عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه در بررسی مقایسه ای همودینامیک بدنبال تزریق داخل نخاعی فنتانیل بالیدوکائین و مپریدین بالیدوکائین در 64 مورد بیمار اطاق عمل ژنیکولوژی می باشد البته در کنار این هدف یک سری اهداف جزئی هم دنبال می شود که شامل بررسی مقایسه ای عوارض ناشی از تزریق انیتراتکال لیدوکائین بافنتانیل و لیدوکائین باتپیدین می باشد که این عوار شامل دیرسیون تنفسی، خارش، تهوع و استفراغ و رتاسیون ادراری است. متغیرهای مورد بررسی در این پایان نامه دو داروی مخدر فنتانیل و مپریدین هستند که البته همراه ...

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر دهانشویه های پرسیکا و کلرهگزیدین به همراه فاز I در بیماران با پاکتهای mm 5-4 توسط بررسی ایندکسهای PBI PPD، PAL و نیز Symptom خونریزی، بو و مزه بد دهان جهت بررسی افزایش سلامت پریودنتال در بیماران می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات توسط یک پرسشنامه و مقایسه ایندکسها و اطلاعات قبل و 4 هفته پس از انجام فاز I و تجویز دهانشویه نتایج زیر بدست آمد. میانگین کاهش عمق پاکت (PPD) در گروه تست mm61/0 و در گروه کنترل mm96/0 و میانگین کاهش PBI در گروه تست 2 ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای است که به روش مقطعی به منظور بررسی مقایسه ای رشد جسمانی کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری و خانه های بهداشت روستایی شهرستان ساری در سال 1374 انجام شده است. با استناد بر تجزیه تحلیل های آماری و کاربرد آزمونهای مناسب نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: 1- رشد جمعی کودکان مورد مطالعه با مقایسه صدک پنجاهم استاندارد اختلاف معنی داری دارد بخصوص از نظر قد که در هر دو جنس شهری و روستایی تقریبا در تمام گروههای سنی از ...

با توجه به گسترش روزافزون بیماریهای گوارشی و بخصوص بیماریهای کبدی بر طبق آمار موجود در جامعه ما یکی از مسائل مهم شناخت روشهای تشخیص و درمان و پیگیری این عوارض است. با توجه به اینکه هپاتیتها در میان بیماریهای کبدی دسته مهمی را تشکیل می دهند یکی از موارد مهم بحث در زمینه این بیماریهاست. هپاتیت مزمن از دسته بیماریهایی است که از لحاظ تشخیص به دلیل شباهت عناصر هیستولوژیک و پاتولوژیک موجود در آن با طیف وسیعی از بیماریهای کبدی اشتباه می شود. با توجه به اینکه تقسیم بندیهای فعلی تشخیص ...

به منظور مقایسه سردردهای کلاستر و میگرن طی یک بررسی توصیفی تحلیلی 25 بیمار مبتلا به سردرد کلاستر با 25 بیمار مبتلا به سردرد میگرنی مورد بررسی قرار گرفته اند. از آنجا که مبتلایان به کلاستر کمتر بودند نمونه ها براساس سرشماری ولی مبتلایان به میگرن براساس نمونه برداری اتفاقی ساده انتخاب شدند. بیماران از لحاظ سن، جنس، سن بروز اولین حمله، محل بروز درد، نحوه انتشار، وجود مشکلات بینایی و بویایی، سوابق خانوادگی، مصرف سیگار مورد مقایسه قرار گرفتند. براساس مطالعه انجام شده سردرد کلاستر ...

با توجه به تعداد زیاد ضایعاتی که باعث توسعه یافتن کورتکس استخوان می شوند و با در نظر گرفتن اینکه آملوبلاستوما که یک ضایعه مهاجم می باشد نیز در این گروه از ضایعات قرار دارد و به منظور سهولت و تسریع در امر تشخیص این گونه ضایعات بر آن شدیم که در این پایان نامه بار دیگر این ضایعات را بررسی نموده و طی یک تقسیم بندی جدید آنها را با هم مقایسه نمائیم. تا بدینوسیله به امر تشخیص این گونه ضایعات توسط دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی کمک کرده باشیم. ...

این پژوهش یک تحقیق توصیفی است که به منظور تعیین و مقایسه نسبت پوسیدگی دندان در کودکان شیر مادر خوار و غیر شیر مادر خوار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد انجام گرفته است. در این تحقیق پوسیدگی دندان نمونه ها از طریق مشاهده مشخص گردید و از طریق پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و بهداشتی هر دو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو گروه کودکان شیر مادر خوار و غیر شیر مادر خوار از نظر نسبت پوسیدگی دندان اختلاف آماری معنی داری وجود دارد بدین معنی که نسبت پوسیدگی ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تحقیقاتی است که به منظور بررسی مقایسه ای اثرات دو داروی آنتی اسید وسایمتیدین که به طور جداگانه بر روی PH معده در بیماران حامله ای که بطور اورژانسی تحت عمل سزارین قرار می گیرند انجام شده است. یافته های این پژوهش که در شش نمودار و سه جدول تنظیم و مرتب گردیده بیانگر این مطلب میباشد که جهت پیشگیری عوارض و مرگ و میر ناشی از اسپیراسیون محتویات معده در زمان القای بیهوشی بخصوص اگر PH محتویات معده کمتر از 5/2 و حجم آن بیشتر از 25 سی سی باشد بهترست که جهت بلا بردن ...

این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی است که به منظور مقایسه وسایل مختلف در بدست‌ آوردن سلولهای اندوسرویکال در پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان منتخب علوم پزشکی تهران در سال1374 انجام گرفته است. در این پژوهش بطور کلی 257 نفر از میان زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان منتخب علوم پزشکی تهران که مشخصات واحدهای پژوهش را دارا بودند انتخاب شدند و سپس در دو گروه 127 و 130 نفری بطور تصادفی نمونه اسمیر اندوسرویکال با برس سیتولوژی و پنبه سواپ کتانی مرطوب بدست آمد. در این ...