عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف کلی "بررسي برخي مقوله هاي تربيت اخلاقي درکتاب هاي بخوانيم، مدني، هديه‌هاي آسماني و قرآن پايه‌هاي سوم تا پنجم ابتدايي" از نظر فراواني مقوله هاي مورد بررسي (صداقت، احترام به خود ودیگران، نیکی به والدین، امانت داری، وفای به عهد و مهربانی) و نيز شيوه ارائه ي آن ها انجام شده است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از :"در محتواي كتب درسي دوره ابتدايي تا چه اندازه مقوله‌هاي تربيت اخلاقي مورد توجه قرارگرفته است؟ ". سؤالات جزئی نیز عبارتند از : - مقوله‌هاي تربيت اخلاقي با چ ...

نظام تعلیم و تربیت، به سبب کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی گوناگونی که داشته همواره موضوع مهمی بوده و می‌تواند ابزار کارآمدی برای رشد و توسعه‌ی ملت‌ها باشد. یکی از مهم‌ترین جوانب نظام تعلیم و تربیت، توجه و تمرکز آن بر روی تربیت اخلاقی کودکان امروز و شهروندان آینده می‌باشد. فزون بر آن‌که از طریق دین و تربیت دینی نیز می‌توان به تربیت اخلاقی مبادرت ورزید اما باید گفت که تربیت اخلاقی نیازمند مبانی عقلانی فلسفه‌های مختلف نیز می‌باشد. یکی از مهم‌ترین این فلسفه‌ها، فلسفه‌ی ...

علی رغم گسترش فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که جهان را به جامعه‌ای واحد تبدیل کرده و وابستگی ‌های متقابل بین آن‌ها به وجود آورده است، هنوز بشر در مفاهمه و تامین منافع خود از راهی به غیر از خشونت و جنگ ناتوان است. امروزه کشور ما تحولات عمیقی را در زمینه‌ی سیاست و توسعه‌ی داخلی تجربه می‌کند و در سطح جهانی به منظور تفاهم بین المللی و تنش‌زدایی در جست و جوی راه کارهای جدید، برای زیست مسالمت‌‌آمیز با سایر کشورهای جهان است. هدف این پژوهش بررسی محتوای کتاب‌های درسی «بخوانیم» و ...

عنوان پژوهش حاضر میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم مقطع ابتدایی است. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی است که برای انجام آن با استفاده از روش تحلیل محتوا، مولفه های سواد اطلاعاتی در درسنامه ها که شامل 5 کتاب بخوانیم و 5 کتاب بنویسیم که جمعا 10 کتاب است، بررسی می شود. برای انجام پژوهش، ابتدا سیاهه ای با توجه به استانداردهای سواد اطلاعاتی کشورهای امریکا، استرالیا، انگلیس، نیوزلند و مدارس کشورهای امریکا تهیه شد. از آن جا که الگوی استانداردی برای آموزش سواد ...

این پژوهش باهدف بررسی میزان توجّه به ادبیات کودکان دربرنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهارم وپنجم دوره ی ابتدایی ایران انجام گرفته است.دراین پژوهش ازروش توصیفی جهت مشخّص نمودن مولفه های ادبیات کودکان وازروش تحلیل محتوا به منظوربررسی وتحلیل برنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهارم وپنجم ابتدایی استفاده شده است.جامعه ی آماری پژوهش دربخش تحلیل محتوابرنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهارم وپنجم دوره ی ابتدایی کشوربوده که ازاین جامعه،برنامه درسی فارسی ...

نظر به نقش محوری وتعیین کننده زبان فارسی در یادگیری سایر دروس مقطع ابتدایی توجه به برنامه درسی زبان آموزی ازاهمیت خاصی برخورداراست.به خصوص این که لازمه زبان آموزی کسب مهارت های چهارگانه گوش دادن، خواندن، نوشتن وسخن گفتن است و تحقق این مهارت ها منوط به مشارکت ویادگیری فعال دانش آموزان وبه عبارت دقیق ترتحقق اهداف زبان آموزی، وجودخلاقیت در نحوه یاددهی و یادگیری را ضروری می نماید. لذابه منظور تعیین نقش محتوای کتاب های بخوانیم وبنویسیم فارسی سال اول ابتدائی به عنوان یکی از محورها ...

این پژوهش با هدف نقد و بررسی ارزش های ده گانه یونیسف و تحلیل وضع موجود برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کشور جهت مشخص کردن میزان توجه به ارزش های ده گانه یونیسف، انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی از نوع اسنادی به منظور مشخص کردن رویکردها و تبیین دلالت های آن ها برای برنامه ی درسی و نیز روش تحلیل محتوا جهت تحلیل برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا شامل برنامه ی درسی قصد شده دوره ابتدایی کشور بوده که به روش نمونه گیری هدفمند ...

این پژوهش تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره ابتدایی با توجه به مولفه‌های هوش هیجانی (دیدگاه بارـ اُن) است. روش تحلیل محتوا در این پژوهش بر اساس مقوله‌ها یا مولفه‌های هوش هیجانی است، علاوه بر متون نوشتاری دروس، روان‌خوانی‌ها، شعرها، تمرین‌ها، تصاویر، نگاره‌ها و فعالیت‌ها نیز تحلیل شده‌اند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کتب فارسی بخوانیم دوره تحصیلی ابتدایی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد؛ در این پژوهش با توجه به این که موضوعات متفاوت است و شیوه‌های ارائه نیز متنوع می‌باشند، استفاده ...

کسب مهارت های زندگی که عمدتا ً از دوران کودکی آغاز می شود، موجب می گردد تا فرد به مجموعه ای از توانایی ها در زمینه سازگاری در رفتار دست یابد و با ایفای نقش های اجتماعی در کمال ایمنی با مسائل و نیازهای خود روبروشود و به حل و فصل آن ها مبادرت نماید.در اینجا نقش نهاد های آموزشی به خوبی روشن می شود.امروزه نهادهای آموزشی به آموزش انواع مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان می پردازند و آنان را برای زندگی اجتماعی مثبت و مفید و تسریع روند رشد و توسعه جامعه آماده می سازند بنابراین ضرو ...