عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاکشناسی دقیق اراضی ایستگاه تحقیقات خاکهای شور و قلیائی قزوین به مساحت 94 هکتار به منظور شناسایی دقیق خاکها جهت اصلاح اراضی و افزایش سطح زیرکشت و عملکرد محصول در واحد سطح انجام گردیده است . با استفاده از نقشه‌های عوارض طبیعی به مقیاس 1:2،000 نسبت به حفر و مطالعه حدود 47 پروفیل و مته به فواصل تقریبی 150 متر اقدام و نمونه خاکها به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین و نمونه‌های بهم نخورده جهت انجام آزمایشات فیزیکی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ارسال گر ...

با توجه به مطالعات خاکشناسی انجام شده در این منطقه کلا 17 واحد مختلف تفکیک شده است که در 2 رده Aridisols و Entisols قرار می‌گیرند. ارزیابی اقلیمی بر طبق روش‌های محدودیت و پارامتریک انجام شده است و کلاس اقلیم گرم پاییزه و سیب زمینی بر طبق هر سه روش S1 ذرت و S2 و کلاس اقلیک چغندر قند طبق روش‌های محدودیت S2 و پارامتریک S1 می‌باشد. ...

قسمتی از مطالعات خاکشناسی انجام شده است . پس از انجام کامل مطالعات خاک ، ارزیابی تناسب ارزی برای محصولات مهم زراعی در منطقه با استفاده از اطلاعات مربوط بهخصوصیات اراضی، آب و هوا و نیازهای اقلیمی و اراضی هر محصول در شهرستان ابهر در سطح 50000 هکتار انجام خواهد گرفت . ...

منطقه مورد مطالعه در قسمت شرقی شهرستان شاهرود و استان سمنان بین 55 درجه و 15 دقیقه تا 55 درجه و 45 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 22 دقیقه تا 36 درجه و 38 دقیقه عرض‌شمالی واقع شد. متوسط میزان بارندگی سالیانه 144 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 14/17 درجه سانتیگراد و بر این اساس از نظر رژیم حرارتی جزء مناطق Thermic و از نظر رژیم رطوبتی جزء مناطق Aridic محسوب می‌گردد وضعیت مورفولوژیکی و ژنتیکی خاکها به استناد مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی براساس طبقه‌بندی جامع Soil Taxonomy در دو ...

محدوده مورد مطالعه به مساحت 650 هکتار در حدود 20 کیلومتری شمال شرقی آق‌قلا قرار دارد براساس آمار 7 ساله موجود ایستگاه هواشناسی آق‌قلا متوسط میزان بارندگی سالیانه 307/7 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 17/3 درجه سانتیگراد می‌باشد. این منطقه دارای رژیم رطوبتی Aridic و رژیم حرارتی Xeric است با توجه به مطالعات صحرائی و وضعیت مورفولوژی و ژنتیکی خاکهای محدوده فوق در یک دوره Aridisols و در گروه‌های بزرگ Camborthids,Salorthids قرار دارد. از نظر طبقه‌بندی اراضی در رابطه با آبیاری شا ...

منطقه مورد مطالعه به مساحت 970 هکتار واقع در منطقه جنوب دلند گرگان قرار گرفته به موجب آمار 6 ساله ایستگاه شرکت کشاورزی لاله باغ میزان بارندگی سالیانه‌این منطقه 451 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 19/2 درجه سانتیگراد می‌باشد. براین اساس این محدوده از نظر رژیم رطوبتی جزو مناطق Xeric و از نظر رژیم حرارتی جزو مناطق Thermic می‌باشد. به استناد مطالعات صحرائی و وضعیت مرفولوژی و ژنتیکی خاکهای این منطقه در دو دوره Mollisols,Inceptisols قرار گرفته و شامل سه سری خاک می‌باشد که در زیر ...

منطقه مورد مطالعه در قسمت جنوب‌شرقی شهرستان شاهرود قرار گرفته و مساحت آن 3800 هکتار می‌باشد براساس آمار هواشناسی شاهرود که نزدیکترین ایستگاه هواشناسی منطقه است میزان بارندگی 144 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالانه 14/7 میلیمتر است که به استناد آن این منطقه دارای رژیم حرارتی Thermic و رژیم رطوبتی Aridic می‌باشد. خاکهای مطالعه شده این منطقه در یک واحد فیزیوگرافی دشتهای رسوبی دامنه‌ای قرار گرفته و به استناد مطالعات صحرائی و وضعیت مورفولوژیکی و ژنتیکی براساس طبقه‌بندی جامع Soil Tax ...

مطالعات صحرایی و پروفیلی به اتمام رسیده و 10 سری خاک تشخیص داده شد و نمونه‌های پروفیل‌های شاهد جهت انجام تجزیه‌های کامل فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه خاک و آب استان تحویل گردیده که پس از اتمام تجزیه‌ها و تفسیر آنها نقشه‌های نهایی و گزارش نهایی در مدت تعیین شده طرح ارایه خواهد شد. ...

مطالعات پروفیلی و صحرایی به اتمام رسیده، 17 سری خاک تشخیص داده شده، نقشه‌های نهایی طرح آماده گردیده است و گزارش نهایی طرح در دست تهیه می‌باشد. ...