عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين كه برابري طرفين دعوا، چه مفهوم وجايگاهي در دادرسي مدني دارد؛ مستلزم توجه به رابطه برابري با اصول دادرسي مي باشد. با توجه به مباني اصول دادرسي، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين اصول به نحوي ريشه در اصل تقابل دارند. اين اصل داراي سه ركن آگاهي، ادله وگفتگو مي باشد و به نقش متقابل قاضي و اصحاب دعوا نظر دارد و در نهايت در جهت تأمين برابري اصحاب دعوا مي باشد. در حقوق دادرسي نيز، لزوم تضمين برابري اصحاب دعوا در جريان دعوا را «برابري آييني طرفين دعوا» گويند. بدين ترتيب؛ «اص ...

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مسئله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب تعمیق سرمایه، ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید شده و از این طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می سازد. برابری جنسیتی و سرمایه گذاری در آموزش زنان, توسعه سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک ضرورت برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شود. از طرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دستیابی برابر ب ...

دراین پژوهش به منظور بررسی مفاهیم ،آزادی ، برابری ، عدالت ، قدرت وحقوق در مکاتب معتزله واشاعره ضمن تعریف ، توضیح و تفسیر این مفاهیم از نگاه اندیشمندان ومکاتب متعدد از یونان باستان تا دوران معاصر در قسمت مبانی نظری ، نظریه ( گریز از آزادی ) اریک فروم به عنوان چارچوب نظری تحقیق ، به اجمال بیان شده است ، وتفسیر اریک فروم از مفاهیم مذکور و رایطه مفهوم آزادی با مفاهیم برابری ، عدالت ، قدرت و حقوق تشریح شده است .سپس درباره روش کیفی تحقیق و رویکردهای مهم روش کیفی خصوصا هرمنوتیک و پ ...

نظر به اهمیت قلم و صاحب قلم، در این پژوهش برآنیم تا به مطالعه نقش نویسنده و قلمش در مسیری بپردازیم که ملت فرانسه را هنگام انقلاب کبیر فرانسه یاری داد تا به آرمانش نائل شود و شعار «آزادی، برابری، برادری» را جامه عمل بپوشاند. از این رو، تلاش ما نه تنها بر آن بوده است که پی ببریم چگونه انقلابیون فرانسوی برای توجیه و قانونی کردن اعمالشان، از برخی از نویسندگان و آثار ادبی شان الهام گرفته اند، بلکه علاوه برآن، به کاوش در برخی از آثار ادبی نیز که به نظر می رسید تأثیر شگرفی در شکل گ ...

برابری جنسیتی یکی از مباحثی است که در علوم اجتماعی امروز از اهمیت ویژه ای برخودار است . در این که زنان و مردان از لحاظ بیولوژیک و جنسی با هم متفاوتند ، اختلاف نظری وجود ندارد . آنچه که مورد اختلاف است ، مفهوم جنسیت می باشد . یعنی نقشی که جامعه برای هر جنسی قایل است . تقریباً در تمامی جوامع زنان نقشی فرودست تر از مردان دارند . مسئله ی اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان اعتقاد به برابری زن و مرد و عوامل موثر بر آن در بین دبیران زن شهرستان اسلام شهر می باشد . روش پژوهش ، روش پیمایشی و ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک برابری با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان در سال تحصیلی 1391- 1390 به تعداد 2035 نفر می‌باشند. که از بین آن‌ها 350 نفر با روش طبقه ای - تصادفی انتخاب و تجزیه و تحلیل براساس 335 پرسشنامه انجام گردید. در این پژوهش از پرسشنامه ادراک برابری استرون شامل 21 سوال، پرسشنامه رضایت شغلی موسسه تحققاتی ...

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ...

اصل چالش برانگیز برابری طرفین مخاصمه مسلحانه داخلی در اعمال اصل دادرسی عادلانه متضمن امکان ایجاد دادگاه محاکمه افراد از سوی طرف غیر دولتی مخاصمه موجب می‌گردد تا از این طریق موجودیت‌های غیر دولتی به رعایت هر چه بیشتر حقوق بشر دوستانه تشویق گردند. شایان ذکر است که ماده‌ی (3) مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده‌ی (6)، بند(2) پروتکل الحاقی دوم هیچ کدام مانع از امکان تحقق دادرسی عادلانه از سوی طرف غیر دولتی مخاصمه نشده‌اند. فلذا طرفین مخاصمات مسلحانه داخلی به طور برابر متعهد ب ...

با توجه به اقتضائات عصر جهانی شدن، نادیده گرفتن تحولات جهانی در حوزه برنامه ریزی درسی موجب دور بودن فضای مدرسه از زندگی واقعی دانش آموزان خواهد شد. از این رو ارزیابی محتوای کتاب های درسی مدارس و ارزیابی کارکرد آنها در قبال اهداف طراحی شده، به عنوان یک مسئله اساسی در فرایند جامعه پذیری و توسعه ای پایدار برای سازمانهای عمومی خدمت رسان همواره به مثابه یک هدف مطرح بوده است. این پژوهش برآن است تا با تحلیل محتوای کتب درسی دوره متوسطه (رشته علوم انسانی) براساس عناصر 4گانه بهره وری، ...