عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات مهجر یکی از بخشهای مهم ادبیات معاصر عربی است که با مهاجرت ادبای عرب از کشورهای لبنان و سوریه به آمریکا شکل گرفت. علت مهاجرت این ادبا، افزایش فشارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشورهای عربی بر اصحاب تفکر و ادب بود. در پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ادبای مذکور هجرت را آغاز کردند و در آنجا فعالیتهای ادبی و هنری خود را از سر گرفتند . مجلات و نشریاتی را چاپ کردند و در نهایت با تأسیس « الرابطه القلمیه » در آمریکای شمالی و « العصبه الأندلسیه » در آمریکای جنوبی ، رسالت ...

جهانی شدن اقتصاد امروزه در بردارنده فرصتها و چالش های عمده برای کشورها و بنگاههای اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تاثیر قرارداده و این بحث نیز مورد توجه قرارگرفته است که توسعه اقتصادی امروزه ماهیت برونزا دارد و در خلاء شکل نمی گیرد که به نظر واقعیتی پذیرفته شده است. امروزه بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسائی فرصتها و چالش های آن به خوبی از شرایط آن در جهت تق ...

پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن اهمیت راهبردهای توسعه ای واقتصادی و نیز بررسی دقیق تجربه کشور های در حال توسعه( جنوب-جنوب) به خصوص کشور برزیل برای شناخت بهتر راهبردهای مزبور به سیاستهای تعدیل ساختاری و پیامدهای آن در کشورهای درحال توسعه می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده در پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده وتحقیق حاضر می کوشد راهکارهایی برای توسعه کشورهای جنوب در پرتوی جهانی شدن اقتصاد ارائه دهد . بدین منظو ر در ابتدا نظریه های مربوط به همکاری بین المللی و سپس جهانی شدن و ارت ...

این پژوهش اهداف متعددی را دنبال می کند که عبارتند از: نشان دادن چرایی جایگاه ویژه آمریکای لاتین در سیاست خارجی ج.ا.ایران ، ایجاد زمینه استفاده از ظرفیت های متقابل تکنولوژی در روابط ، شتاب متناسب با رشد روابط اقتصادی تجاری فیمابین و با در نظرگرفتن منطق اقتصادی در همکاریها ، شناساندن ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و محدودیت‌های اقتصادی این منطقه ، اهتمام بر بررسی و تحلیل تاریخچه و فراز و فرود روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد زیرساختهای لازم برای مقابله با تهدیدها و تحریم ه ...

نقش سیاست تجاری در توسعه اقتصادی ، بحث کلیدی در ادبیات توسعه برای بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم بوده است اگرچه نگرش کلی در دهه های 1950 و 1960 به سوی سیاست های جایگزین واردات و از دهه های 1970 و 1980 استراتژی توسعه صادرات و برقراری تجارت آزاد بوده است. آزادسازی یا جهانی شدن واژه رایج از دهه 1980 میلادی است . جهانی شدن فرآیندی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند ، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می نماید . جهانی شدن به روابط چندگانه بین ...

ترجمه پسا استعماری در واقع یکی از حوزه های مطالعات جدید در رشته مطالعات ترجمه در مورد کشورهای موسوم به جهان سوم است. ترجمه پسا استعماری نگرشی است انتقادی به مجموعه ای از رهیافت های نظری که با تاکید بر پیامدهای استعمارگرایی به تحلیل گفتمان استعماری می پردازد. این کتاب در پی شناخت موقعیت کنونی کشورهای جهان سوم از طریق بازاندیشی و تحلیل انتقادی تاریخ گذشته و نیز پژوهشی درباره حکومت های استعماری، مساله هویت، مطالعات فرهنگی و ... است. کوشش نویسندگان این کتاب نقد ترجمه پسا استعم ...

از آن‌جایی که رشد سریع جهانی شدن فعالیت‌های اقتصادی، سطح جابه‌جایی سرمایه را در بین کشورها افزایش داده است، شناخت اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شاخص‌های اقتصادی کشور میزبان به ویژه بر شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، نوآوری و سرمایه‌گذاری داخلی، جهت اتخاذ سیاست‌های آگاهانه و کاستن از هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزودن به منافع ناشی از فعالیت شرکت‌های چندملیتی ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور، جهت تحلیل پویای اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخ ...