عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی توسعه تولید و انتقال در سیستم قدرت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سیستم‌های سنتی سرمایه‌گذاری در توسعه تولید و انتقال توسط شرکت برق انجام می‌شد اما با تجدید ساختار در صنعت برق مالکان بخش‌های مختلف سیستم پیشنهادهای خود را به بهره‌بردار مستقل سیستم ارائه می‌دهند و بهره‌بردار مستقل سیستم طرح بهینه را انتخاب می‌کند. افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر می‌تواند چالش‌هایی را برای شبکه ایجاد کند. افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر به دلیل عدم قطعیت در تولید آن‌ها می‌تواند ...

برنامه ریزی توسعه تولید یک مسئله مهم در مطالعات سیستم قدرت است. این برنامه ریزی مشخص می کند که چه نوع واحد تولیدکننده باید احداث شود و چه موقع واحدهای تولیدی در طول یک برنامه بلندمدت باید به‌کار گرفته شوند. با پیشرفت سازوکار بازار برق، فرضیات سنتی و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه تولید دگرگون شد. در حقیقت حل این مسئله در سیستم‌های سنتی به صورت متمرکز بود و هدف آن حداقل کردن هزینه برنامه‌ریزی برای سیستم بود. اما در سازوکار رقابتی همه‌ی واحدهای تولیدی به نحوی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ...

امنیت عرضه برق مهم‌ترین ویژگی بهره‌برداری سیستم قدرت است که باید در بازه‌های مختلف زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد. به طوری که به منظور حفظ تعادل تولید و مصرف در بلندمدت ضروری است توسعه تولید با رشد نیاز مصرف هماهنگ باشد. با ورود صنعت تولید برق به فضاهای رقابتی که باهدف بهبود راندمان اقتصادی انجام شده است، برنامه‌ریزی توسعه تولید به دلیل ماهیت تصمیم‌گیری نا متمرکز که در آن اتخاذ تصمیم توسط بازیگران بازار (تولیدکنندگان) در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (بهره‌برداری) و ...

برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع، بدلیل نزدیک بودن به سمت مصرف کننده، وسعت زیاد و گسترده بودن یکی از بخش های پرهزینه یک شبکه قدرت را تشکیل می دهد که نیاز به برنامه ریزی دقیق برای جلوگیری از قطعی بار و کاهش سطح قابلیت اطمینان سیستم را دارد. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی هایی که این بخش را از سایر بخش-های دیگر شبکه متمایز می سازد، بالا بودن حجم اطلاعات و تعداد زیاد متغیرهایی است که در مدل جامع شبکه توزیع انرژی به چشم می خورد. سیستم توزیع شامل مجموعه ای از شبکه های الکتریکی و حرارتی م ...

شبکه های برق جهت تأمین تقاضای برق با قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت قابل قبول برای سال های آتی، ملزم به توسعه سیستم های تولید، انتقال و توزیع می باشند. از این رو برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت به سه بخش سیستم های تولید، انتقال و توزیع تفکیک می شود. برنامه ریزی توسعه تولید از مهمترین بخش های برنامه ریزی توسعه شبکه برق است که هدف از آن، یافتن اقتصادی ترین طرح توسعه در ضمن دست یافتن به سطح قابلیت اطمینان قابل قبول با توجه به پیش بینی افزایش بار مورد تقاضا در یک دوره زمانی مع ...

در سال‌های اخیر تجدید ساختار در بازارهای برق شرایط و مکانیزم‌های معاملاتی جدیدی را در راستای افزایش رقابت در عرصه‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیش روی شرکت‌کنندگان در این بازار قرار داده است. تحت شرایط جدید به وجود آمده در بازار برق و با رقابتی شدن بخش تولید، تعداد روزافزونی تولیدکننده‌ی مستقل وارد بازار تولید برق شده و با شرکت‌های برق به رقابت می‌پردازند. در این شرایط شرکت‌های برق می‌توانند بر اساس هزینۀ کل شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و همچنین هزینۀ ...

در اين پايان نامه برنامه ريزي توسعه‌ي توليد در محيط تجديد ساختار ارائه شده است. براي درنظر گرفتن اثر خطوط انتقال در مسئله‌ي برنامه ريزي توسعه‌ی تولید از روش T-INDEX استفاده شده است. براي كاهش دشواري مسئله از روش تجزيه‌ي بندرز استفاده شده است. با اعمال روش تجزيه‌ي بندرز مسئله‌ي مذكور به دو بخش تقسيم می شود: مسئله‌ي اصلي برنامه ريزي توسعه‌ی توليد و مسئله‌ي امنيتي برنامه‌ريزي توسعه‌ی توليد. مسئله‌ي اصلي در پي حداكثرسازي سود مورد انتظار GENCOها می باشد و مسئله‌ي امنيتي به دنبال ب ...

سیستم توزیع انرژی یکی از چالش برانگیز‌ترین موضوعات در آینده سیستم برق می‌باشد و الگوهای بهره‌برداری و توسعه آن تغییرات وسیعی می‌نماید. یکی از مسائل مهم در این حوزه فقدان الگوی توسعه برای تولید پراکنده در بستر شبکه توزیع فعّال می‌باشد. این رساله مدلی برای توسعه چند مرحله‌ای تولید پراکنده در یک شبکه توزیع فعّال ارائه می‌نماید. با کمک مدل ارائه شده امکان مشارکت تولید پراکنده در فراهم سازی ذخیره چرخان در برنامه‌ریزی توسعه مدّ نظر قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا مدلی برای ت ...

هدف از مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) یافتن تکنولوژی مطلوب، زمان و مکان نصب نیروگاه‌های جدید در یک افق زمانی مشخص می‌باشد بطوریکه تضمین می‌کند ظرفیت نصب شده رشد تقاضای بار را برآورده خواهد کرد. با توجه به تغییرات صورت گرفته در زمینه صنعت برق کشورهای گوناگون بررسی مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید در سیستم تجدید ساختار یافته ضروری بنظر می‌رسد. لذا در این پایان نامه حل مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید از دید یک شرکت تولیدی توان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مواردی که در مسا ...