عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آبخوان جهرم از دو آبخوان فرعی آبرفتی با مساحت 450 کیلومترمربع و آهکی کارستی با مساحت 300 کیلومترمربع تشکیل شده‌‌ است. آبخوان فرعی کارستی (KA) شامل ارتفاعات اطراف آبخوان فرعی آبرفتی جهرم (JAA) می‌باشد. منشاء آب آبخوان آبرفتی جهرم جریان ورودی از آبخوان کارستی اطراف، تغذیه از بارندگی و آب برگشتی کشاورزی می‌باشد. تعداد چاه‌های بهره‌برداری در این آبخوان‌ها از 600 حلقه در سال 1345 به بیش از 1400 حلقه در سال‌های اخیر افزایش یافته است که باعث برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی و در پی آ ...

دشت خزل در استان همدان در غرب ایران واقع شده است. بهره برداری از سفره آب این دشت در دهه های اخیر افزایش یافته است. افزایش بهره برداری از آب زیرزمینی همواره با دوره های خشکسالی طولانی، باعث کاهش آب در منطقه و نهایتا" بیلان منفی آب در منطقه می شود. مطالعات هیدروگراف واحد این آبخوان افت شدید سطح آب زیرزمینی را در سال های اخیر نشان می دهد که این افت در آبخوان دشت خزل از سال 89-80 به میزان 5/8 متر افت داشته است. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی و پیش بینی نوسانات سطح آب ز ...

در دنیای امروز، هر روز بر نیاز به آب و تقاضای آن افزوده می‌شود. جمعیت کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است و همزمان میزان سرانه مصرف نیز افزایش می‌یابد. مصرف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهری هر روز بیشتر می‌شود. آلودگی منابع آب موجود نیز، مزید بر علت گردیده و کمیت آب‌های قابل استفاده را هر روز بیش از پیش کاهش می‌دهد. مجموعه‌ای از این گونه مسائل و مشکلات باعث شده است بشر به فکر ارائه راهکارهایی بهتر برای مدیریت مصرف و عرضه منابع آب باشد. از این رو مطالعه منابع آب از جمله من ...

شناخت مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت جامع منابع آب و آبخوان امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از جنبه‌های این مدیریت و توسعه، افت دبی رودخانه متاثر از برداشت آب زیرزمینی است. برداشت آب از آبخوان ضمن تاثیر بر سطح آب زیرزمینی و کیفیت آن می‌تواند بر جریان رودخانه نیز اثر گذاشته و در مواردی، سبب کاهش دبی پایه جریان گردد، که اثرات منفی بسیاری بر اکوسیستم‌های آبی و فراوانی و کیفیت آب سطحی و مسائل محیط‌زیستی رودخانه‌ها دارد. در این تحقیق تاثیر برداشت آب از آبخوان آزاد دشت ساری – نکا و اثر ...

یکی از مشکلاتی که امروزه کره زمین را تهدید می کند مشکل کمبود آب و چگونگی تخصیص بهینه آب می باشد. در چند دهه اخیر با توجه به افزایش تقاضا برای آب شرب، مصارف صنعتی و مصارف کشاورزی و هم چنین کاهش منابع زیرزمینی این مشکل تشدید شده‌است. با توجه به اینکه سدها شریان‌های اصلی بسیاری از مناطق در جهت تامین آب می‌باشند، بنابر این بهینه سازی چگونگی برداشت آب و نحوه مناسب تخصیص آب سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که بخش عمده ای از کشور ما را مناطق بیابانی در بر گرفته است ...

سواحل از مناطقی هستند که درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. رشد جهانی جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی سبب افزایش در میزان تقاضا و بالتبع آن، برداشت آب بیشتر از آبخوان‌‌های ساحلی گردیده است که این امرموجب افزایش در رشد نفوذ شوری به داخل آبخوان‌ها شده است. عوامل زیادی در پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی تاثیر دارند که در این تحقیق برخی از این عوامل بررسی شده است. به این منظور دو آبخوان فرضی با هندسه ساحلی قائم و شیبدار و با خواص یک آبخوان واقعی مدلسازی شده ...

بعضی از مناطق کشورمان دارای آب و هوای گرم و خشک است. دشت ساوه جزء یکی از این مناطق می باشد. اهمیت موضوع کم آبی در دشت ساوه نگرانی هایی را بوجود آورده است، که انجام این تحقیق را بیش از پیش لازم کرده است. هدف از این تحقیق که در قالب طرح تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی می باشد، عبارت است از بررسی وضعیت فعلی آبخوان و به روز شدن اطلاعات، در ادامه تحقیقات قبلی. لازم به ذکر است مطالعات قبلی، پیش از سال 87 بوده و تحقیق حاضر سال های 87 تا 92 را نیز شامل می شود. برای بررسی م ...

آبهای سطحی و مخازن سدها بعنوان اصلی ترین منبع تامین نیازهای شرب و آب شیرین کشور به شمار می آیند. دو پارامتر مهم تاثیر گذار بر کیفیت آب مخازن سدها زمان ماند هیدرولیکی و پدیده لایه بندی در مخازن می باشد. وجود لایه بندی حرارتی در دریاچه سدها عامل و بیانگر تغییرات کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در ترازهای مختلف است که در صورت تداوم می تواند منجر به نامناسب شدن شرایط کیفی آب در مخزن و افزایش هزینه های برداشت و تصفیه آب گردد. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت رژیم حرارتی و کیفی مخ ...

بررسی سطح آب زیرزمینی دشت تهران نشان‌دهنده افت سطح ایستابی در این منطقه است. افت سطح ایستابی منجر به کاهش قابلیت انتقال آبخوان و ضریب ذخیره می گردد. بدین ترتیب که در نتیجه افت سطح آب زیرزمینی و کاهش فشار آب حفره‌ای، ذرات خاک متراکم گشته و تخلخل خاک کاهش یافته که به تبع آن نفوذپذیری کاهش می-یابد. با کاهش نفوذپذیری، ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان نظیر قابلیت انتقال (T) و ضریب ذخیره (S) نیز کاهش می‌یابند. در این تحقیق تغییرات ضرایب هیدرودینامیکی (T و S) بخشی از دشت تهران-کرج مورد بر ...