عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شخصیت یکی از عناصر شاکله یا ساخت مایه های اصلی و پر اهمیت درام است. کارگردان برای رسیدن به تحلیلی دقیق از متن و همچنین هدایت درست بازیگر جهت رسیدن به نقش و اجرای آن باید شخصیت های نمایشنامه را خوب بشناسد و رفتارها، کنشها، انگیزه ها، تمایلات و تمامی آنچه حول محور شخصیت نمایشی تعریف و تبیین می گردد دقیقا تحلیل و بررسی کند. از آنجا که در نمایشنامه های واقع گرایانه شخصیت بر اساس الگوهای واقعی پرداخت می شود دانشی همچون روانشناسی می تواند به کارگردان در تحلیل شخصیتها کمک کند. بطوری ...