عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه ، بررسی حقوقی قطعنامه های صادره توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در خصوص فعالیت های هسته ای ایران می باشد . هدف اصلی از تدوین این پایان نامه ، تبیین ماهیت فعالیت های هسته ای ایران و تبیین ماهیت قطعنامه های مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای و موافقتنامه ایران و آژانس برای اجرای پادمان هسته ...

بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث ، موضوع تبصره ی 34 قانون اجرای احکام مدنی . سر انجام یک دادرسی عادلانه در هنگام اجرای حکم قطعی ناشی از آن بروزمی کند . بگونه ای که اگر پس از صدور اجراییه محکوم به استیفاء نشود محکوم له گمان خواهد کرد که عدالتی وجود ندارد . به همین جهت است که قانون گذار به شخص ثالث اجازه داده به جای محکوم علیه مالی برای استیفای محکوم به معرفی نماید . قانون گذار به همین تجویز اکتفاء نموده و به بیان احکام وآثار عمل شخص ثالث و چگونگی آیین آن توسط اجرای احکا ...

در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند به عبارت حقوقی تر اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف ، اموال و دیون باشندوحال آنکه برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را بر عهده بگیرند ، آگهیهای منتشره در روزنامه رسمی شرکتهای سهامی بر اساس مقررات قانونی منعکس کننده مقامات صلاحیت دار برای اداره امور شرکت و دا ...

فقدان سیاست های مدون اراضی در ایران، به ناهنجاری های حقوقی و اقتصادی بسیاری به خصوص در زندگی شهری منحر شده است. ناهنجاری مذکور را می توان در نابسامانی مراجع قضایی کشور، افزایش اختلافات حقوقی، انحراف حقوقی بنگاه های تولیدی به سوداگری در زمین، سهم بالای هزینه زمین در هزینه های اساسی خانوار و افزایش هزینه های ناشی از طرح دعاوی پرونده های مهم اراضی در دادگاه ها، خلاصه کرد. عدم وجود سیاست های کننترلی در عرضه زمین شهری، عرصه مذکور را مستعد سوداگری و افزایش قیمت های پلکانی کرده است. ...

در این تحقیق ، موضوع « بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن» در چهار فصل به کاوش گذاشته شده است. نحو? جبران خسارت در اثر اشتباه قاضی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ و اشتباهات ممکن‌الحدوث قاضی چه می‌باشند؟ با بیان هدف، شقوق و اقسام اشتباه قاضی و مبانی فقهی و جایگاه حقوقی آن ، اشتباه قاضی از منظر قانون اساسی، قوانین عادی ، فقه و بررسی و تحلیل راه های جبران خسارت مادی و معنوی ، پردازش گردیده است. و این فرض مطرح است که اشتباه قاضی در امر قضا که موجب ورود خسارت ...

در این پژوهش به "بررسی فقهی و حقوقی مالکیّت فدک از دیدگاه فریقین"پرداخته می شود . درباره فدک گرچه جنبه های تاریخی و به ویژه کلامی آن ، پررنگ تر از جنبه های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است ، اما پایه های اصلی حقانیّت اهل بیت علیهم السلام در این خصوص ، برموازین فقهی و حقوقی نیز سخت استوار است . در این پژوهش موازین فقهی و حقوقی مالکیّت فدک با توجه به مبانی فریقین، ( شیعه و اهل تسنّن ) مورد کنکاش قرار گرفته است و با توجه به قاعده ید و دلایل و شواهد دالّ بر هبه ذی رحمی از ...
نمایه ها:
فدک | 
انفال | 
غصب | 
میراث | 
فقه | 
فدک | 
غصب | 
انفال | 
ارث | 

اعمال حقوقی در نتیجه اراده و قصد صحیح انسان ها در روابط اجتماعی بین ایشان به وجود می آید و متضمن آثار و احکام خاص می باشد. اگر این اعمال حقوقی به صورت ظاهری و ساختگی ایجاد شود و قصد واقعی و جدی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد، معامله ای ایجاد شده که فاقد اثر بوده و تعهدی برای متعاقدین ایجاد نمی کند و در واقع معامله به صورت صوری واقع شده است. با وجود این که متعاملین معامله صوری الزاماً اهداف نامشروعی را دنبال نمی کنند؛ ولی معامله صوری غالباً برای اضرار به دیگران و یا تقلب نس ...

با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر سعی شده است ضمن بررسی پدیده طلاق قضایی در حقوق داخلی بر اساس قانون مدنی، مبانی فقهی ...

عقد بیمه یکی از ضرورت های اجتماعی و اقتصادی در عرصه فعالیت های زندگی انسان بوده و از جمله مسائلی است که جزء لاینفک زندگی بشر امروزی محسوب می شود ، چرا که بیمه با خطر همزاد است و بر اساس نیازهای اولیه انسان پدید آمده و به مرور راه تطور و تکامل را پیموده است و به لحاظ موضوع متنوع و گسترده شده است، لذا وسعت خطرها و بخش های مورد تهدید زندگی انسان ، زمینه ساز توسعه بیمه شده است . اندیشه بیمه و گسترش آن برای مواجهه با خطر و کاستن آثار سوء آن ، عقلایی بودن بیمه را نشان می دهد،وبا ...
نمایه ها:
فقه | 
حقوق | 
دیه | 
بیمه | 
بیمه | 
دیه | 
فقه | 
خسارت |