عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر افزودنیهای مجاز بر خصوصیات Functional شبکه گلوتنی،مکانیک خمیر و پخت ماکارونی بوده است. تاثیر افزودنیهای مجاز صنعت ماکارونی شامل برومات و یدات پتاسیم- پرسولفات آمونیوم- سوکسینیک اسید- آزو دی کارین آمید- کلسیم استئارویل لاکتیلات (CSL) -–سوربیتان مونو استئارات- استرهای پلی گلیسرول- پلی اکسی اتیلن مون استئارات- پلی اکسی اتیلن مونولاکتیلات- سیتریک اسید- کلرید سدیم- فسفات هیدروژن سدیم- فسفات دی هیدروژن پتاسیم- کربنات سدیم- کلرید کلسیم- آلفا آمیلاز ...

در مقاله حاضر بررسی‌هایی در مورد آلیاژهای دوتایی پلی‌پروپیلن و پلی بوتادی‌ان است . که در آن پس از مطالعات مقدماتی در مورد تئوری آلیاژهای پلیمری مقاوم در برابر ضربه نتایج کارهای عملی مورد بحث قرار گرفته است . افزایش مقاومت ضربه آلیاژ پلی‌پروپیلن-پلی بوتادی‌ان توسط آزمایش ضربه و نیز شکنندگی در سرما مورد ارزیابی واقع شده است . علاوه بر این بررسی‌ها رئولوژیکی روی نمونه‌های حاصله انجام شده است . ...