عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروز اطلاعات و فناوري اطلاعات در همه جا حضوري چشمگير با اثرات مهم در عملکرد سازمان‌‌ها دارد. بنابراین باید فردي در هيئت مدیره سازمان‌ها مسئوليت فناوري اطلاعات را برعهده داشته باشد. در این پژوهش اقدام به ارزیابی اکتشافی نقش و مسئولیتهای مدیر ارشد فناوري اطلاعات به منظور بهبود عملکرد فناوری اطلاعات، هم‌راستايي بيشتر استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات و كسب‌وكار در سازمان‌های ايراني شده است. جمع آوری داده‌ها از طریق مصاحبه با سؤالات نیمه ساخت یافته و چند گزينه‌اي با مدیران ارشد فناوری ...