عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده اند و نحوه مقابله با بحران ها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهم ترین دغدغه های کشورهای درگیر بحران بوده است. بدون تردید بحران سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده آمریکا، بحرانی است که به علت آشفتگی اوضاع موسسه های مالی و بانک ها و عمل نکردن آن ها به تعهداتشان ایجاد شده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل بدهی ها و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد، امری دنباله دار است و بدهی ...

این پژوهش به بررسی رابطه میان تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود می‌پردازد. بدین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند و 860 سال-‌شرکت در محدوده‌ی زمانی 1388-1376 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سطوح پایین بدهی، بدهی می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی کیفیت سود داشته باشد زیرا مدیران از صلاحدید حسابداری خودشان برای تامین اطلاعات خصوصی درباره عملکرد آتی شرکت استفاده می‌نمایند تا هزینه‌های تامین مالی را پایین آورن ...

بر اساس ادبیات اطلاعات جریان های نقد در بازار بدهی ارزش گذاری می شود. نتایج بسیاری از پژوهش ها بیانگر آن است که دلیل تغییرات خاص در نرخ بدهی، سطوح جریان های نقد می باشد. هنگامی که شرکت ها در شرایط آشفتگی مالی قرار دارند، اعطاکنندگان اعتبار به منظور بررسی دقیق بخش مدیریت شده جریان های نقد عملیاتی، دارای انگیزه می باشند. یعنی هنگامی که وضعیت مالی شرکت نسبتا ضعیف است، بخش های جریان های نقد عملیاتی نقش به سزایی در تعیین هزینه های استقراض دارند. این پژوهش، با تفکیک جریان های ...

هدف از این مقاله ، تحقیق تجربی در زمینه تاثیر سطوح مختلف بدهی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می باشد. تحقیقات گذشته حاکی از آن می-باشد که اگر عملکرد شرکت با معیار نرخ بازده داراییها سنجیده شود نسبت بدهی‌های کوتاه مدت و کل بدهی‌ها به دارایی‌ها بر عملکرد شرکت تاثیر منفی می‌گذارد و بدهی بلندمدت برعملکرد شرکت رابطه ضعیفی دارد و اگر معیار عملکرد شرکت‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و یا حاشیه سود در نظر گرفته شود آن‌گاه ساختار سرمایه با عملکرد شرکت رابطه ضعیفی دار ...

وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نوعی به رسمیت شناخته شده است. پول یکی از مهمترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص ...

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن ، ازجمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان بوده است.با موثر واقع شدن کمک های مالی ایالات متحده به اروپا در بازسازی و توسعه کشورهای آن منطقه سبب شد که تأثیر جریان های مالی خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی واقع شود. پس از بحران بدهی در دهه ی 1980، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی مورد تردید قرار گرفت . بدین منظور در این پژوهش با استفاده از داده های پانل 15 کشور در حال توسعه آمریکای مرکزی و جنوبی دربازه زمانی 1985-2009 به بررسی تأث ...

هدف اصلی این مطالعه روشن کردن ارتباط میان بدهی ، تنوع عملیات و تعهدات اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود می باشد. در این مقاله ما برای درک بهتر ماهیت ارتباط میان بدهی و مدیریت سود و محاسبه تعهدات اختیاری (DAC) از تکنیک تخمین پانل استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که برای شرکت هایی با تنوع و گسترش کمتر (شفافتر) ، (وجود) بدهی تعهدات اختیاری مثبت را کاهش می دهد ، درحالی که در شرکت هایی که تنوع نسبتا بیشتری دارند ، اثرات بدهی مثبت می شود . مقاله ما نشان می دهد که افزایش نهایی ...

اين پژوهش تحت عنوان بررسي ارتباط بين نسبت های بدهی و سود تقسیمی سهام در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1390-1381 انجام گرديد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط متغيرهاي نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی بلند مدت و نسبت ضریب مالکانه با سود تقسیمی سهام براي كمك به سرمايه گذاران در تصميم گيري بهتر براي خريد يا نگهداري سهام مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش داده هاي تركيبي و با استفاده از نرم افزارe-views استفاده شده است. پس از ...

کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت اتخاذ تصمیمات مالی ‏، هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.اعتباردهندگان کارشناسانی هستند که گزارشات مالی شرکت های بدهکار را به منظور تعیین سلامت مالی آنها کسب و مورد ارزیابی قرار می دهند. از طرفی محافظه کاری حسابداری در مدیریت مالی و حسابداری سابقه طولانی دارد. محافظه کاری در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نیز تاثیرگذار است. بنابراین از جمله عوامل بسیار مهمی که در بررسی خطرات مالی شرکتها بایستی مورد توجه قرار گیرد و به عنوان ابزاری برا ...