عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مسایل تصمیم‌گیری دنیای واقعی از جمله برنامه‏ریزی خطی، اغلب اوقات با مسایلی روبرو می‏شویم که در آن‏ها کمیت‏ها نمی‏توانند توسط اعداد قطعی بیان شوند، بلکه ترجیحاً به صورت مبهم یا به عبارت بهتر به شکل نادقیق توصیف‏ می‏شوند. نظریه‏ مجموعه‏ها‏ی فازی که توسط پروفسور لطفی زاده مطرح شد، چارچوب مناسبی برای تشریح موقعیت‏هایی شامل این‏گونه مسایل فراهم کرد. در نظریه‏ مجموعه‏های فازی، اشیاء بر حسب یک درجه بین [0,1] به مجموعه تعلق دارند. این درجه‏ تعلق به عنوان درجه‏ عضویت شناخته می‏شود. ...

یکی از متداول ترین روش ها برای حل مسائل برنامه‌ریزی اعداد فازی بر اساس مفهوم مقایسه اعداد فازی است. یک روش متداول و مناسب برای رتبه بندی اعداد فازی تعریف یک تابع رتبه‌ای از مجموعه اعداد فازی به مجموعه اعداد حقیقی است که در آن ترتیب وجود دارد. عموما در چنین روش‌هایی مدل برنامه ریزی خطی فازی به یک مدل برنامه‌ریزی خطی کلاسیک تبدیل می‌شود و با استفاده از حل این مدل جواب مساله اصلی تعیین می‌شود. رتبه‌بندی اعداد فازی نقش مهمی در مسایل عملی مانند تصمیم گیری، بهینه سازی، پیش‌بینی و ...

برنامه ریزی خطی فازی در مسائل بهینه سازی صنعتی کاربرد فراوانی دارد. در این پایان نامه نخست به بیان مقدماتی از مجموعه های فازی و رتبه بندی فاز یمی پردازیم. در فصل سوم با استفاده از توابع رتبه بندی خطی ابتدا مفاهیم جواب شدنی پایه ای و بهینه برای مائل برنامه‌ریزی خطی با اعداد فازی (FNLP) و مسائل برنامه ریزی خطی با متغیرهای فازی (FVLP) تشریح می شود. سپس الگوریتم سیمپلکس فازی برای این مسائل بیان می شود. د رادامه نشان داده می شود که نظریه دوگان برای این مسائل و قضایای مهم آن مانند ...

اخیراً مسائل فازی برای تفسیر محیط جهان واقعی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است زیرا اغلب اوقات مسائل به خوبی تعریف نمی‌شوند و حالتی مبهم دارند، البته در این پایان‌نامه بیشتر روی مسائل خطی فازی متمرکز می‌شویم. در فصل اول از نظریه فازی، مجموعه‌ها و اعداد فازی و همچنین حساب فازی روی این اعداد صحبت به میان می‌آید، سپس در ادامه به معرفی تعدادی تابع رتبه‌بندی می‌پردازیم. در فصل بعدی، با کمک تعدادی مفاهیم جواب در مسائل بهینه‌سازی فازی توانستیم دوگان ‌لاگرانژ را در این محیط فرمول‌ب ...

قالب برنامه‌ریزی خطی مکرر در عمل استفاده می‌شود.بسیاری از مسائلی که در دنیای حقیقی نشدنی هستند با تبدیل به قالب فازی حل و جواب بهینه آنها بدست می‌آید و این به معنی صرفه‌جویی قابل توجه‌ای در زمان و بودجه ‎است‎‎. در این‎ پایان‌نامه برای نخستین بار روش سادک ثانویه فازی را برای مسائل خطی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای متقارن مطرح، و در نهایت منجر به حل مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی بدون تبدیل آنها به شکل رایج می‌شود. همچنین تحلیل حساسیت را برای این مسائل بررسی می‌کنیم زمانی که داده‌ها تغیی ...

مسئله برنامه ریزی تولید چند محصولی و چند پریودی با اهداف چندگانه یکی از مسائل مهم و در عین حال مشکل در تصمیمات مدیریت تولید می باشد. یکی از مهمترین و بهترین روشهای کنترل هزینه های برنامه ریزی تولید تصمیم گیری در مورد تعیین زمان و میزان تولید هریک از محصولات است. زیرا هزینه نگهداری و کمبود موجودی یکی از هزینه های اصلی و مهم در مسائل برنامه ریزی تولید می باشد. لذا کنترل و مدیریت موجودی در مسائل برنامه ریزی تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس تلفیق سیاست های کنترل مو ...

این پایان نامه برخی از روش های حل مسایل برنامه ریزی خطی رابطه فازی مبتنی بر عملگرهای جدید مثل عملگر max-min,max-product را معرفی و ترکیب محدب آنها را بررسی می کند. هنگامی که دامنه شدنی مسئله نا محدب باشد روش های حل قدیمی قابل استفاده نمی باشد از اینرو استفاده از عملگرهای جدید این مشکل را برطرف می کند. ...

در مبحث کنترل پروژه یافتن مسیر بحرانی برا‌ی مدیریت پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . معمولا یک پروژه را به صورت شبکه ای نشان می دهند که در آن کمان ها نشان دهنده فعالیت ها و گره ها نشان دهنده نقطه شروع و پایان فعالیت ها می باشند. هر پروژه ای شامل یک گره آغازین (نشان دهنده زمان شروع پروژه) و یک گره پایانی (نشان دهنده زمان اتمام پروژه) است در یک شبکه مسیر های مختلفی از گره آغازین به گره پایانی وجود دارد در بین این مسیر ها مسیری که دارای بیشترین زمان باشد مسیر بحرانی نامیده ...

در این پایان نامه روشی را برای بدست آوردن مقدار هدف فازی از یک مساله حمل و نقل فازی ارایه می دهیم، که در آن پارامترهای ضرایب هزینه و مقادیر عرضه و تقاضا اعداد فازی هستند. بر اساس اصل گسترش زاده یک جفت برنامه ریاضی برای محاسبه کران پایین و بالای هزینه کل حمل و نقل فازی در سطح امکان λ∈[0,1]، تدوین می کنیم. از مقادیر مختلفλ، تابع عضویت مقدار هدف را می سازیم. دو نوع مختلف از مساله حمل و نقل فازی را مورد بحث قرار می دهیم: یک نوع مساله حمل و نقل فازی با محدودیت های نامساوی و دیگری ...