عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دوگانه انگاری جوهری و وصفی فلسفه ذهن موضوع نوشتار حاضر است كه از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول پس از بررسی سیر تاریخی بحث و تبیین مفاهیم، مبانی هر یك از سه دیدگاه به صورت اجمال ، بیان شده و مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به بررسی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا اختصاص دارد. در این فصل نخست به خود رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا پرداخته و سپس نظر او درباره رابطه نفس و بدن در افعال و احوال بررسی شده است. ملاصدرا بر مبنای حدوث جسم ...

مسئله رابطه نفس و بدن از مباحث مهم و تاثير گذار و غامض فلسفه است. با وجود نگارش هاي فراوان، بحث از آن همچنان ضرورت دارد. مباحث طرح شده در این پژوهش دارای رویکرد جدید، مسئله جدید و در مواردی همراه با طرح دیدگاه است. از آن جا كه بحث از رابطه نفس و بدن ارتباط تنگاتنگی با شناخت احكام موجودات مادي و مجرد دارد، لذا بررسی این احكام و ملاك تمايز آنها، برخی از مباحث این پژوهش را تشکیل می دهد، در بحث ملاک تمایز مادی و مجرد، دیدگاه های مختلف بررسی شده و اثبات شده که قابلیت اشاره حسی در ...

آنفلوانزا یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین عفونت‌های ویروسی است که دستگاه تنفسی بدن را مورد حمله قرار می‌دهد. شیوع سالیانه‌ی بیماری آنفلوانزا منجر به مرگ صدها هزار نفر از مردم جهان می‌شود که این تعداد با شیوع پاندمی (عالم‌گیری) به شدت افزایش می‌یابد. مشهورترین پاندمی آنفلوانزا در اسپانیا رخ داد که مردم جهان را با کشتن 20 تا 40 میلیون نفر در سال‌های 1918 تا 1919 قلع و قمع کرد. آنفلوانزای تیپ A از نظر آنتی‌ژنتیک بسیار تغییرپذیر بوده و مسئول اغلب موارد ابتلا به آنفلوانزای اپیدمیک ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت سبک زندگی و ابعاد آن اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی در بین جوانان شهر رودسر می‌باشد. در این پژوهش، از رویکرد تلفیق‌گرایانه ی بوردیو استفاده شده است. که طبق نظریه‌ی بوردیو، سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی به عنوان دو متغیر مستقل و تأثیر گذار بر سبک زندگی جوانان مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه ی آماری این تحقیق، جوانان 29-15 ساله ی شهر رودسر می‌باشند و تعداد نمونه برابر با 271 نفر است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ر ...

این بررسی با بدن٬ به مثابه ی ماهیتی فیزیکی٬ که توسط دولت هایی تمامیت خواه در دو رمان ۱۹۸۴ و سرگذشت ندیمه ذلیل٬ منکوب و مطیع شده سر و کار دارد. این بررسی با خوانش/بازتفسیر ۱۹۸۴ و سرگذشت ندیمه از طریق واژگان تخصصی دلوز و گتاری٬ چشم اندازی جدید در رابطه با ساز و کار سرکوبگر تمامیت خواهی برای خواننده فراهم نموده و راه حل هایی عملی برای خوانش ادبی و کنش سیاسی ارائه می دهد. با این حال٬ تاکید اصلی مبتنی بر تفکیک دلوزی مابین دو نوع قدرت٬ به مثابه ی زور و توان است. از یک سو٬ با نقل قو ...
نمایه ها:
قدرت | 
ماشین | 
بدن | 
دولت | 
تاثیر | 

روایت مشترکی است بین اقوام حاکی از سرزمین یکپارچه‌ای که قطعه قطعه شد. گذار از پیشا تاریخ به تاریخ با شکل‌گیری سرزمینها همراه است . اما سرزمین که توام با امری آشناست از سوی سرزمینهای دیگر تهدید می‌شود. امری که تاریخ را با مفهوم خون گره می‌زند. فاوست اثری نمونه‌ای در کسب ادراک از مدرنیته است. روندی که یک سویه‌ی آن انفجار دانش و سویه‌ی دیگر آن قطعه قطعه شدن بیشتر سرزمینهاست. فاوست گفتاری دارد که سرآغازی بر پذیرش ایجابی مرگ است. پذیرش فاوست تبعاتی برای دو مفهوم زبان و بدن دارد. م ...
نمایه ها:
مثنوی | 
فاوست | 
گوته | 
زبان | 
بدن | 
عشق | 

از جمله چالش‌هایی که فیلسوف در فلسفه با آن روبه‌روست مسئله ارتباط نفس و بدن است. غموض مسئله در تجرد یکی و جسمانیت دیگری است که عقل را به میدان استدلال می‌طلبد. گواه بر این مطلب تلاش اعاظم فلاسفه از گذشته تا کنون است که هر یک به زعم و بضاعت خویشتن در پر کردن این خلأ گامی برداشته‌اند. برخی چون افلاطون، ثنویت محض را مطرح نموده و برخی چون ارسطو قول به وحدت این دو را تثبیت نموده است. و فلاسفه بعدی هم بر مذاق یکی از این دو مسلک طی طریق نموده‌اند. بنابراین از آنجا که تلاش اسلاف در ...

دو سویه بودن انسان و دارا بودن دو نشئه جسمانی و روحانی از امور پذیرفته شده نزد ارباب ادیان و فیلسوفان الهی است. در بعد روحانی انسان یکی از مباحث اساسی در معرفت نفس ، بحث حدوث و قدم نفس انسانی است. پس از اثبات نفس جای این پرسش است که آیا نفس پیش از بدن موجود است و یا همراه بدن و یا به سبب بدن و از ماده بدن حادث می شود. مساله تقدم نفس بر بدن از نظریه هایی است که درعلم النفس مطرح است و حکمای مسلمان عموماً منکر آن هستند. و در عین حال نظریه ای دال بر وجود نفس پیش از بدن از روایات ...

از جمله چالش‌هایی که فیلسوف در فلسفه با آن روبه‌روست مسئله ارتباط نفس و بدن است. غموض مسئله در تجرد یکی و جسمانیت دیگری می باشد . گواه بر این مطلب تلاش فلاسفه از گذشته تا کنون است که هر یک به زعم و بضاعت خویشتن در پر کردن این خلأ گامی برداشته‌اند. برخی چون ارسطو ، قول وحدت نفس وبدن را مطرح نموده ،و برخی چون ابن سینا ، معتقد است نفس رابطه تدبیری با بدن دارد. بنابراین از آنجا که تلاش اسلاف در شکل‌گیری آخرین نظریات منسجم قابل چشم‌پوشی نیست،در گام اوّل این جستار، مسئله رابطه نفس ...