عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سطح زیر کشت زعفران در استان خراسان در حدود 57000 هکتار بوده که سالانه بالغ بر 220 تن محصول خشک با عملکرد 6/4 کیلوگرم در هکتار تولید می شود. از مهمترین موانع و مشکلات زراعت زعفران می توان مواردی از مکانیزه نبودن مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت و در نتیجه بالا بودن هزینه های تولید را نام برد. از طرف دیگر مکانیزه نبودن برداشت موجب مشکلات عدیده ای از قبیل، بهداشتی نبودن و آلوده شدن آن در مراحل مختلف برداشت سنتی و با دست، نیاز به نیروی کار فراوان در مدت زمان محدود، و هزینه بالای ت ...

به منظور بررسی اثر مراحل مختلف برداشت استفاده از نیتروژن در کشت دو منظوره جو رقم نومار آزمایشی در سال زراعی 75-76 در منطقه سیستان، بصورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. مراحل مختلف برداشت علوفه بعنوان فاکتور اصلی دارای چهار سطح شاهد و برداشت در مرحله پنج، هشت و ده مقیاس فیکس (F10, F8, F5) و مقادیر مختلف کود نیتروژن بعنوان فاکتور فرعی نیز دارای چهار سطح (عدم مصرف کود نیتروژن (NO) و مصرف 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (N180, N12 ...

خسارت های برداشت در کلزا بسیار بالا می باشد. برداشت و روش های آن باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و همچنین از زیان های حساس از ماشین آلات و سایر وسایل فیزیکی که بر عملکرد روغن تاثیر می گذارد دوری کرد. منابع اصلی خسارت شامل شرایط آب و هوایی در زمان تلف شدن بذور در برداشت، زمان نا مناسب برداشت و خسارت های حاصل از تیغه برش کمباین می باشد. در سایر موارد استفاده از وسایل کمکی برداشت و روش های کمکی، سبب کاهش خسارت می گردد. اگر چه در بهترین این روش ها نیز باید از کمباین سالم استفاده ...
نمایه ها:

سالهای زیادی است که ماشینهای برداشت مکنده به شکلهای مختلف در عملیات برداشت محصول و بذور مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر کدام دارای ویژگی خاصی است ، و برای محصولی خاص به کار می‌رود. به طور مثال یکی از کاربردهای این نوع دستگاهها در برداشت بذور گیاهان مرتعی است . چون پذر بعضی از این گیاهان و اغلب یونجه‌های یکساله پس از رسیدن ریزش می‌کند، به همین دلیل برداشت این بذور با استفاده از روشهای معمول چه به صورت سنتی و چه به صورت مکانیزه و ماشینی مشکل و بعضا" غیرممکن است . ماشینهای ...

چکیده ترجمه به عنوان فرآیندی معنا-محور، در ابتدایی‌ترین مراحل شکل‌گیری خود ملزوم پیوندی ناگسستنی با هرمینیوتیک است. مطالعه حاضر تلاش دارد دریابد آیا معنا به عنوان اکسیر نامتناهی اثر ادبی، ماهیتی القا پذیر دارد؟ بدین مفهوم که معنای مورد نظر نویسنده به عنوان تنها حقیقت موجود بر مترجم تحمیل شده و بایدیست که مترجم را تماماً محصور خود میکند؛ یا اینکه معنا ماهیتی برداشت پذیر داشته، بدین مفهوم که مترجم به واسطه درک و ذهنیت خود، معنای یک اثر ادبی را تعیین میکند. مطالعه حاضر در قالب ...

بررسی اثرات مراحل برداشت علوفه از ارقام چاودار Secale cereale و تریتیکاله (Tritium sp) عملکرد دانه و اجزای آن در کشت دو منظوره می تواند به طور نسبی به رفع کمبود علوفه مورد نیاز دام موثر باشد. در حالت کمبود علوفه، مخصوصا با ظهور خشک سالی های اخیر، ممکن است که زارعین پیرو ابتکارات سنتی خود، علاوه بر حصول دانه غلات، گونه هایی از آنها را به وسیله دام مورد تعلیف، و یا بافت قسمت های هوایی را به صورت علوفه تر مورد برداشت مستقیم قرار دهند. در این رابطه بهتر است زمان مناسب برداشت برای ...

در این تحقیق تلاش گردیده روشی را جهت کاهش ضایعات پس از برداشت گلابی شاه‌میوه در سردخانه با مطالعه روند تغییرات برخی صفات کمی و کیفی ارائه داد. این آزمایش براساس طرح آماری بلوک‌های کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با تعداد 24 واحد آزمایشی پیاده گردید و با استفاده از آزمون دانکن در دو سطح 5 درصد و 1 درصد مورد تحلیل قرار گرفته است . بدین منظور با انتخاب دو زمان برداشت و تیمار بلافاصله میوه‌های چیده‌شده با محلول کلرید کلسیم در دو غلظت 2 و 4 درصد، میوه‌های مورد آزمایش بمدت دو ماه نگه ...
نمایه ها:
کیفیت | 
گلابی | 
تیمار | 

یکی از مشکلات عمده دامپروری در سطح مملکت چه بصورت مدرنیزه و چه به صورت نسبتی ، کمبود علوفه مورد نیاز خصوصا" در فصل زمستان می باشد. با توجه به شرایط اب و هوایی مناسب رشد منطقه در صورت امکان استفاده از علوفه برداشتی از گندم می تواند یکی از راههای کمک به رفع این کمبود باشد. با این اهداف که : 1 - تعیین کل ماده خشک گیاه در شرایط عدم رداشت علوفه (دانه ای ) و در حالت برداشت چین سبز تا مشخص گردد که آیا گیاه گندم پتانسیل تولید ماده خشک اضافی به منظور جبران این برداشت را دارد یا خیر ؟ ...

در این بررسی 5 رقم متداول و جدید یونجه در سطح استان تهران در 5 سطح مرحله فنولوژیکی شامل پیش از گلدهی (S1)، 10 درصد گلدهی (S2)، 50 درصد گلدهی (S3)، 80 درصد گلدهی (S4) و 100 درصد گلدهی یا گلدهی کامل (S5) چین برداری شده و در هر یک از این مراحل مقادیر عملکرد تر (وزن تر)، عملکرد خشک (وزن خشک)، درصد ماده خشک و همچنین تعدادی از صفات کیفی مانند درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، میزان ماده قابل هضم، میزان خاکستر و برخی صفات کیفی دیگر مورد سنجش قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که هر یک از ...
نمایه ها:
کیفیت | 
تهران | 
زمان | 
یونجه | 
رقم | 
کمیت | 
کمیت | 
رقم | 
تهران | 
زمان | 
یونجه | 
کیفیت |