عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خريد و نصب و راه اندازي دستگاههاي ترد شمار و نگهدري و ارسال برخط اطلاعات آنها "پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از رو ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

با ظهور تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌ی اینترنت و گسترش استفاده از آن‌ها، ضرورت استفاده از کانال‌های برخط ارائه دهنده‌ی خدمات همچون بانکداری اینترنتی کاملاً آشکار است. از این رو اهمیت یکپارچگی مدیریت برند برون‌خط و برخط در خدمات بانکداری از الویت‌های استراتژیک محسوب می-گردد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه‌ی میان تصویر ذهنی از برند برون‌خط و استفاده مشتری از برند برون‌خط و برخط در خدمات بانکداری است؛ در راستای نیل به این هدف، رابطه‌ی میان متغیرهای برون‌خط شامل باور به برند برون‌خط ...

"پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

"پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

"پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

"پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

"پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

"پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط | 

پروژه ترددشماري برخط از سال 89 با هدف جمع آوري آمار تردد انواع وسيله نقليه در محورهاي مواصلاتي سراسر كشور و ارسال اطلاعات مربوطه به سرور مركزي به صورت برخط شروع شد. هم اكنون اطلاعات تردد در حدود 1000 محور به صورت برخط دريافت مي شود كه از جمله كابردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: مهمترين موارد استفاده و اهداف اين پروژه عبارتند از: 1. تعيين نحوه توزيع ترافيك در شبكه راه ها و برآورد تقاضا از روي آن. 2. تعيين اهميت جاده‌ها نسبت به يكديگر. 3. ارزيابي اقتصادي اولويت‌بندي س ...
نمایه ها:
برخط | 
برخط |