عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 441

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نوع و اهمیت موضوع مطالب زیر مورد بررسی قرار میگیرد با توجه به پیش فرضهای اولیه -1 بررسی چگونگی عمکرد واحدها و توجیه -2 واحدهای دامداری مرسوم روستایی به طور اقتصادی عمل می‌نماید -3 جایگاه دامداری در روستا بعنوان تکمیل اصلی زراعت و چه درصدی از درآمد خانوار تشکیل می‌دهد. نظر به اهمیت موضوع جا دارد که تمامی موارد فوق بررسی و مورد مطالعه و بحث قرار گیرد بطوریکه در ابتدا از واحدها از طریق تکمیل پرسشنامه اطلاعات خام استخراج میشود و روی آن بررسیهای لازم انجام می‌گیرد و تاب ...

بررسی اقتصادی محصول توتون در مقایسه با سایر محصولات عمده زراعی منطقه از جهت تعیین هزینه‌های کشت و درآمد حاصله بمنظور اتخاذ تصمیمات درست و سیاستگذاری اصولی در جهت حفظ و افزایش سطح زیر کشت ، افزایش تولید و معالا تامین نیاز کارخانجات سیگارتهای بسیار ضروری است . در این راستا طی بررسیهای بعمل آمده در سال 1377 قیمت تمام شده برای هر کیلو توتون باسما در منطقه مازندران و گرگان (مینودشت ) به ترتیب 6228 و 4930 ریال و قیمت فروش آنها به ترتیب 6489 و 3591 ریال بوده است . قیمت تمام شده برای ...

هدف از این گزارش مطالعه فنی و اقتصادی تولید سوله‌های پیش‌ساخته در کارخانه خانه‌سازی اهواز است و شامل پنج بخش شامل شناسایی استان خوزستان و کارخانه خانه‌سازی اهواز، مطالعه بازار، بررسی‌های فنی، بررسی‌های اقتصادی و نتیجه‌گیری و پیشنهادات همراه با نقشه‌های اجرایی قطعات سوله بتنی و قالب‌های مربوطه و تصاویر قطعات تولیدی تنظیم گردیده است . در بخش اول پس از معرفی استان خوزستان بعنوان طبیعی‌ترین منطقه مصرف محصول تولیدی کارخانه امکانات و محدودیت‌های کارخانه خانه‌سازی اهواز مطرح شده‌اند ...

آب از حیاتی‌ترین و کمیاب‌ترین منابع در اغلب کشورهای دنیا و از جمله ایران می‌باشد. کشور ما در یکی از مناطق نیمه‌خشک دنیا قرار دارد. رشد جمعیت کشور و همچنین محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه، لزوم توجه بیشتر در بهره‌برداری صحیح و علمی از منابع کمیاب موجود در بخش کشاورزی به نحوی را تامین کنند غذا برای مردم و سرمایه برای سایر بخشهای اقتصادی بمنظور توسعه هر چه بیشتر کشور باشد را دو چندان می‌کند. شناخت مشکلات و مسائل متفاوت موجود در تبدیل آبیاری غرقابی به تحت فشار دست ...

این گزارش از سری بررسیهای اقتصادی در مرکز تحقیقات و جلد اول از پروژه "شاخص‌های پستی" که به منظور بررسی دقیق‌تری از عوامل اقتصادی موثر بر مجموعه شبکه پستی بویژه ترافیک و درآمد پستی در سالهای 1353 تا 1370 انجام شده است که تغییرات و نوسانات ترافیک و درآمد پستی را شناسائی کرده و چگونگی تاثیرپذیری این عوامل بر فعالیتهای اقتصادی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است . ...

راه اندازی بورس های تخصصی کالا در ایران به صورت جدی از سال 76 مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. نهایتاً براساس مطالعات اولیه صورت گرفته راه کارهایی جهت ایجاد بورس تخصصی کالا در برنامه سوم توسعه اقتصادی و طرح سامان دهی گنجانده شده است. ایجاد چنین بازارهایی، مطالعه وسیعی می طلبد که تحقیق حاضر در جهت توجیه اهداف برنامه سوم و طرح سامان دهی اقتصادی و ایجاد بورس تخصصی پنبه در جهت توجیه طرح مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. تردیدی نیست که راه اندازی این گونه بازارها (بورس های تخص ...
نمایه ها:
ایران | 
پنبه | 
کالا | 

در کشور ما به عنوان جامعه ای که باید محور توسعه اش بخش کشاورزی باشد، وجود نوسانات شدید قیمتهای فرآورده های بخش کشاورزی در سالها و حتی فصلهای مختلف یک سال، بسیار زیانبار خواهد بود. به این لحاظ توجه به تغییرات قیمتهای این بخش و ارزیابی کنترل کننده های آن امری ضروری است. در این مطالعه، به منظور بررسی تغییرات بیان شده، قیمت پنج محصول از کالاهای اساسی کشاورزی در طی 96 ماه (فروردین 70 تا اسفند 78) با بهره گیری از روشهای ریاضی و سنجشهای اقتصادی تحلیل شده که نشان می دهد، سیاستهای تجا ...

به منظور بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای منطقه بم، پرسشنامه ای تهیه و از راه مصاحبه با بهره برداران اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که تبدیل شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار در مزارع کوچک غیر اقتصادی است (نسبت منفعت به هزینه کمتر از یک). تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ آن هم در صورت اجرای این طرح با حداقل هزینه ممکن (600 هزار تومان در هکتار بر اساس اطلاعات سال 1378) برای ...

هدف از تحقیق ، محاسبه کارآئی اقتصادی ، فنی و تخصیصی پنبه‌کاران و عوامل موثر بر آن است ، تا مشخص گردد که با بهبود کارائی ، به چه میزان میتوان سوددهی پنبه‌کاران را افزایش داده و از این طریق به افزایش عرضه پنبه کمک کرد. ...