عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی مشکلات اقتصادی کشت توتون وبخصوص بررسی علل کاهش گشت منطقه طرح‌حاضر برای دومین سال بمورد اجراگذاشته شدبراساس بررسی قسمت اول علیرغم افزایش بهای خرید توتون ومیزان نهادهای کشاورزی و کمکهای اعتباری افزایش درمیزان سطح کشت منطقه دردوره موردبررسی (60-67) حاصل نشده است میزان کشت توتون بامیزان افزایش سطح کشت محصولات سالانه آبی یک همبستگی منفی وبامیزان جمعیت روستایی یک همبستگی مثبت نشان میدهد درمرحله دوم بررسی هزینه های تولید محاسبه ومشخص میگردد که هر هکتار توتونکاری هزینه ه ...

بررسیهای بعمل آمده در سال 1373 نشان می‌دهد که جهت تولید محصول یک هکتار توتون باسما سرس 31 در ارومیه نیاز به مبلغ 3431581 ریال سرمایه‌گذاری بوده که در قبال این مبلغ زارع 1873872 ریال عاید ناخالص داشته است .از کل هزینه‌های ایجاد شده 3ˆ13 درصد سهم هزینه‌های مواد مصرفی و 7ˆ55 درصد سهم هزینه‌های کارگری و 31 درصد بابت هزینه‌های متفرقه منظور شده است .با ایجاد تمهیداتی بیشتر برای زارع که در متن گزارش این بررسی آمده است می‌توان کشت توتون را به سوددهی خوبی رسانید. ...

بررسی چگونگی تغییرات و میزان تغییرات متغیرهای کلان و مهم اقتصادی طی گذشت زمان بمنظور کسب اطلاع از شرایط اقتصادی کشور و پی بردن به نتایج حاصل از اعمال سیاستهای اقتصادی ، یکی از امور ضروری در ارتباط با بررسیهای اقتصادی یک کشور است . بطور خلاصه نماگرها اطلاعات جامع و تفصیلی در باره وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می کنند. در سه سال اخیر ، نماگرهای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در قالب نشریه ای با همین نام بطور سالانه و برای اطلاعات سالهای 61 و بعد از آن تهیه شده است . در این نشریه ، رو ...

باتوجه به طرح توسعه ظرفیت کارخانه آلومینیم ایران (ایرالکو) و پروژه عظیم احداث کارخانه آلومینیم المهدی در بندرعباس ، جستجو برای یافتن منبعی مطمئن جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها بسیار ضروری است .از طرفی نوسانات شدید قیمت آلومینا و بوکسیت در بازارهای جهانی و کنترل آن توسط چند شرکت بزرگ بصورت انحصاری ، مطالعات و بررسیهای جامعی را برروی وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت بوکسیت ، آلومینا و آلومینیم و نوسانات آنها را الزامی می‌نماید.این مطالعات با تکیه بر روشهای آماری باید در نها ...

عنوان کلی طرح‌بررسی اقتصادی واجتماعی طرحهای تبصره 3قانون بودجه می باشدکه درفاز یک آن این بررسی درمورد تعاونیهای مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمران خراسان (سازمان گسترش تعاون )انجام شده وفازدو آن که هم اکنون دردست اجرامی باشد وازتیرماه سال جاری شروع‌شده وپیش‌بینی میشودکه تاپایان سال جاری به پایان برسدشامل بررسی اقتصادی اجتماعی کلیه طرحهائی می باشدکه ازتسهیلات اعتباری تبصره 3قانون بودجه سنواتی استفاده کرده و شامل طرحهای بخش خصوصی تعاونیهای مشاع تعاونیهای مرکزگسترش وسایرتعاونیهامی با ...

فقدان تناسب و هماهنگی برنامه‌ها در رژیم گذشته تاثیرات مستقیم خود را بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سیستان برجا گذاشته است که دوجنبه اصلی آن ،مهاجرتهای وسیع از آبادیهای منطقه که در چند دهه گذشته به نقاط دور و نزدیک و عمدتا" گرگان و رشت صورت گرفته است و دوم دگرگونی ساختار نظام بهره‌برداری از زمین در چند دهه گذشته می‌باشد. در سه دهه گذشته برای تقویت و تحکیم مبانی کشاورزی سیستان برنامه‌های چندی به اجرا درآمده است ،اما عدم شناخت روشن و دقیقی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه رو ...

بررسی و مطالعه عوامل و فاکتورهایی که سیستم دیزلی یا برقی را توجیه می‌نمایند. ارائه سیستم مناسب برقی برای راه‌آهن از لحاظ اقتصادی و محاسبات هزینه‌یابی تعیین تشکیلات و سازماندهی تفضیلی سیستم راه‌آهن برقی ضمن بررسی سیستم فعلی راه‌آهن بویژه مطالعه فنی و اقتصادی طرح برقی تبریز-جلفا و ارائه مشکلات و نارسائیهای آن. ...

مطالعات جامع توسعه اقتصادی - اجتماعی استان کرمان مجموعا از 18 بخش مطالعاتی تشکیل شده که در طول زمانی 3 سال انجام می‌گردد. بخشهای مطالعاتی عبارتند از هواشناسی و اقلیم ، زمین‌شناسی ، منابع اراضی و طبقه‌بندی اراضی - پوشش گیاهی ، فرسایش خاک و بیابان زدائی - محیط زیست جمعیت نیروی انسانی و اشتغال - معدن - فعالیتهای فرهنگی و هنری - جامعه روستائی - روستا شهرها - دامداری و پرورش آبزیان - زراعت و باغداری منابع آب کاربری اراضی - اقتصاد کلان - تهیه سیستم اطلاعاتی فهرستگان مدارک توسعه است ...

این طرح بررسی کلیه بخشهای اقتصادی ، اجتماعی استان را به صورت مطالعات جامع شامل می‌شود و هر کارشناس مطالعه یک بخش را بر عهده گرفته است در حال حاضر اطلاعات پایه جمع‌آوری شده و پس از تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی ، پیش‌بینی و برنامه‌ریزیهای بلندمدت جهت توسعه استان عملی خواهد شد. در صورت انجام طرح جامع اساس و پایه تمامی برنامه‌های استان بر روی آن استوار خواهد شد و امکان بروز تضادها و ناهماهنگی بخشهای مختلف در امر برنامه‌ریزی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر از اتلاف منابع ...