عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از جهانگردي را ايجاد نموده كه جنبه هاي مختلف و متنوعي را در بر مي گيرد. عوامل مختلفي در هر منطقه وجود دارد كه بر توسعه گردشگري آن منطقه موثر است هدف اين تحقيق بررسي توانمندي ها و امکانات ورزشي- تفریحی منطقه‌ي آذربايجان و رابطه آن با توسعه گردشگري ورزشي فعال وغیرفعال مي باشد روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي است كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد جامعه و نمونه آماري اين تحقيق را دو گروه : كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري وکار ...

این تحقیق با هدف بررسی همبستگی امکانات شهری و برآورد شیوع اعتیاد در محله های شهرری به اجرا درآمد. در این راستا، 600پرسشنامه از 20 محله شهرری به صورت نمونه گیری خوشه ای تهیه گردید ونوع تحقیق توصیفی – تحليلي يا پيمايش مقطعی است. امکانات شهری اعم از کتابخانه، سینما ، پارک ، فروشگاه های بزرگ، پاساژ، خانه فرهنگ/محله، روزنامه فروشی ، مدرسه ، مسجد و سالن ورزشی با داده های پرسشنامه، همبستگی از نوع پیرسون گرفته شد. یا فته های تحقیق نشان می دهد بین کتابخانه، سینما ، سالن ورزشی ، پا ...

در این پایان نامه امکانات و سطح خدمات ارائه شده در کتابخانه های عمومی کرج به گروههای خاص مورد مطالعه قرار می‌گیرد. هدف کلی این پژوهش بررسی خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرج به افراد ویژه است. جامعه‌ آماری‌ تحقیق عبارت از کتابخانه های عمومی شهر کرج است که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آن برابر با 22 باب می‌باشد. در این تحقیق از روش‌ توصیفی‌ استفاده‌ شده ‌است‌. ابزار کار در این تحقیق پرسشنامه استانداردی است که توسط تاج الملوک ارجمند جهت بررسی میزان خدمات ارائه شده به گروههای ویژه ...

پژوهش حاضر به بررسی احساس تعلق ساکنین به محله مسکونی و عوامل موثر بر آن در شهر کرمان، در سال 89-1388 می پردازد. در این تحقیق از تئوری های جامعه شناسان کلاسیکی همچون فردیناند تونیس و امیل دورکیم و... در کنار دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو و همچنین نظریات مربوط به سرمایه اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش اجرای تحقیق، پیمایش است و به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را ساکنین محلات شهر کرمان در سال 89-1388 تشکیل ...

یکی از مسائل کشورهای اسلامی مربوط به همگرایی این کشورها می‌باشد که تاکنون بیشتر ابعاد منفی آن بحث شده است. در این رساله تلاش می‌شود تا ظرفیت‌ها و امکانات همگرائی بررسی شده و نشان داده شود که کشورهای اسلامی از ظرفیت‌های زیادی برای همگرایی برخوردار می‌باشند. آنچه مسلم است کشورهای اسلامی در مسیر تحقق بخشیدن به همگرائی منطقه‌ای با موانع و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. این موانع ناشی از متغیرهای درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. نگاهی به وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امنیتی کشور ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل‌کننده انجام پژوهش و رابطه آن با عملکرد پژوهشی اعضای هیأت‌علمی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر اهواز بود که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد یکصد نفر از اعضای هیأت علمی مذکور به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد از اجرای آزمایشی، روایی آن از طریق روایی محتوایی و هم ...

فضاها و مراکز تجاری یکی از مهمترین کاربری‌های شهر محسوب می‌شوند که سطح قابل توجهی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می‌دهند. مراکز تجاری بشدت جاذب تردد عابران و خودروها می‌باشند. این موضوع مسبب ایجاد گره‌های شهری می‌شود. سطح مراجعه مردم نیز به مراکز تجاری بالا بوده، لذا ترفیع سطح امکانات این مراکز لازم و ضروری است. از آنجا که شهر اهواز در چند دهه اخیر از رشد فیزیکی و جمعیتی بسیار بالائی برخوردار بوده است، مراکز تجاری و مجتمع‌های خرید بسیار زیادی در آن وجود دارد. این حجم بالا از ...

هدف از آنجام پژوهش حاضر ؛بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس ابتدائي شهر اورمیه ومقایسه آن با استانداردهای مطلوب آموزشی وارائه راهکار برای بهتر شدن آن می باشد .روش پژوهش توصیفی وجامعه آماری پژوهش ،تمامی مدارس ابتدائي شهر اورمیه که به روش نمونه گیری تصادفی 80 مدرسه به صورت تصادفی از دو ناحیه آموزشی انتخاب شده به طوری که به هر ناحیه 40 مدرسه اختصاص داده شد .به منظور دستیابی به هدف فوق ،سئوالات زیر مطرح شد: 1- تا چه اندازه وضعیت فیزیکی مدارس شهرستان اورمیه از لحاظ ویژگیهایی نظیر (مک ...

در این تحقیق که به تحلیل امکانات و تنگناهای محیط طبیعی در توسعه فیزیکی مشکین شهر اختصاص دارد به بررسی عوامل محیط طبیعی در مکان گزینی، گسترش و توسعه فیزیکی و مورفولوژی شهری پرداخته شد. هدف اصلی این پایان نامه، شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های طبیعی و پیشنهاد مکان‌های مناسب جهت تعیین سمت توسعه‌ی فیزیکی مشکین شهر می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده است، لذا از هر دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در فصول اولیه و چارچوب نظری، مراجعه به کتابخانه و مطالعه و جمع ...