عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه جامع زیست بوم بویراحمد سفلی، زیست بوم بویراحمد سفلی را در قلمرو ییلاقی و قشلاقی در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، ویژگیهای طبیعی و منابع و خدمات زیربنایی مورد مطالعه جامع عمومی قرار داده است . هدف از این مطالعه شناسایی قابلیت‌های عمومی محل‌های استقرار عشایر ایل مذکور در ییلاق و قشلاق و تعیین مناطق مستعد ایجاد کانون توسعه می‌باشد. ...

مطالعات جامع دشتروم، مطالعه‌ای عمومی و همه جانبه از جهت طبیعی و انسانی در راستای دستیابی به راه‌حلهای بهینه توسعه منطقه مذکور می‌باشد. ...

-1 آغاز فعالیت فاز اول استخرهای پرورش میگو و سرمایه‌گذاران شیلات و بخش خصوصی -2 عدم شناخت کافی از فاکتورهای مهم غیرحیاتی و زنجیره غذایی در منطقه گواتر جهت اطلاعات ضروری و کلیدی. -3 دستیابی به شبکه غذایی و فاکتورهای موثر به آن نیاز به اطلاعات دقیق دارد. -4 ضرورت کسب اطلاعات لازم جهت تداوم فعالیتهای تکثیر و پرورش میگو در استان از طریق اعمال مدیریت بهینه در کارگاههای تکثیر و پرورش . ...

مطالعه جامع، مطالعه عمومی و بعنوان زمینه مطالعه تفضیلی است . این مطالعه بخشهای ویژگیهای طبیعی، منابع اقتصادی، اجتماعی و خدمات و امور زیربنایی در محدوده زیست بوم یا قلمرو ییلاقی و قشلاقی عشایر ایل بویراحمد علیا یک را در بر می‌گیرد. ...

به منظور مطالعه و برسی کامل جنگلهای حرا در طول سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان و نقش آن در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم سواحل و جزایر جنوب ایران مطالعات مختلف در قالب طرح‌های تحقیقاتی، "مطالعه پراکنش و حدود جنگلهای حرا در سواحل و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان تعیین مقدار کمی و تعیین 3 منطقه .. که از لحاظ کمی و کیفی بهترین شرایط را برای مطالعات داشته باشد، مطالعه و بررسی وضعیت اکولوژی زیست محیطی، حیات وحش جنگلهای حرا، مطالعه و بررسی بر روی تجدید حیات ، راههای طبیعی توسعه و ...

-1 بررسی استانداردهای بین‌المللی در مورد آب و فاضلابها انجام شده است . -2 بررسی روشهای مختلف تصفیه فاضلابها انجام گرفته است . -3 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در پروسه‌های سدیمانتاسیون و فلوتاسیون به اتمام رسیده است . -4 به علت تاخیر در تاسیس آزمایشگاه آب و پسابهای صنعتی مدت اجرای طرح 6 ماه تمدید گردید. ...

مطالعه عمومی زیست بوم بویراحمد علیا (2) شامل بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، منابع و امور زیربنایی قلمرو ایل بویراحمد علیا (2) در دو محل ییلاقی و قشلاقی است . مطالعه مذکور بخشهای فوق را به صورت اجمالی جهت شناخت کلی محدوده مورد مطالعه و نیز شناخت محل‌های دارای قابلیت اسکان عشایر مورد تحقیق و بررسی قرار داده است . ...

مطالعهه‌ای عمومی است که به بررسی و مطالعه قسمت‌های منابع، ویژگیهای طبیعی و اجتماعی خدمات و امور زیر بنایی در قلمرو و قشاقی ایل طیبی گرمسیری پرداخته است . این مطالعه مقدمه بعدی و با هدف شناخت کلی منطقه و شناسایی کانونهای مستعد توسعه تدوین گردیده است . ...

این مطالعه در 68 صفحه در سطح مرحله شناخت جهت دستیابی به راه‌حل‌هایی در راستای ساماندهی به زندگی عشایر و توسعه مناطق پاکوه باشت و کلاغ‌نشین گچساران، مناطق مزبور را مور بررسی و مطالعه قرار داده است . ...