عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از برنامه ریزی شبکه انتقال تعیین مسیر، مشخصات فنی و برنامه زمانی احداث خطوط جدید بر اساس پیش بینی رشد بار و افزایش تولید می باشد. ظهور تجدید ساختار و به تبع آن رقابت در صنعت برق، هر چند موجب افزایش بازدهی و سود رسانی بیشتر به مصرف‌کنندگان شده است، اما لزوم دسترسی آزاد به شبکه انتقال به عنوان پیش‌شرط اساسی رقابت سبب شده تا روش‌های برنامه‌ریزی بر مبنای کاهش تراکم خطوط انتقال و قابلیت اطمینان مصارف تغییرات اساسی ای را تجربه کنند. از دیگر سو نگرانی‌های زیست‌محیطی و افزایش قیم ...

برنامه ريزي توسعه، اطلاعاتي در خصوص ساختار شبکه و وضعيت بازار جهت پيدا کردن بهترين وضعيت شبکه از لحاظ فني و اقتصادي را در قالب الگوئي براي توسعه شبکه ارائه مي دهد. برنامه ريزي توسعه به طور معمول تحت ساختارهاي مديريتي عمودي صورت پذيرفته و هدف آن مينيمم کردن هزينه نهائي تحويل انرژي و نيز دستيابي به سطح مشخصي از قابليت اطمينان مي باشد. در فضاي رقابتي برنامه ريزي توسعه بسيار حائز اهميت است چرا که مي‌تواند تاثير عمده اي بر روي بهره بازار که متاثر از محدوديتهاي شبکه است، داشته با ...