عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش چگونگی برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران بسیار مهم است. برنامه‌ریزی می‌تواند تفاوت‌هایی را در پیشگیری و کاهش اثر اثرات بحران، از جمله نجات جان انسان‌ها و حفاظت از اموال و کمک به بهبود سریع‌تر جامعه و جلوگیری از بروز یک فاجعه ایجاد کند. برنامه‌ریزی کاربری اراضی «علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی» می‌باشد. برنامه‌ریزی برای کاربری زمین شهری، یعنی ساماندهی مکان و فضایی فعالیت‌ها و عملکردهای شهری براساس خواست‌ها و نیازهای جامعه شهری. این برنامه‌ریزی در عمل ه ...

افزایش جمعیت و بهره‌برداری بی‌رویه و نا متناسب از منابع آب و خاک بدون توجه به حفظ این منابع ، پیامد-های ناخوشایندی از قبیل فرسایش خاک را به دنبال دارد. برنامه‌ریزی کاربری‌اراضی، تعیین بهترین استفاده از زمین جهت رسیدن به حداکثر سوددهی می‌باشد به طوریکه این اراضی برای دیگران در آینده نیز حفظ شود.تحقیق حاضر با عنوان برنامه‌ریزی کاربری اراضی با هدف کاهش فرسایش در حوزه آبخیز مندرجان انجام گردیده است. بدین منظور ابتدا تناسب اراضی منطقه، برای کشت‌های گندم و جو (آبی و دیم )، سیب-زمین ...
 
الف) موضوع و طرح مسئله ( اهمیّت موضوع و هدف): یکی از اجزای جدایی ناپذیر هر برنامه درسی، ارزشیابی است. بدون ارزشیابی از برنامه درسی، امکان اصلاح، بهبود و تغییر وجود ندارد و ممکن است موجب مشکلانی از جمله زیان مالی برای سرمایه‌گذاران و عدم یادگیری برای زبان‌آموزان گردد. هدف از ارزشیابی، رسیدن به فهم درست از برنامه درسی موجود و برطرف کردن مشکلات احتمالی است که می‌تواند پیشنهادات کاربردی خوبی برای آینده دوره و برنامه درسی داشته باشد. در نظام آموزشی، ارزشیابی جزء مشترک کلیه بخش‌های ...
    
در این پروژه مسئله مدیریت سفارشات ، ساخت و مونتاژ مجموعه ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی این مسئله فرض بر این است که کارخانه ای بصورت مادر با قبول سفارشات در واقع مدیریت تهیه و ندارک، ساخت و کنترل کیفیت، مونتاژ و بسته بندی تحویل و خدمات در رابطه با محصول را یکجا بعهده گرفته و برای انجام تعهدات خود هر مجموعه را به اجزایی تقسیم بندی کرده و هر جزء را جهت خرید یا ساخت یا مونتاژ به واحدهای تحت پوشش داخلی یا خارجی سفارش نماید. برای اداره کردن این نوع سفارشات خصوصا در مواقعی ...