عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف برنامه‌ریزی تولید در یک پالایشگاه، تولید محصولات با ارزش از قبیل بنزین، سوخت هواپیما و دیزل با توجه به تقاضای بازار و محدودیت‌های دیگر است. هدف از این پژوهش، بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید در یک پالایشگاه نفت می‌باشد به طوری که با انجام بهینه‌سازی میزان تولید محصولات با ارزش مانند بنزین و میان‌تقطیرها با برآوردن تقاضای بازار و محدودیت‌های دیگر افزایش یافته و در نتیجه سودآوری پالایشگاه افزایش یابد. جهت بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید پالایشگاه از نرم‌افزار قدرتمند PIMSاستفاده ...

بهره‌وری به عنوان نسبت بین خروجی (محصولات تولید شده) به ورودی (منابع مصرف شده) تعریف شده و به عنوان از حیاتی‌ترین فاکتورهای موثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی کسری یکی از ابزارهای رایج در انواع مسائل بهینه‌سازی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، بهره‌وری و مسائل تصمیم‌گیری در علوم مهندسی و مدیریت است و می‌تواند برای بیشینه‌سازی یک نسبت فیزیکی یا اقتصادی از قبیل حجم تولید به زمان یا درآمد به هزینه، به منظور اندازه‌گیری کارایی یا بهره‌وری شرکت‌ها بکار گرفته شود. در ا ...

پویایی حاکم بر محیط تجاری واحدهای تولیدی و تعدد عوامل موثر بر عملکرد آنها، بر لزوم پرداختن به برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت افزوده است. در عمل مدیر برنامه ریزی با گروهی از عوامل نامطمئن همچون تخمین تقاضا، نرخ تولید، قیمت مواد، رسیدن سفارشات و غیره سروکار دارد. او باید با برنامه ریزی و کنترل بر عوامل مختلف، بهترین استفاده از ظرفیت ها و منابع را برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان در طول دوره برنامه ریزی داشته باشد. برای تصمیم گیری بهتر در زمینه بهینه سازی تولید ...

در این مطالعه یک مدل برنامه ریزی آرمانی فازی غیرخطی مختلط (شامل اهداف کیفی و کمی) که اهداف آن دارای اولویت متفاوتی می‌باشد برای مسأله‌ی برنامه‌ریزی جامع تولید در یک محیط فازی ارائه می‌شود. با استفاده از یک فرایند تصمیم گیری تعاملی در مدل پیشنهادی، سعی می‌شود تا با در نظر گرفتن سطح موجودی، تقاضا، ظرفیت ماشین آلات، و فضای انبار، کل هزینه‌های تولید و هزینه‌های نگهداری و سفارشات معوق را کمینه سازد و کیفیت محصول را در سظح بالا و میزان تأخیر در تحویل محصول را بسیار پایین نگه دارد. ...

در این پژوهش به بررسی یکپارچه‌سازی برنامه ریزی تولید بر اساس قیمت‌گذاری و زمان بندی در یک محیط تولید سفارشی پرداخته شده است. محیط ماشینی در نظر گرفته شده، محیط کار کارگاهی با m ماشین است. تابع هدف مدل، حداکثر کردن سود حاصل از درآمد با کسر مجموع هزینه وزنی دیرکردها است. فرض بر این است که قیمت هر محصول توسط فروشنده تعیین می‌شود و تقاضا تابعی غیرافزایشی از قیمت است. به عبارت دقیق تر تولید کننده به ازای هر سفارش تأمین شده درآمدی بدست می آورد و به ازای هر سفارشی که دیر تحویل می ده ...

تعیین یک برنامه تولیدی برای تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‌ها، به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی کالا و خدمات نقش مهم و موثری دارد. با توجه به گستردگی پژوهش‌های انجام شده، مدل مورد استفاده در هر مسئله برنامه‌ریزی تولید بر اساس اهداف و ویژگی‌های هر سیستم تولیدی، متفاوت می‌باشد. یکی از فرضیات پایه در اکثر مطالعات صورت گرفته در مسائل تعیین اندازه دسته و زمان‌بندی تولید، پایبندی به تعهدات کارخانه در برآوردن کلیه تقاضاهای مشتریان، است ...

در صنعت فولاد که حجم عظیمی از ثروت، نیروی کار و انرژی در جریان است،کوچکترین بهبود در برنامه‌ریزی می‌تواند تأثیرات چشمگیری در کاهش هزینه‌ها، کاهش مصرف انرژی، کاهش زمان تولید و زمان تحویل و افزایش رضایت مشتریان داشته باشد. در این تحقیق ضمن ارائه متدولوژی‌های برنامه‌ریزی تولید در نواحی مختلف این صنعت، سه مدل برنامه‌ریزی و زمان‌بندی سفارشات در ناحیه نورد سرد با در نظر گرفتن خروجی امکان پذیر نورد‌گرم ارائه می‌شود. مدل اول یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه است، که هزینه‌های ناشی از تأخیر ...

در این تحقیق، یک الگوریتم برای یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی میان‌مدت و کوتاه مدت در زنجیره تامین ارایه شده است. هدف از برنامه‌ریزی میان‌مدت کمینه کردن هزینه‌های کل زنجیره تامین است و تمام زنجیره با هم بررسی می‌‌شود در حالی‌که دربرنامه‌ریزی‌ کوتاه‌مدت هر تسهیل و یا کارخانه به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولا اهداف از جنس زمان هستند (مثلا کمینه کردن کل زمان انجام کار). بنابراین در این تحقیق یک زنجیره تامین (به لحاظ افق زمانی) در دو فاز میان مدت و کوتاه مدت مورد بررسی ق ...

در فضای رقابتی امروز، شرکت‌ها به دنبال زمینه‌هایی هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را در حد امکان کاهش دهند. یکی از این زمینه‌ها زنجیره تأمین است. یک زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارد. اما آنچه باید در زنجیره تأمین مورد توجه قرار بگیرد، هماهنگی اجزاء مختلف زنجیره با یکدیگر است. تولید و توزیع دو هسته اصلی یک زنجیره تأمین را تشکیل می‌دهند، که نیازمند هماهنگی هر چه بیشتر هستند. در این پژوهش برا ...