عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 177

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوریتم مورچه گان ACO پرداخته شده است ، که با هدف توسعه روش های برآورد انرژی در ایران و نیز آزمون روش ACO بعنوان یک روش مناسب جهت برآورد تابع تقاضای انرژی در ایران دنبال شده است . به این منظور روش جدید الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان معرفی شد ، و با تشریح حالات کلی این الگوریتم آن را بر محیط پیوسته منطبق نموده ، و در نهایت پارامتر های مدل در فضای الگوریتم ACO بهینه یابی شده است ، فرضیه این تحقیق به این صور ...

برآورد تبخیر و تعرق واقعی برای مدیریت منابع آب، به ویژه در اراضی کشاورزی ضروری است. لیکن اندازه‌گیری مستقیم آن، بویژه در مقیاس‌های بزرگ بسیار زمان‌بر، پرهزینه و دشوار است. به همین دلیل در سال‌های اخیر، روش‌های مختلفی برای برآورد تبخیر و تعرق بر پایه مشاهدات سنجش از دور ارائه شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارآیی مدل SEBAL برای تخمین تبخیر وتعرق در یک منطقه نیمه خشک بود. این مدل پارامترهایی همچون شاخص‌‌های گیاهی، تابش خالص خورشیدی، شدت جریان گرمای خاک، شار گرمای محسوس و شا ...

مدلهای چندارزشیIRT، برخلاف مدل کلاسیک اندازه گیری و مدلهای دوارزشی،از این قابلیت برخوردارند که در قدرسنجی سوالات و آزمودنیها در آزمونهای توانایی متشکل از سوالات چندگزینه ای، برای گزینه های پاسخ، بیش از دو ارزش در نظر بگیرند و لذا مدعی هستند که با مورد توجه قرار دادن اطلاعات موجود در گزینه های پاسخ نادرست میتوانند ارزشهای متفاوتی برای آنها درنظر بگیرند و بدین وسیله موجب افزایش دقت برآورد توانایی آزمودنی‌ها گردند. رسالت اصلی این پژوهش در واقع معرفی و بکارگیری یکی از جامعترین مد ...

هدف از انجام این مطالعه ایجاد یک مدل هیدرولوژیکی در محیط GIS از پتانسیل ایجاد رواناب در حوزه های آبریز و برآورد ضریب رواناب با استفاده از آن میباشد تا بتوان با استفاده از آن در حوزه های فاقد آمار ضریب رواناب را برآورد کرد. این تحقیق در دو حوزه آبریز پسکوهک و خسروشیرین( واقع در استان فارس) طی مراحل مختلف انجام گردید. ابتدا عوامل موثر در ایجاد رواناب بررسی شدند و بعضی از عوامل که در تولید رواناب اهمیت و تأثیر بیشتری داشتند وبا توجه به امکانات موجود قابل بررسی بودند انتخاب گ ...

در شبکه‌های آبیاری و زهکشی به دلیل پراکندگی مزارع، وسعت اراضی، تنوع کشت و مسافت بین محل استحصال تا نقطه تحویل آب، تعیین میزان واقعی آب آبیاری شبکه، مدیریت آن و همچنین برنامه‌ریزی آبیاری در شبکه آسان نمی‌باشد. یکی از روش‌ها برای مدیریت هرچه بهتر آب در شبکه‌های آبیاری برآورد تبخیر-تعرق واقعی شبکه است. استفاده از مدل‌های مرسوم در برآورد تبخیر تعرق واقعی به علت نقطه‌ای بودن اطلاعات هواشناسی و عدم در نظر گرفتن تنش‌های آبی و محیطی از دقت پایینی برخوردار است. امروزه با پیشرفت تکنولو ...

یکی از بخش های مهم مطالعات هیدرولوژی منابع آب، بویژه طرح های سد سازی، برآورد PMF است. حداکثر سیل محتمل سیلابی است که در اثر حداکثر بارش محتمل و در نتیجه حداکثر دبی روزانه و لحظه ای با دوره بازگشت معین اتفاق می افتد. در نتیجه برمبنای برآورد PMF می توان ایمنی سد و سایر سازه های مربوطه راطی دوره بهره برداری تضمین نمود. همچنین از این روش می توان جهت محاسبه و برآورد رواناب سحطی و میزان دبی رودخانه ها ، به منظور بررسی منابع آبهای زیرزمینی و تاثیر بارش های شدید و حداکثری برمنابع آ ...

بودجه مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری دولت و شاخص اصلی اهداف و عملکرد دولت می‌باشد. در بودجه به واسطه مجموعه‌ای از برنامه‌ها سعی می‌شود، وضعیت آینده امور از خلال یک رشته اقدامات جاری تعریف و مشخص شود. پیش‌بینی حوادث آینده تحت عنوان انتظارات در اقتصاد مطرح می‌شود. از این‌رو بودجه به دلیل تأخیر زمانی در اجرا و تغییر و تحولات اقتصادی ممکن است دچار کاستی‌هایی بوده و در زمان تخصیص تعدیل شود. لذا بودجه عملکرد از بودجه مصوب فاصله گرفته و خطا در برآورد بودجه مشاهده می‌گردد. در این رساله ...

آگاهی از میزان حمل رسوبات رودخانه ای در پروژه های آبی و مباحث مهندسی منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار ‏است. بااین حال تاکنون مطالعات دقیق و جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. از روشهای معمول در برآورد بار معلق ‏رودخانه ها، روشهای هیدرولوژیکی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بدست آوردن مناسب ترین معادله جهت برآورد ‏بار معلق و تعیین دبی ویژه رسوب کل در حوضه های آبریز استان مازندران می‌باشد. در این تحقیق با استفاده شش روش ‏شامل: مدل‌های منحنی سنجه یک خطی، دسته‌بندی داده‌ها بصو ...

موجک ها از دستاوردهای جدید علم ریاضیات هستند که کاربرد زیادی در مخابرات و علوم مهندسی و پزشکی دارد. موجک ها خود را با شرایط پیچیده خصوصا زمانی که چگالی ها تغییرات ناگهانی دارند سازگار می کنند. برآورد تابع رگرسیون یکی از مباحث علم آمار می باشد. و با توجه به خواص ارزنده موجک ها در این پایان نامه از نقش موجک ها در برآورد تابع رگرسیونی استفاده شده است. فصل اول این پایان نامه از نقش موجکها در برآورد توابع رگرسیونی استفاده شده است. فصل دوم مباحثی از موجکها را بیان نموده و در فصل سو ...