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری کشور، حداقل ارزیابی طرحهای توسعه شهری را از نظر میزان تحقق اهداف و عملی شدن پیشنهادات بخش حمل و نقل آنها طلب می‌نماید تحقیق فوق در جهت پاسخگویی به اهداف فوق انج ...

منظور از نظام شهری، کلیت ساختارهای شهرهای یک منطقه یا محدوده سیاسی با کارکردهاو ارتباطات متقابل آنهاست که بصورت سلسله مراتبی در محدوده فضا استقرار یافته اند. برای برنامه ریزی و حرکت در جهت ساماندهی شهری شناخت و بررسی آن ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضع موجود نظام شهری استان یزد در مولفه های جمعیت و کارکردهای عمده خدماتی، صنعتی و اشتغال و برنامه ریزی بهینه آن است که با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و شاخص های منتخب در 14 شهر استان یزد طی سالهای 1375تا ...

شهر فضایی پیچیده است که تمام اجزای آن به صورت سیستماتیک در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند، به طوری که ایجاد اختلال در هر کدام از اجزای این مجموعه، باعث ایجاد اشکال در کل سیستم می‌شود. دنیای امروز با رشد روز افزون شهری شدن روبه رو است، این پدیده، با افزایش ضریب نفوذ ناپذیری مناطق، سرعت و حجم روان‌آب حاصل از بارندگی را افزایش داده، و به همین دلیل احتمال بروز سیلاب در هنگام بارش‌های شدید را بالا می-برد. هر چه میزان آسیب پذیری یک محدوده بیشتر باشد،به هنگام وقوع بارندگی،بیشتر در مع ...

گزارش طرح حاوی مباحثی در زمینه سیستمهای برنامه‌ریزی، ناهماهنگی و تعارض میان سیستمهای برنامه‌ریزی بخشی و فضایی، ویژگیهای برنامه‌ریزی مسکن به عنوان یک برنامه‌ریزی بخشی و تجربیات برنامه‌ریزی شوروی سابق، بریتانیا، فرانسه و لهستان است . ...