عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوال اصلی و مسئله تحقیق عبارتست از: برسی چگونگی و استنتاج منطقی و اقتصادی بین متغیرها و زوایای ممکن بخش صنعت در سطح کلان، از طریق الگوی معادلات اقتصادسنجی، به منظور پیش‌بینی رفتار اقتصادی این بخش و متغیرهای عمده آن برای آینده. در این رساله ضمن مروری بر ساختار صنعت و جایگاه آن در اقتصاد، برخی از روابط علت و معلولی و یا رفتاری در این بخش ، چه در طرف عرضه (Supply Side) و چه در طرف تقاضا (Demand Side) و در قالب الگوی معادلات اقتصادسنجی پیشنهادی برای ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اس ...
نمایه ها:
1340-1370 | 
ایران | 

اهداف کلی طرح: 1 - تهیه شاخص حقوق و دستمزد در بخش صنعت کل کشور 2 - تهیه متوسط حقوق و دستمزد در بخش صنعت کل کشور این طرح دارای اهمیت زیادی در برنامه‌ریزیهای محاسبات کلی و همچنین ارزیابی برنامه دوم دارد. این طرح به صورت نمونه‌گیری اجرا می‌شود و دارای یک نوع پرسشنامه برای کلیه فعالیتهای صنعتی می‌باشد. در این طرح دریافتیهای کلیه مزد و حقوق‌بگیران بخش صنعت کشور به تفکیک نوع دریافتی (حقوق و دستمزد - مزایا و فوق‌العاده، پاداش و کارانه و ...) هر 6 ماه یکبار جمع‌آوری می‌شود. این طرح ج ...
نمایه ها:
حقوق | 

استان ایلام به لحاظ عدم توجه رژیم گذشته در ایجاد تعادل بین مناطق مختلف کشور فاقد صنایع بزرگ خصوصاً صنایع پایه با تکنولوژی پیشرفته صنعتی بوده است, پس از انقلاب و با وقوع جنگ تحمیلی و بدلیل بمبارانهای مکرر و در کانون جنگ واقع شدن استان و نیز تخریب امکانات اقتصادی بطور ناخواسته با مناطق صنعتی کشور فاصله بیشتری پیدا کرده, سرمایه گذاریهای جدید متوقف شده و طرح های جدید بخش دولتی نیز به استانهای امن منتقل شد. رشد تاسیسات زیر بنایی نیز بعلت عدم امکان فعالیت ها کند یا متوقف گردید. پس ...

هدف کلی این طرح تهیه شاخص حقوق و دستمزد در بخش صنعت کشور می‌باشد. این طرح برای اولین بار است که در کشور به مرحله اجرا گذشته می‌شود و طبق پیش‌بینی‌های بعمل آمده از سال 1375 به صورت طرح جاری و هر ساله اجرا خواهد شد. آمارگیری آن 3 ماه یکبار یا 6 ماه یکبار خواهد بود و کارگاههای بزرگ صنعتی (ده نفر کارکن بیشتر) را پوشش خواهد داد. ...

در راستای نیل به اهداف خودکفایی اقتصادی-صنعتی، نزدیکی و ارزیابی ارتباط تنگاتنگ بین مجامع علمی و پژوهشی به ویژه دانشگاهها با بخشهای اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است و با برنامه‌ریزی اصولی باید زمینه‌های این ارتباط اصولی فراهم گردد. همه ساله هزاران هزار افراد جویا، و خلاق از دانشکده‌های گوناگون فارغ‌التحصیل می‌شوند تا بتوانند در عرصه تولیدات صنعتی، خلاقیت و ظرافت‌های فکری خود را به ظهور برسانند و صنعتگران عرصه تولید که از تجارب و اندیشه‌های پویا برخوردارند باید جلب و جذب و بهره‌گ ...

بدون شناخت ارتباط بين دو بخش صنعت و كشاورزي، شناخت كامل توسعه پويا و وضع سياست هاي موثر براي رشد اقتصادي مطلوب مشكل است. در اين مطالعه ابتدا شناخت ارتباط متقابل بين دو بخش كشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران و سپس، ارتباط بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بخش كشاورزي ، دنبال شده و در نهايت تأثير عوامل سرمايه، نيروي كار و ارزش افزوده بخش هاي صنعت و كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است. داده ها به صورت سري زماني مربوط به سال هاي 1353-1388 است كه از مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمع ...

نوسانات قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزا و در وضعیت انفعالی قرار گرفتن کشورهای توسعه نیافته تولید کننده نفت در مقابل این نوسانات قیمتی امروزه موضوع رابطه شوکهای نفتی و تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. شوکهای نفتی و ظهور پدیده های مهم اقتصادی نظیر رکود جهانی، تورم داخلی و بیکاری و ... به این موضوع اهمیت خاصی بخشیده است. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بر کلیه متغیرهای کلیدی اقتصاد به ویژه نرخ رشد و اشتغال اثر دارد لذا تغییرات قیمت آ ...

این مطالعه به ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (R&D) داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت ایران می پردازد. با توجه به اینکه اساسا" فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) بخش صنعت ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته ناچیز می باشد، می توان به نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (R&D) خارجی و سرریزهای آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید این بخش امیدوار بود. از آنجا که، جذب سرریزهای R&D خارجی در کنار توسعه فعالیتهای R&D داخلی، زمینه مساعدتری را برای ارتقاء بهره وری ک ...

بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی، یعنی حدود3/31 درصد از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند در تدوین اسناد سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف اند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش ...