عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی دینامیکی پلهای راه‌آهن یک قسمت از علم مکانیک کاربردی و به عبارت دقیقتر از زیر شاخه‌های آن یعنی دینامیک سازه‌هاست . موضوع به بررسی تغییر مکان و تنشها در پلهای راه‌آهن مربوط می‌شود. بارها بوسیله نیروهای محورها و چرخهای متحرک که وسیله‌های انتقال نیرو از واگنها به پلها هستند. نشان داده می‌شود. بنابراین، بررسی دینامیکی پلهای راه‌آهن واکنش پلها به وسایل نقلیه‌ی متحرک و اثر پارامترهای متعددی که تنش و کرنش دینامیکی را افزایش می‌دهند. شامل می‌شود. مهمترین پارامترهایی که باعث افز ...
نمایه ها:
پل | 

سیستم توربین به عنوان یکی از اجزاء موثر در مطالعات دینامیکی شبکه مورد توجه می باشد و بنابراین دانستن اطلاعات مربوط به توریبن اهمیت ویژه ای دارد . وقتی محور توربین با مدل جرم ، فنر و دمپر به صورت اجرام متمرکز مدلسازی شود ، بدست آوردن مقادیر مرتبط با این پارامتر ها مورد نظر می باشد . روشهای مرسوم تعیین پارامترهای دینامیکی سیستم توربورژنراتور مبتنی بر انجام آزمایشات مودال است . روشهایی نیز برای به دست آوردن همزمان پارامترها ارائه گردیده است . در این مقاله ، پس از توضیح پارامترها ...

کنترل سطح دراذم یکی از مهمترین حلقه‌های کنترل دیگ بخار در نیروگاههای بخاری است که رد دلیل خطای اندازه گیری و مشکلات کنترلی، پیچیده‌ترین نوع سیتسم کنترل در نیروگاه محسوب می‌شود. عدم کنترل دقیق سطح آب داخل درام و افزایش آن از حد طراحی و تعیین شده، امکان نفوذ ناخالصی موجود در آب درام به داخللوله‌های سوپرهیتر و توربین را فراهم ساخته و کاهش سطح نیز احتمال کمبود آب در داخل بعضی از لوله‌های دیواره آبی و در نهایت سوختگی و یا خوردگی در آنها را افزایش می‌دهد. در این نوشتار ضمن بررسی دی ...

علم دینامیک روتورها شاخه ای از دینامیک است که به تحلیل دینامیکی سیستم هایی می پردازد که در آن ها حداقل یک قسمت تحت عنوان روتور حرکت دورانی قابل توجهی دارد. بررسی رفتار دینامیکی موتورهای توربوماشینی، به دلیل سرعت بالای روتورهای آن ها و وقوع ارتعاشات زیاد در این سرعت ها، یکی از قسمت های مهم و اساسی علم دینامیک روتورهاست. روتور توربوجت به دلیل سرعت بسیار بالایی که در حین عمکرد خود دارد می تواند باعث ارتعاشات زیادی شود که به آسیب رساندن به قطعات دوار موتور توربوجت و یا حتی از کار ...

در این رساله ابتدا حرکت یک جرم متمرکز بر روی یکر تیر اولر - برنولی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد. که مدل ریاضی بدست آمده در نهایت منجر به یک سیستم معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم وابسته، با ضرایب تابع زمان می‌شود. در قدم‌های بعدی، حرکت تعدادی جرم متمرکز و نیز حرکت باری با توزیع یکنواخت ولی موضعی در نظر گرفته شده و به این ترتیب سعی گردیده تا با کاربرد مدل‌هایی نزدیکتر به واقعیت ، نتایج دقیق‌تری بدست آید. در ادامه، بررسی رفتار پل‌های معلق تحت تاثیر حرکت یک خودرو بصورت مدل در ...
نمایه ها:
پل | 
حرکت | 
خودرو | 
تیر | 

‏‎-5,1-cis, cis‎‏ سیلکونونادی ان پایدار ترین عضو خانواده سیلکونادی آنها است . از دیگر اعضای این گروه می توان ‏‎- 4,1 - Cis, cis‎‏ سلیکو نونادی ان ها و مشتق اکسیژن دار آن را نام برد . در این طرح پژوهشی دینامیک صورتبندی های آنها بررسی خواهد شد. در این بررسی روش های آمپریک و نیمه آمپریک در تخمین انرژی فرم های مختلف این ترکیب ارزیابی می شوند . چون برای مشتق اکسیژن دار (‌یعنی 4، 5، 6، 7- تتراهیدرواکسونین) نتایج تجربی ‏‎NMR‎‏ در دسترس هستند ، با مقایسه نتایج محاسبات با نتایج تجربی ...

در این پایان نامه به تجزیه و تحلیل دینامیکی فرایند کارآفرینی در حوزه انرژی های نو در قالب سه زیر ساختار سرمایه گذاری، اشتغال و اقتصاد انرژی پرداخته شده است. ...

در این مقاله جریان نوسانی آرام دو بعدی حول استوانه در سیال ساکن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش حجم محدود و به کمک الگوریتم سیمپل سی، معادله های نویراستوکس برای جریان آرام نوسانی دو بعدی حول یک استوانه در یک شبکه منطبق بر بدنه از نوع ‏‎O‎‏ و هم مکان حل شده است در این بررسی اعداد بدون بعد کیولگان کارپنتر و استوکس در محدوده ای انتخاب شده اند که متناظر با رژیمهای متنوع جریان آرام است که عموما سه بعدی هستند. نتایج حاصل از این شبیه سازی و مقایسه با نتای ...

در این بررسی اگزروژل TEOS به عنوان جاذبی برای حذف کاتیون فلزی استرانسیوم در دو سیستم ناپیوسته و ستون بستر ثابت مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات ناپیوسته تحت تأثیر پارامترهایی نظیر pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه یون فلزی، دما و زمان صورت گرفت. مطالعات نشان دادند که داده های تجربی با ایزوترم لانگمویر و مدل سینتیک شبه درجه دوم تطابق بیشتری دارند. در بخش دوم پروژه، اطلاعات منحنی عبور در یک ستون بستر ثابت با بررسی عواملی چون ارتفاع ستون جاذب، دبی جریان ورودی و غلظت اولیه کاتیون فل ...