عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1312

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی مقایسه ای گلودرد پس از عمل در دو گروه از بیماران که هوا یا لیدوکائین+بیکربنات داخل کاف لوله تراشه آنها تزریق شده باشد . دراین مطالعه 103 بیمار را در دو گروه به تعداد مساوی زن و مرد و در محدوده سنی 20 تا 65 سال با ‏‎ASA‎‏ کلاس ‏‎I‎‏ و طول عمل یک تا سه ساعت انتخاب کردیمو دریک گروه لیدوکائین+ بی کربنات و در گروه دیگر هوا داخل کاف لوله تراشه تزریق کرده و گلودرد پس از عمل را بررسی کردیم . بیمارانی که فاسیکولاسیون داشتند با حالت ‏‎Prone‎‏ بودند یا از آتروپین یا لیدوکائین است ...

امروزه فشار روانی (استرس)بيش از هر زمان ديگر در زندگی انسانها به چشم می خورد و استرس يك مسئله همگاني انسان امروز است هرچند گستردگی و تنوع فعالیت بیمارستان ها موضوعات متعددی را برای تحقیق و بررسی میتواند در برداشته باشد لیکن کادر پرستاری بیمارستانها یکی از مهمترین بخش قابل بحث در زمان حاضر می باشند و با توجه به نقش حساس و تعیین کننده ای که پرستاران در پیشبرد اهداف چهارگانه بهداشتی ، درمانی ، آموزشی ، پژوهشی دارند ضرورت توجه عمیق به آنها و نقش کلیدی آنها در پیشبرد اهداف و اس ...

مطالعه تحقیقاتی بر روی 140 دندان با ناراحتی پالپی به منظور ارزیابی درصد وقوع درد و ناراحتی‌های بعد از درمان انجام گرفت. در این بررسی یکصد دندان اعم از تک کانال و دو کانال و چند کانال به عنوان دندانهای مورد مطالعه به روش یک جلسه‌ای و چهل دندان به طریقه چند جلسه ای تحت عنوان گروه شاهد انتخاب شده بودند. که در گروه مورد مطالعه بعد از انجام کارهای مقدماتی، درمان با تهیه حفره پالپی و تهیه کانال و پر کردن آن در یک جلسه به طریقه تراکم جانبی سردگوتاپرکا انجام و با پر کردن تاج دندان خا ...

در تحقیقات گذشته استفاده از داروهای هالوژنه طی بیهوشی عمومی باعث افزایش خونریزی در مادران تحت عمل سزارین شده است، بررسی میزان اثرگذاری این روش بیهوشی در افزایش خونریزی در مقایسه آن با سایر روشهای بیهوشی (ناحیه ای) مورد نظر است. از مادران مراجعه کننده. 130 مادر که دارای حاملگی کامل، تک قلو، بدون شروع درد زایمان و عارضه بوده اند انتخاب شده اند. تعداد 65 نفر از مادران (50 درصد) بیهوشی عمومی و 65 نفر دیگر بیهوشی ناحیه ای دریافت نموده اند، کاهش هماتوکریت 5 درصد یا بیشتر بعد از عمل ...

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی - تحلیلی به منظور بررسی مقایسه ای تهیه اسمیر دهانه رحم با روش سیتوبرس اسپاچولا، و کاتن سواب اسپاچولا بوده است. از آن جا که وجود سلول های آندوسریکال در تشخیص تغییرات سلولی در پاپ اسمیرهای تهیه شده نقش مهمی دارد و از مواردی که در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار است، نوع وسیله نمونه گیری است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه این دو وسیله برای به دست آوردن سلول های آندوسریکال صورت گرفت. این تحقیق بر روی 295 نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاه بهداشت و تنظ ...

وسایل نقلیه موتوری منابع مهم مصنوعی آلودگی هوا محسوب می گردند. در این مطالعه مقایسه ای از میزان خروج آلاینده های مهم که برای آن در انگلستان مقررات وضع شده است در سه نوع خودرو شامل خودروی بنزینی‏‎‎‏، خودروی بنزینی با ‏‎TWC‎‏ و خودروی دیزل انجام شده است. همچنین مقایسه ای از میزان خروج گاز دی اکسید کربن که در پدیده گلخانه ای موثر می باشد نیز در این سه نوع خودرو ارائه گردیده است. برای این منظور 300 خودرو پس از معاینه اولیه انتخاب شده و آلاینده های خروجی آنها در شرایط مختلف دمای م ...

بررسی کفزیان بزرگ (Macrofauna) تالابهای بین المللی کلاهی و تیاب یک سال و نیم (در 4 فصل از زمستان 1375 تا پائیز 1376) به طول انجامید. در این بررسی 25 گونه ماکروبنتوز در خور تیاب و 30 گونه در خور کلاهی شناسایی شده است مقایسه میانگین جمعیت کفزیان بزرگ با استفاده از آزمون T-Test نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو خور وجود ندارد ولی آزمون کای اسکونر نشان داد که تراکم جمعیت ماکروبنتوزها در دو خور رابطه بسیار زیادی با فصل دارند. بیشترین تنوع و تراکم کفزیان بزرگ در فصل تابستان و کمت ...

بازنگری ادواری محتوای دروس از جمله دروس عمومی، پایه و تخصصی از وظایف کمیته های شورای عالی برنامه ریزی بوده است که نیاز مبرم مدرسان و سیستم آموزشی کشور است. در این مقاله مقایسه ای اجمالی در مورد دروس پایه مهندسی شیمی، یعنی ریاضی، فیزیک و شیمی بین دبیرستان و دانشگاه صورت پذیرفته است. نتایج جداول مقایسه ای به خوبی نشان می دهد که اشتراکات بسیاری در عناوین دروس دانشگاهی و دبیرستانی وجود دارد . وجود اشتراکات متعدد بین دروس دبیرستان و دانشگاه موجب دلزدگی و بی میلی دانشجویان و باعث ا ...

به منظور مقایسه کارآیی نیفدیپین و سولفات منیزیم در مهار دردهای زودرس زایمانی، این طرح پژوهشی در مدت 18 ماه و بصورت کارآزمایی بالینی (RCT) بر روی 74 خانم باردار نخست‌زا با حاملگی یک قلو و زنده در سنین بارداری 23-36 هفته که به علت دردهای زودرس زایمانی به بیمارستان شهید اکبرآبادی مراجعه نمودند، انجام گردید، بیماران بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شده، تحت درمان با نیفدیپین (34 نفر) یا سولفات منیزیم (40 نفر) قرار گرفتند. هر دو گروه از نظر سن تقویمی، سن بارداری، ودیلاتاسیون ...