عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 812

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زنبورعسل که مدت زیادی است در کشورهای مختلف در حال اجرا می‌باشد تا حدودی با روش‌های مورد استفاده در سایر حیوانات تفاوت دارد. چون زنبورعسل از نظر خصوصیات بیولوژیکی با سایر حیوانات اهلی دیپلوئید تفاوت دارد لازم است قبل از برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مربوط به زنبورهای کارگر، میانگین رابطه خویشاوندی بین زنبورهای داخل کلنی‌ها برآورد شود. در بررسی حاضر یک نمونه تصادفی از نژاد زنبورعسل ایرانی (meda) و توده زنبور عسل استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت . ...

برآورد حسابهای اقتصادی در وهله اول با قیمتهای جاری صورت میگیرد. از آنجائیکه در ارزش حسابهای اقتصادی به قیمت جاری ، هر دو عامل قیمت و مقدار ، نهفته است و در سنجش تغییرات این حسابها تنها تغییرات مقداری ، مهم می‌باشد ، لازم است به نوعی اثر تغییرات قیمت را از حسابهای مزبور حذف کرد تا در اصطلاح ، تغییرات واقعی یا تغییرات به قیمت ثابت مشخص شود. از آنجائیکه ارزش حسابهای اقتصادی ، حاصل فعالیتهای اقتصادی بسیار متنوع انسانها می‌باشد ، برآورد این حسابها به قیمت‌های ثابت روشهای مختلفی را ...

بررسیهای انجام شده به منظور ارائه مدل احتمالی کانی سازی در کانسارنمار می‌تواند به عنوان راهنمایی برای انجام عملیات اکتشافی درمقیاس محلی و نواحی مجاور آن که دارای ویژگیهای زمین شناسی و لیتولوژی مشابهند بکار رود. هدف از ارائه چنین مدلی پی بردن به نوع کانی سازی احتمالی و ارتباط کانی‌ها با یکدیگر و چگونگی پراکندگی عناصر کانساری در سنگ درونگیر می‌باشد. هدف دوم پایان نامه حاضر برآورد اولیه‌ای از میزان ذخیره کانسار بوده است . جهت نیل به اهداف فوق ابتدا از نقاط مختلف کانسار نمونه برد ...

در این پایان نامه تقاضای مسکن شهری کشور در سال 1384 با استفاده از اطلاعات عوامل موثر بر تقاضای مسکن در طی 25 سال گذشته که به صورت سریهای زمانی می باشند، برآورد شده است. برای برآورد تقاضای مسکن سه روش اصلی وجود دارد که یکی مسکن را کالای همگن فرض می کند، دیگری آنرا یک کالای چندجنبه ای تلقی می کند و آخری کالای مسکن را دارای شقوق متمایز در نظر می گیرد. دراین تحقیق از روش اول استفاده شده است و برای همگن سازی کالای مسکن نیز از روش استاندارد سازی براساس قیمت کمک گرفته شده است. در ای ...
نمایه ها:
مسکن | 
1384 | 

در این پایان‌نامه، روش‌های برآوردسازی متداول، مثل کمترین مربعات خطا، کمترین قدرمطلق خطا و کمترین خطاهای نسبی مطلق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سازگاری و مجانباً نرمال بودن برآورد اثبات شده است. توزیع خطا را مشخص نموده که با آن برآوردگرها کارا می‌شوند. در پایان یک مسئله کاربردی شبیه‌سازی شده است تا اهمیت و کاربردی بودن این تحقیق را نشان دهد. ...

برآورد تابع تقاضای چوب و فرآورده های آن در تهران ...
نمایه ها:

برآورد حداکثر بارش محتمل (P.M.P) از جمله تحقیقات کاربردی و مهمی است که در طراحی سازه‌های بزرگ آبی به خصوص سدها مورد توجه هیدرولوژیست‌ها است . در چند دهه اخیر بررسی‌های علمی در این زمینه در کشور ما مورد توجه قرار گرفته. شرکت‌های مهندسان مشاور که دست‌اندرکار طراحی سازه‌های آبی هستند غالبا با روش آماری اقدام به برآورد آن نموده‌اند و در پاره‌ای از گزارشات نیز که بر اساس روش سینوپتیکی تهیه شده است کمتر به شرح و توصیف مراحل کار پرداخته شده است لذا با توجه به نیازی که در ...

یکی از مهمترین اهداف علم پزشکی کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بوده است و شواهد زیادی نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در این مورد است. در این میان تخمین صحیح وزن جنین و انتخاب روش مناسب زایمان از مواردی است که می تواند نقش مهمی داشته باشد. سزارین به موقع و غیر اورژانس، آماده کردن امکانات لازم برای نوزاد با وزن کم و اندازه گیری از سزارین غیر ضروری مواردی هستند که با تخمین صحیح وزن جنین امکان پذیر می شوند. برای برآورد وزن جنین تاکنون روشهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند که شامل ...

به منظور ارزیابی کاربرد مدل PSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوزه‌های آبخیز کشور، مطالعه‌ای در حوزه آبخیز دریانچای استان آذربایجانشرقی صورت گرفت که خلاصه‌ای از آن به قرار ذیل می‌باشد. فاکتورهای مورد نیاز جهت برآورد فرسایش و رسوب حوزه با استفاده از دو روش قدیمی و روش توسعه یافته PSIAC، شامل زمین‌شناسی، خاک ، آب و هوا، جریانات سطحی، پستی و بلندی، پوشش زمین، کاربری اراضی، شدت فرسایش سطحی و شدت فرسایش رودخانه‌ای تشریح گردید. کلیه اطلاعات موجود در زمینه عوامل نه گانه روش PSIAC جمع‌آو ...