عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1195

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلج عصب ابدوسنس شایعترین فلج اعصاب حرکتی چشم میباشد که تا کنون در ایران مطالعه بر روی علل فلج عصب ابدوسنس انجام نشده است. در مطالعه ای که در درمانگاه نروافتالمولوژی بیمارستان فارابی از فروردین 1375 الی اسفند 1379 ب روی 50 مورد فلج اکتسابی عصب ابدوسنس انجام شد دیابت با 14 مورد تومورها با 9 مورد، ایسکمی با 8 مورد، سود و تومورسربری با 7 مورد و مولتیپل اسکروزیس با 4 مورد به ترتیب شایعترین علل بودند. علل غیر شایع فلج عصب ابدوسنس شامل: تروما، فیستول آرتریوونوس، آندوریسم، سیفیلیس و ...

به‌طور کلی این طرح معطوف به بررسی و تحقیق در مورد مسائل و معضلاتی است که آینده‌سازان و سرمایه‌های گران‌مایه این مرز و بوم با آن درگیرند یا در آینده نزدیک گریبان‌گیر آن‌ها خواهد شد. بیکاری، فقر و به‌دنبال ان سرخوردگی، یاس ، اضطراب ، خودکشی و بسیاری دیگر از ضایعات اسفناک اجتماعی که سد راه رشد و تکامل انسانی جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان شده است . در این طرح به حیطه تحقیق گذاشته می‌شود. از آنجایی که در این مورد نظام آموزشی در انتقال اطلاعات لازم به مشاغل و رشته‌های تخصصی و تعلی ...

بررسی سطوح شکست ، محل شروع ترک ، نحوه رشد ترک و علت اصلی شکست جوشهای الکتریکی درز ریل بخصوص در نواحی یزد، اصفهان، اراک و شمال ضرورت اجرایی این پروژه را توجیه می‌کند. پائین آمدن آمار تعمیر و نگهداری از نتایج این بررسی است . ...

رعایت موازین اخلاقی در محیط های ورزشی و مسابقات توسط ورزشکاران‏‎‎‏، از جمله خاستگاه جهانی و ملی دارد و مورد پسند کلیه دست اندرکاران و تماشاچیان می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی در بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار و اهداف ویژه تحقیق بررسی میزان تفاوت این دو گروه در متغیرهای تنبیه و اطلاعات، ابزارگونه نسبی بودن، توافق بین اشخاص، احترام به قراردادهای اجتماعی، احترام به قوانین و نظم و رعایت اصول جهانی بوده است. تعداد 60 نفر از بانوان ورزشکار 30 تا 19 سا ...
نمایه ها:
بررسی | 
اخلاق | 
رفتار | 
زن | 
ورزش | 

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران گروه سنی زیر 15 سال در بیمارستان مرکزی صنعت نفت در سال 1378 جهت دستیابی به وجود مشابهت و یا تفاوت در مختصات گروه هدف از نظر سن، جنس، فصل بستری، مدت بستری و نتیجه درمان و کسب نتایج کاربردی جهت ارائه به مدیریت بیمارستان به منظور ارتقاء و یا تعدیل خدمات درمانی و گسترش بخشهای بیمارستانی. اطلاعات مربوط به 12378 مورد بستری در بیمارستان مرکزی صنعت نفت که بعنوان مرکز ارجاع نهایی کارکنان و خانواده تحت پوشش آنها در سراسر کشور محسوب می شود در سال 1378 مورد مط ...

چون یکی از مسایل مهم بهداشتی در ایران و کشور های عقب نگه داشته شده مسئله آلودگی محیط به انگلهای روده ای است، وتا به حال در شهرستان مشهدد تحقیقی در مورد بررسی انگلهای روده ای انجام نشده بود موضوع خود را بررسی وفور انگل های روده ای در مدارس مشهد انتخاب نمودم در این پژوهش 1894 نمونه مدفوع از 40 مدرسه در سراسر مشهد جمع آوری شد و به روش رسوبی فرمالین اترجهت تعیین میزان آلودگی به انگلهای روده ای آزمایش گردید و تأثیر فاکتورهایی مثل سن، جنس، شغل و میزان تحصیلات والدین و ...روی میزان ...
نمایه ها:
بررسی | 
انگل | 
روده | 
مشهد | 

آسیب های استخوان زایگوما می توانند با عوارض چشمی مختلفی همراه باشند. الگوی علل ایجاد شکستگی نیز بر حسب فرهنگ و عوامل اجتماعی برای جوامع مختلف متفاوت است هدف از این مطالعه بررسی علل مختلف شکستگی زایگوما و پراکندگی آن بر حسب جنس و نیز میزان شیوع عوارض چشمی میباشد. مطالعه بصورت مقطعی و گذشته نگر انجام شد. 40 بیمار شکستگی زایگوما از ابتدای سال 74 تا انتهای سال 78 در این مطالعه بررسی شدند. برای عوارض شایع چشمی میزان درصدی و نیز حاشیه اطمینان محاسبه شد و برای بررسی ارتباط میان موار ...

اندازه گیری pH واژینال روشی ساده و ارزان قیمت و در دسترس تمامی اماکن بهداشتی و درمانی مربوط به زنان در سطح کشور میباشد و در صورت اثبات وجود رابطه ای معنی دار در تشخیص واژینوزباکتریال می‌تواند به عنوان وسیله ای جهت بیماریابی در بانوان مراجعه کننده به درمانگاهها و متخصصین زنان مورد استفاده قرار گیرد. واژینیت که یکی از شایعترین تشخیصهای ژنیکولوژیک است درصد قابل توجهی از ویزیت های سرپایی را به خود اختصاص می دهد. عوارض جدی در زنان مبتلا به واژینوزباکتریال مشاهده شده است. در مجموع ...

بررسی مقطعی 16 ساله بر روی 97 بیمار انجام شد. بر طبق این بررسی فراوانی نسبی نوروبلاستوما 16/0 درصد بوده است و 80 درصد موارد آن در بچه‌های زیر 5 سال رخ داده است. وفور تومور در پسران اندکی بیشتر بوده است. فراوانترین شکایت اولیه بیماران در هنگام مراجعه به پزشک توده شکمی بوده است. (16/38%-38 نفر) و پس از آن به ترتیب تب، ناتوانی در راه رفتن و لنگیدن، تنگی‌نفس و دیسترس تنفسی، دل‌درد، بیرون‌زدگی چشم، ضعف و کاهش وزن و توده گردنی قرار داشته است. شکم فراوانترین محل اولیه تومور (36/78%- ...