عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت می‌گیرد اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی است. گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و در عین حال از پاک‌ترین صنایع عصر حاضر به شمار می‌رود که توجه ویژه دولت‌ها و کشورهای جهان را به خود جلب نموده است. افزون بر این، برنامه-ریزی توسعه پایدار گردشگری گزینه شاخص بخش گردشگری می ...

استفاده از بیلان رطوبت خاک برای تعیین زمان و مقدار آب آبیاری یکی از رایج ترین و دقیق ترین روشها برای کنترل و برنامه ریزی آبیاری است. یکی از مولفه‌‌های اساسی در معادله بیلان رطوبت خاک، بارش موثر می باشد که به دلیل تغییرات مقدار این مولفه در سنوات مختلف به ویژه در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک معمولاً در برنامه ریزی های آبیاری نادیده گرفته شده و یا مقادیر بسیار محافظه کارانه‌ای برای آن لحاظ می گردد. در این تحقیق با بهره گیری از اطلاعات ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تبریز نسبت به ...

مقوله رفتار شهروندي سازماني از جمله موضوعات مهم رفتاري و مديريتي است كه مي‌تواند به عنوان يکي از ويژگي‌هاي رفتاري كاركنان، در موفقيت پروژه‌هاي پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان، تاثير به‌سزايي داشته باشد. اما اين مسئله، كمتر به صورت علمي در ادبيات سيستم‌هاي اطلاعاتي مورد تحقيق قرار گرفته است و جنبه‌هاي تاثيرگذار آن شناسايي شده است. لذا در اين تحقيق، تلاش شده است تا رابطه ميان آن دو متغير، مورد بررسي قرار گيرد. جامعه آماري اين پژوهش، شرکت‌هاي ايراني مي‌باشد که حداق ...

به‌طور كلي، برنامه‌ريزي توسعه انتقال در بازار مقررات‌زدايي شده، به دو بخش تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري انتقال و برنامه‌ريزي انتقال. دو عنصر اساسي در برنامه‌ريزي انتقال، تحليل اقتصادي و تحليل قابليت اطمينان است. در اين پايان‌نامه، نحوة ارزيابي احتمالاتي قابليت اطمينان در برنامه‌ريزي توسعه انتقال مدنظر قرار گرفته است. محور اصلي مطالعات در اين پايان‌نامه، روش حل مسألة چندهدفه و نحوة تحليل قابليت اطمينان در قالب يك مدل چندهدفه مي‌باشد. براي حل مسأله بهينه‌سازي چندهدفه، از روش‌هاي M ...

يکي از اهداف مهم اغلب برنامه ريزيها، ايجاد تعادل زيستي براي جمعيت يک سرزمين است. در حال حاضر نابرابريهاي شديدي از نظر درآمد و سطح زندگي بين جوامع شهري و روستايي ايران وجود دارد. عدم توجه به برنامه هاي بلندمدت و تکيه سياستگذاران به برنامه هاي توسعه سطحي جهت تحقق شعارهاي خود از موانع اصلي توسعه ناموزون کشور است. ريشه اصلي اين مشکلات عمدتاً ناشي از تنظيم برنامه ريزي توسعه با نگرش صرف اقتصادي و بدون توجه به بازتابهاي اجتماعي و منطقه اي آن بودکه به نابرابريهاي اجتماعي، اقتصادي به ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

شبکه های برق جهت تأمین تقاضای برق با قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت قابل قبول برای سال های آتی، ملزم به توسعه سیستم های تولید، انتقال و توزیع می باشند. از این رو برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت به سه بخش سیستم های تولید، انتقال و توزیع تفکیک می شود. برنامه ریزی توسعه تولید از مهمترین بخش های برنامه ریزی توسعه شبکه برق است که هدف از آن، یافتن اقتصادی ترین طرح توسعه در ضمن دست یافتن به سطح قابلیت اطمینان قابل قبول با توجه به پیش بینی افزایش بار مورد تقاضا در یک دوره زمانی مع ...

برای دستیابی به توسعه، برنامه‌ریزی از ضروریات غیر قابل انکار است.توسعه فرایندی است که با مدیریت صحیح در رابطه است چرا که برای رسیدن به توسعه باید برنامه‌ریزی کرد و برای برنامه‌ریزی و اجرای صحیح آن نیاز به مدیریت می‌باشد. توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی است. فرایندی که با استفاده از سازوکارهایی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، تقویت خود اتکائی فردی و جمعی، و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتما ...

گردشگری به عنوان یکی از واقعیت های انکار ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در قرن حاضر مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفته است. در واقع سخن در این است که گردشگری یک نظام اقتصادی پیچیده است که رقابت در عرصه آن بدون انجام تمهیدات لازم و بدون ادراک نیازها و اقتضائات آن، غیر ممکن خواهد بود. از سویی دیگر، اتصاف برخی مفاهیم به مقولات علمی، نیازمند شناسایی مولفه ها و روابط مربوط به حوزه مقولات وابسته و پیوسته ای است که در ساحت اندیشیدگی آن علم بروز پیدا می کند. این امر در صنعت گردشگری بواسطه ...